Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Badatelé: inspirace pro výuku, která baví...

Ikona informativni

Badatelé: inspirace pro výuku, která baví a motivuje žáky k učení

Autor: Mariana Zbořilová
Spoluautor: Ing. Dana Votápková
Anotace: Článek představuje projekt Badatelé.cz jehož cílem je podpořit u žáků základních škol zájem o přírodní vědy. Projekt koordinuje Sdružení TEREZA, v jeho rámci vyšla první ucelená metodika, která se věnuje badatelsky orientovanému vyučování.
Klíčová slova: badatelsky orientovaná výuka, vyučování přírodních věd

Projekt Badatelé.cz si klade za cíl rozvinout u žáků badatelské dovednosti a tím zvýšit jejich zájem o přírodní vědy. Projekt koordinuje Sdružení TEREZA, které se badatelsky orientovanému vyučování věnuje již od roku 2009. Badatelé.cz zaměřují svou pozornost na základní školy a od samého počátku se na něm podílí učitelé z praxe. Vybraní pedagogové a Sdružení TEREZA spolu s odborníky z univerzit více než rok sestavovali Průvodce pro učitele. Jedná se o první ucelenou metodiku, která se věnuje badatelsky orientovanému vyučování (ve zkratce BOV). Spolu s Průvodcem vyšly rovněž sborníky lekcí Bádálek pro 4. - 5. třídu ZŠ a Bádálek pro 6. - 9. třídu ZŠ. Lekce byly s pomocí dalších pedagogů ověřovány ve výuce.

A jak takové BOV vypadá v praxi? Na začátku hodiny jsou žáci motivováni ke kladení otázek k probíranému tématu. Například v lekci Rostliny se červenají věnované rostlinám a jejich výživě se po přečtení motivačního příběhu žáci ptají, jak je to s vodou v rostlinách a zda se dostane až nahoru do listů a květů. Společně ve skupinách děti tipují, jak  může voda rostlinou putovat a formulují své hypotézy (domněnky). Společně pak plánují, jak by je mohly ověřit. Poté si žáci rozdají pomůcky, rozdělí si role a začínají zkoumat - pomocí rostlin s bílými květy a červeného inkoustu zkouší, zda se po ponoření stonku do inkoustu bílý květ zbarví.

Paní učitelka Alena Stavělová ze ZŠ Svitavy popisuje, jak žáky nesmírně bavilo pozorovat postupné změny na květině ve zkumavce s inkoustem: "Žáci zapisovali čas a při souhrnu nadšeně hlásili, po kolika minutách barva vystoupala do stonku a kdy byl květ už celý červený."

Po dokončení pokusů žáci na základě pozorování získané výsledky vyhodnocují a porovnávají je se svými úvodními domněnkami. Poté mají možnost získané poznatky představit ostatním. Zjištění žáky často motivuje k dalším otázkám, se kterými lze pracovat v budoucnu. Velký důraz je kladen na hledání souvislostí. U rostlin je to například skutečnost, že k tomu, abychom rostliny mohli úspěšně hnojit, je třeba hnojivo nejprve rozpustit ve vodě.

Během badatelsky orientovaného vyučování se žáci aktivně podílejí na průběhu výuky, kladou otázky a formulují hypotézy, které si následně sami ověřují. Hodně spolupracují ve skupinách a prostřednictvím informačních zdrojů pátrají po důležitých souvislostech. Vše vyzkoumané žáci prezentují před ostatními, což jim dává příležitost zažít dobrý pocit ze své práce. Témata jsou přitom propojená s  běžným životem žáků, takže si žáci získané poznatky snáze zapamatují. Metoda má navíc velmi pozitivní vliv na kolektiv a atmosféru ve třídě.

Díky osvojování klíčových kompetencí žáky, ke kterému v badatelských hodinách dochází, umožňuje BOV naplňovat školní vzdělávací program. Činnostní a badatelský charakter výuky je preferován i v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání v cílovém zaměření vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a příroda.

V rámci projektu Badatelé.cz proběhla ve spolupráci s učiteli a žáky evaluace, jejímž cílem bylo ověřit, zda aktivity a lekce postavené na metodě badatelsky orientovaného vyučování zvýší u žáků porozumění badatelskému cyklu (posloupnosti kroků vědeckého výzkumu). Výsledky výzkumu prokázaly, že realizace aktivit a lekcí ve výuce vede k většímu porozumění badatelského cyklu žáky, a také k dílčímu rozvoji některých badatelských dovedností.

V průběhu roku 2014 Sdružení TEREZA pořádá semináře pro učitele po celé České republice s cílem představit tuto metodu a motivovat učitele k jejímu zařazení do výuky. Prostřednictvím seminářů Sdružení TEREZA se s badatelsky orientovaným vyučováním seznámilo bezmála 400 pedagogů základních škol. Termíny seminářů a přihlášky lze nalézt na stránkách www.badatele.cz

Na semináře pro pedagogy naváže série setkání, na kterých budou moci učitelé sdílet své zkušenosti z badatelské výuky. Společně se školami, které se zapojily již do tvorby a ověřování metodických materiálů, budou pořádány semináře věnované vzájemnému předávání tipů z výuky, které se učitelům osvědčily. Rovněž bude možné navštívit vyučovací hodiny vedené badatelskou metodou.

Průvodce pro učitele i oba sborníky lekcí si lze volně stáhnout. Na webu www.badatele.cz naleznete také další ukázkové lekce od pedagogů, kteří touto metodou učí. Další informace k BOV lze získat prostřednictvím webového formuláře.

Anotované odkazy:
BadateléStránky projektu Badatelé.cz, který si klade za cíl zvýšit zájem dětí o přírodní vědy. Děti samy objevují svět přírody prostřednictvím badatelsky orientovaného vyučování (BOV). Kladou otázky, formulují hypotézy a připravují pokusy. Výuka děti baví a motivuje je k učení.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 01. 09. 2014
Zobrazeno: 3598krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZBOŘILOVÁ, Mariana. Badatelé: inspirace pro výuku, která baví a motivuje žáky k učení. Metodický portál: Články [online]. 01. 09. 2014, [cit. 2019-12-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18991/BADATELE-INSPIRACE PRO-VYUKU-KTERA-BAVI-A-MOTIVUJE-ZAKY-K-UCENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.