Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Cvičení paměti pro každý věk: Hry s písmeny...

Ikona prakticky

Cvičení paměti pro každý věk: Hry s písmeny a slovy

Ikona inspirace
Autor: Jitka Suchá
Anotace: Vybrané úlohy v článku zastupují dílčí kapitoly knihy, které jsou připraveny podle toho, která kognitivní funkce je převážně procvičována (dlouhodobá paměť trvalá, krátkodobá paměť, slovní zásoba, koncentrace pozornosti, logické myšlení, myšlení v souvislostech).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: slovní zásoba, cvičení, paměť, testy, myšlení, portálkniha, úlohy

Úvod:

Nabízíme ukázku z knihy Cvičení paměti pro každý věk, která obsahuje testy na paměť a logiku. Úlohy na různá témata jsou jednoduché i náročnější. Kniha obsahuje také stručný teoretický úvod o kognitivních funkcích a návody, jak si uchovat mozek co nejdéle svěží. V závěru knihy je klíč ke správnému řešení, ve kterém si jedinec může zkontrolovat své odpovědi a úroveň svých znalostí.

Čísla s významem - dlouhodobá paměť trvalá

- k jednotlivým číslům musí žák připsat nejvíce asociací, které ho k číslu napadají (např. 60 - kopa, minut v hodině, sekund v minutě atd.).

 - žáci mohou pracovat ve skupinkách (více hlav, víc ví) a mezi sebou soutěžit. Skupinka, která vymyslí nejvíce asociací/souvislostí, získává bod.

Příbuzenské vztahy - krátkodobá (recentní) paměť

- žák si přečte krátký příběh, poté si zakryje daný text a odpovídá na položené otázky pod textem

- jedná se o procvičování krátkodobé paměti a pozornosti

Přesmyčky hradů a zámků (slovní zásoba)

- v této úloze žáci hledají v přeskupených písmenech názvy hradů a zámků

- toto cvičení se dá modifikovat na jakékoliv jiné názvy, např. jména splužáků ve třídě, učitelů, názvy obcí v okolí školy

- žáci si mohou zadávat úlohy navzájem, např. připrav 5 přeskupených slov z oblasti dopravy pro svého souseda v lavici, atd.

Spojování jmen - koncentrace pozornosti

- úloha je zaměřena na žákovu pozornost. Úkolem je spojit tužkou jednotlivá jména podle abecedy (od A do Z) s tím, že od každého písmene je tu zastoupeno pouze jedno jméno. Také jsou použity různé styly písma.

- žáci si mohou měřit čas, kdo spojí všechna jména podle abecedy v nejkratším čase

- stejným způsobem (podle abecedy) se mohou seřadit žáci ve třídě, ve skupinkách, mohou se řadit také podle data narození (měsíc a den), atd.

Přiřazování přídavných a podstatných jmen (logické myšlení)

- v levém sloupci jsou zapsána přídavná jména a pravém sloupci jména podstatná. Úkolem je spojit do dvojice přídavné a podstatné jméno, např. kanadský žertík, maďarský guláš atd.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Cvičení paměti pro každý věk.


Další doporučené materiály z Metodického portálu k tématu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf501 kBCvičení paměti pro každý věk
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 08. 2014
Zobrazeno: 27192krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SUCHÁ, Jitka. Cvičení paměti pro každý věk: Hry s písmeny a slovy. Metodický portál: Články [online]. 25. 08. 2014, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18925/CVICENI-PAMETI-PRO-KAZDY-VEK-HRY-S-PISMENY-A-SLOVY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.