Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Čtením k úspěchu ve vzdělávání - výzkum

Ikona informativni

Čtením k úspěchu ve vzdělávání - výzkum

Autor: Jolana Ronková
Anotace: Čtenářská gramotnost českých žáků podle výsledků mezinárodních výzkumů stále upadá (zejména na 2. stupni) a odborníci se snaží tento propad zastavit. A protože čtenářská gramotnost a čtení jsou podle výzkumů úzce svázány, ptáme se, jak to vypadá se čtenářstvím v ČR u dětí základních škol a porovnáváme čtení dětí a dospělých.

Článek zprostředkovává vybrané dva výstupy výše popsaného výzkumu. Ostatní výsledky budou publikovány postupně, podle možností budeme odkazovat v komentářích.
Klíčová slova: čtení, čtenářská gramotnost, čtenářská dovednost, čtenářství, čtenářské dovednosti

Informace o výzkumu

Termín sběru dat: 20.10. 2012 – 18.12. 2012

Počet respondentů: 4705 žáků ZŠ - ptali jsme se dětí ve věku odpovídající aktivní znalostí čtení, tedy těch, kteří si ke čtení mohli již vytvořit osobní vztah – 3. až 9. třída ZŠ

Metoda dotazování: online dotazník ve třídách s asistencí vyškoleného učitele

Projekt výzkumu a sběr dat provedla: Mgr. Jolana Ronková, PedF UK Praha

Výsledky analyzovala: SC&C spol. s r.o.

Konzultace:

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
PhDr. David Greger, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Čtenářská gramotnost českých žáků podle výsledků mezinárodních výzkumů stále upadá (zejména  na 2. stupni) a odborníci se snaží tento propad zastavit. A protože čtenářská gramotnost a čtení jsou podle výzkumů úzce svázány, ptáme se, koho čtení baví, jak jsou na tom děti s četbou elektronických textů, kolik knih děti přečtou za rok, kolik času a čím tráví u počítače. Ptáme se, které knihy jsou nejoblíbenější a proč, zjišťujeme, jaký vliv má frekvence čtení na známky ve škole apod. V těchto dnech vychází první výsledky výzkumu. Výsledky jsou velmi zajímavé a v některých ohledech i alarmující.

Cílová populace

Výzkum je zaměřený na žáky, kteří již prošli výukou techniky samotného čtení a začínají používat čtení jako prostředek k rozvíjení čtenářských kompetencí, k získávání informací a naplňování prožitků v konfrontaci s různými druhy mimočítankové četby a nachází se ve 3. - 9. ročníku primární školy. V tomto období se začínají stávat nezávislými samostatnými čtenáři (UNESCO, 1999). Z cílové populace byly vyjmuti žáci škol, kteří mají výrazně odlišné kurikulum od hlavního proudu, zejména žáci ze škol pro žáky se specifickými potřebami. Tyto vyjmutí nepřekročí 5% celkové populace.

Aby bylo možné dosáhnout efektivní cílové populace, je třeba nezahrnovat další tři typy žáků. Ve spolupráci s učiteli nejsou zahrnuti žáci:

  • s intelektovým postižením, kteří nejsou schopni citově či mentálně odpovídat na otázky dotazníku,
  • tělesně postižení, kteří z povahy svého handicapu nejsou schopni odpovídat na otázky dotazníku,
  • cizinci, kteří nedokáží číst a psát v českém jazyce. Typicky se jedná o žáky, kteří soustavně navštěvují českou školu méně než jeden rok.

Metoda výběru: vybráno 100 základních škol z databáze škol ČR, oslovení učitelů informatiky ve 3.- 9. ročníku ZŠ. 

Zastoupení chlapců a dívek

  • dívky 49 %
  • chlapci 51%

Zastoupení věkových kategorií

  • 8-9 let 11%
  • 10-11 let 39%
  • 12-13 let 30%
  • 14-15 let 20%

Výsledky výzkumu

Autor díla: SC&C spol. s r.o.

 

Autor díla: SC&C spol. s r.o
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 06. 2014
Zobrazeno: 4184krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RONKOVÁ, Jolana. Čtením k úspěchu ve vzdělávání - výzkum. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2014, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18763/CTENIM-K-USPECHU-VE-VZDELAVANI---VYZKUM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.