Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > My a oni - koncept univerza závazků

My a oni - koncept univerza závazků

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Kevin Feinberg
Spoluautor: Roman Anýž, Peter Sokol, Petr Albrecht
V této hodině se žáci zamýšlí nad způsoby, jakými se tvoří skupinové identity (resp. jak se definují skupiny), seznámí se s konceptem „univerza závazků“ Helen Feinové a poznávají, jak tento koncept může ovlivňovat chování jednotlivců a skupin.

Tento článek je součástí programu „Tváří v tvář historii“ (Facing history and ourselves).


Průběh hodiny

1. Učitel zadá následující úkol: Představte si hořící budovu plnou lidí různých národností, náboženství, sexuální orientace, politického názoru, zaměstnání, vzdělání. Jsou tam lidé, které neznáte, vaši sousedé, přátelé i rodinní příslušníci. Všichni potřebují vaši pomoc. Řekněme, že máte čas trochu uvažovat. Koho byste zachránili z hořící budovy nejdříve, koho později a koho nakonec? Podle čeho byste se řídili a proč? Žáci si úvahy nad tímto úkolem zapisují do svých deníků.

2. „Think-pair-share" (sdílení myšlenek v páru): Po uplynutí dostatečného času pro vlastní psaní do deníků učitel vyzve žáky, aby sdíleli své myšlenky s jedním partnerem (každý by měl dostat čas na přečtení nebo převyprávění svých myšlenek a poté chvíli na doplňující otázky a diskusi s partnerem). Následuje sdílení myšlenek ve větší skupině. Učitel by měl podpořit zajímavé myšlenky, které zaznívají, případně pomoci diskusi kladením vhodných otázek (např. Co vás napadlo ihned a nad čím jste museli chvíli přemýšlet? Co jste zvažovali? Podle jakého klíče jste se rozhodli „zachraňovat"?)

3. Učitel uzavře aktivitu a pokračuje představením koncepce univerza závazků podle Helen Feinové (Accounting for Genocide, Free press, 1979, s. 4):


Univerzum závazku je okruh jednotlivců a skupin, vůči nimž je člověk povinován závazky, na něž se vztahují pravidla a pro něž platí, že je-li jim ublíženo, společenství vyžaduje nápravu křivdy."


Učitel vyzve žáky, aby si tuto myšlenku poznamenali do deníků (mohou dostat několik minut na komentáře a doplňující otázky). Učitel pokračuje doplněním a vysvětlením důležitosti definice identity národa, neboť to do značné míry rozhoduje o tom, kdo bude mít v národě moc, kdo bude vytvářet pravidla a kdo bude těmito pravidly chráněn. Další možné pomocné citace (volně podle Zygmund Bauman: Modernita a holocaust. Slon, Praha, 2003, s. 62):


Jednou z hlavních podmínek „úspěšnosti" holocaustu bylo odlidštění ne-Árijců, resp. ochrana svědomí a morální integrity německého národa. Nacisté ne-Árijce zbavili identity. Stačilo je vykázat mimo univerzum závazku německého národa. Nebyl to nacistický vynález, nicméně nacisté ho velmi úspěšně aplikovali a „zdokonalili"."

Univerzum závazku (nebo také svět vlastní zodpovědnosti) je okruh lidí, kteří mají navzájem povinnost chránit jeden druhého. Za hranicemi tohoto světa zodpovědnosti se tyto povinnosti vytrácejí a morální zásady a příkazy ztrácejí význam. K tomu, aby se zneviditelnilo lidství obětí a ochránilo svědomí a morální integrita pachatelů, stačí vykázat oběti z tohoto univerza závazků."

 

4. „Follow up" - práce s textem: Učitel rozdá žákům pracovní texty Nacionalismus, moc a identita v Evropě a vyzve je, aby si je prostudovali (může zvolit libovolné metody „pozorného čtení"). Důležité jsou souvislosti za textem, které je možno zadat jako samostatnou, párovou nebo skupinovou práci nebo se jim věnovat v komunitním kruhu.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf168 kBNacionalismus, moc a identita v Evropě
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek