Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Projekt METODIKA II splnil své cíle

Projekt METODIKA II splnil své cíle

Informativní příspěvek
Začátkem října 2013 byla na stránkách MŠMT publikována Závěrečná evaluační zpráva, která hodnotí ukončené národní projekty. Velmi kladně hodnotí projekt METODIKA II, jehož výstupem je Metodický portál RVP.CZ.

S mírným povzdechem můžeme číst hned v úvodu manažerského shrnutí, že „realizací návazného projektu nebo zvýšením financování by však mohlo být dosaženo opět velmi pozitivních výsledků jako v průběhu realizace projektu METODIKA II“ (Hruška, s. 7). Ve skutečnosti je Metodický portál již druhým rokem provozován v rámci resortního úkolu a přidělené finanční prostředky nestačí k tomu, aby bylo možné využít celého jeho potenciálu. Jednou ze zmiňovaných silných stránek Metodického portálu RVP.CZ je propojení s evropským úložištěm LRE (The Learning Resource Exchange).

V současnosti se ale můžeme také pochlubit funkcí vyhledávání na dalších portálech, které nabízejí výukové materiály. Toto tzv. propojené vyhledávání je k dispozici v modulu DUM na titulní straně a lze takto prohledávat portály Aktivní učitel, DUMy.cz, Ve škole a Školský portál Karlovarského kraje. Čím víc materiálů a informací (i modulů) na Metodickém portálu vznikalo, tím náročnější bylo vše zakomponovat tak, aby se běžný uživatel na portálu orientoval. Proto je mírná nepřehlednost Metodického portálu RVP.CZ zmiňována jako jedna ze slabých stránek. Jistou variantu nabídne „personifikace titulky“. Tuto službu bychom rádi nabídli registrovaným uživatelům v průběhu roku 2014. Doufáme, že to bude užitečná funkce pro naše pravidelné návštěvníky a že jim usnadní orientaci v nabízených modulech a materiálech.

Metodický portál pomáhá zvyšovat počítačovou gramotnost

Efektivnější využívání ICT technologií učiteli a zvyšování jejich počítačové gramotnosti je jednou z naplněných příležitostí, které zpráva zmiňuje. Jsme přesvědčeni, že ti učitelé, kteří k nám chodí pravidelně, mají mnoho možností, jak rozvíjet své dovednosti a znalosti o využívání moderních technologií ve výuce. Např. v modulu Články najdeme několikrát týdně aktuální zdroje informací pro integraci moderních technologií do výuky – nejčastěji v sekci Spomocník, jehož autorem je Ing. Bořivoj Brdička.

Jako hrozbu označila zpráva nízkou ochotu pedagogů odborných škol a základních uměleckých škol ke sdílení zkušeností a publikaci materiálů (obava z konkurenčního prostředí a ztráty vlastního know-how).

Potěšující zprávou je, že v rámci projektu EU Peníze školám pro SŠ jsou pravidelně publikovány v modulu DUM stále nové materiály podporující výuku s využitím moderních technologií. A na závěr ještě citát z evaluační zprávy: „Tím, že budou (nejen) zapojení pedagogové mít možnost svého sebevzdělávání, výměny zkušeností, a celkového profesního růstu (viz předchozí body), mělo by to mít zprostředkovaný přínos také pro zkvalitnění samotné výuky žáků, a to prostřednictvím zkvalitnění samotného procesu vzdělávání, jehož nositeli jsou právě učitelé a pedagogové, kteří mohou využívat nové moderní výukové postupy, metody a technologie (mnoho již vzniklo v rámci projektu – např. digitální materiály, články, moduly, e-learningové kurzy). Své zkušenosti a příklady dobré praxe si mohou vyměňovat prostřednictvím Metodického portálu RVP.CZ, a tím výuku žáků dále zdokonalovat. Samotné nové postupy a metody výuky žáků povedou k jejich zvýšené schopnosti učit se.“ (Hruška a kol., s. 37)

Zdroje a odkazy:

HRUŠKA, Lubor, a kol. HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN: ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA [online]. Ostrava: PROCESCentrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., 24. 7. 2013 [cit. 2013-11-20]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VK/Evaluace/Hodnoceni_ukoncenych_IPn_ZaverecnaZprava.pdf

Podrobněji ze zprávy v blogu Referát Metodického portálu na http://referat.blogy.rvp.cz/category/evaluace-projektu-metii/


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 4/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace/vzdelavani-4-2013.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek