Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Buňka - základní stavební jednotka organizmů,...

Buňka - základní stavební jednotka organizmů, její složení a funkce

Buňka je základní stavební jednotkou organizmů. Cílem této výukové lekce je dozvědět se co nejvíce informací o stavbě a funkci bakteriální, rostlinné i živočišné buňky.

Úvod

V úvodní fázi zjistíme prekoncept žáků, tedy co již o buňce vědí z předchozího vzdělávání. Měli by si vzpomenout, že všechny živé organismy jsou složeny z buněk, měli by přijít alespoň na některé životní projevy buňky a také si vzpomenout na některé součásti buňky.

Následuje práce s animací, kde se žáci naučí složení buněk rostliny, živočicha a bakterie, seznámí se s jejich součástmi a názornou formou jim budou přiblíženy i funkce těchto součástí (budou přirovnány k jednotlivým provozům továrny). Po prohlédnutí animace budou žáci získané poznatky aplikovat při řešení úloh a tím si nové učivo a nové pojmy zopakují.

Na závěr budou žáci doplňovat nedokončené věty, kterými si upřesní a doplní své původní znalosti a představy uvedené v evokaci. Sami ohodnotí spokojenost se svým výkonem.

Pozn.: SP – Úloha vhodná pro žáky se speciálními potřebami.


Veškeré materiály jsou dostupné na http://objevuj.eu.

Struktura hodiny

A. Evokace – motivace

Úloha 1. Slouží ke zjištění prekonceptu. Žáci nejprve pracují sami, poté mohou chodit informace ze svých pracovních listů (úloha 1b a 1c) zapisovat na tabuli. Pojmy, které jim nejsou známé, zatím nevysvětlujeme ani nedoplňujeme, čímž budeme stimulovat jejich motivaci ke zhlédnutí animace.

Úloha 1a. Jsou všechny živé organismy složeny z buněk?

Řešení: Ano.

Úloha 1b. Zamysli se, jaké základní životní projevy buňky mají a vypiš je.

Řešení: např. přijímání potravy, vylučování odpadních látek, rozmnožování, reakce na signály z okolí, pohyb, růst, dýchání, fotosyntéza…

Úloha 1c. Zkus si vzpomenout na některé součásti buněk, ze kterých jsou složeny. Vypiš je.

Řešení: např. membrána, vakuola, chloroplast, mitochondrie, jádro, buněčná stěna…

B. Uvědomění – osvojování nových vědomostí

Úloha 2. Práce s animací. Každý pracuje sám, prohlédne si animaci. Poté žáci začnou plnit úlohu 3; pokud by jim úloha dělala problémy, mohou se k animaci libovolně vracet a pracovat s ní.

Úloha 3. Které součásti obsahují jednotlivé buňky? Doplň tabulku.

Řešení: V posledním sloupci jsou jako vzor předvyplněné údaje pro buňku houby. Buňka houby není obsažena v animaci, ale pomocí této tabulky se s ní žáci také seznámí. Na závěr této aktivity si všichni společně zkontrolují výsledky a učitel zodpoví případné dotazy.

Úloha 4. Poznej na obrázku, která buňka je rostlinná, která je živočišná a která bakteriální. Pokaždé zdůvodni, podle čeho jsi to poznal/a.

Řešení: 1. Buňka živočicha, protože nemá chloroplasty, má mitochondrie, nemá buněčnou stěnu. 2. Buňka rostliny, protože má chloroplasty, má buněčnou stěnu. 3. Buňka bakterie, protože nemá organely, nemá mitochondrii, nemá jádro...

Před další úlohou je vhodná pro odlehčení změna činnosti, protože téma je obtížné – sledování videa nebo didaktická hra (např. viz náměty v inspiromatu).

Úloha 5. Poznej organelu podle popisu. Práce ve dvojicích (případně skupinách).

Řešení:

  • Vyskytuje se pouze u rostlin, probíhá v ní fotosyntéza. Chloroplast.
  • Vyskytuje se u všech buněk kromě bakterií, probíhá v ní buněčné dýchání Mitochondrie.
  • Obsahuje DNA. Jádro
  • Najdeme ji pouze u rostlin a hub, obsahuje rozpuštěné zásobní nebo odpadní látky. Vakuola.

Po vypracování úkolu provedeme společnou kontrolu.


Veškeré materiály jsou dostupné na http://objevuj.eu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf3669 kBbunka_pracovnilisty
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek