Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Komunikujeme v digitálním světě i mimo n...

Komunikujeme v digitálním světě i mimo něj

Praktický příspěvek
inspirace
Autor InGeneration
Žáci ve skupinách posuzují různé modelové životní situace a určují typické prostředky, které zajistí komunikaci s ostatními. Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu digitální komunikace a komunikace bez užití digitálních prostředků.

Cíl výuky

Žák posoudí výhody a nevýhody komunikace s využitím digitálních prostředků a výhody a nevýhody komunikace bez nich. K různým způsobům komunikace přiřazuje typické příklady ze života.

Popis činnosti

 • Skupiny 3 – 4 žáků dostanou sady obrázků charakterizujících různé komunikační prostředky a kartičky s ukázkovými životními situacemi, které jsou odlišeny dvojciferným číslem.
 • Žáci ve skupině postupně hází kostkou, čímž určují dvojciferný kód kartičky. Přečtou si příklad životní situace na kartičce, a pak ve skupině diskutují, jaký komunikační prostředek by bylo nejvhodnější využít.
 • V průběhu práce mohou žáci nalézat nové prostředky komunikace a k nim přiřazovat různé životní situace, případně vymýšlet vlastní životní situace a jejich přiřazení.
 • V závěrečné reflexi žáci definují výhody a nevýhody jednotlivých způsobů komunikace.

Předpokládaný čas

40 minut

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si obrázky s různými způsoby komunikace a kartičky s modelovými životními situacemi. Pokud ještě nejsou vystřižené, rozhodněte se, zda materiály připravíte vy, nebo žáci.
 • Pročtěte si ukázkové situace. Na základě svých zkušeností můžete některé z nich nahradit těmi, které považujete za vhodnější pro své žáky.
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít a kolik bude mít každá skupina členů. Připravte si způsob rozdělení do skupin. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky. Pokud budou žáci vystřihávat obrázky a kartičky, připravte si potřebný počet nůžek.
 • Určete, kolik kartiček budou skupiny řešit (optimální počet je 20 kartiček na skupinu).
 • Rozhodněte se, zda všem skupinám dáte prostor pro vytvoření vlastních možností komunikace (obrázků) a vlastních ukázkových situací (textů). Pokud ano, připravte i prázdné kartičky. Zároveň se rozhodněte, kolik času na tuto činnost vyčleníte, a zda umožníte skupinám, aby si nově vyrobené kartičky vyměňovaly mezi sebou.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi. Zvažte, zda myšlenkovou mapu na závěr nalepíte, nebo vyfotíte, a jak a komu výstupy zpřístupníte (nástěnka ve třídě, ve škole, web školy apod.).

Zahájení

 • Stručně uveďte hodinu. Vysvětlete žákům, že v dnešní době se často hovoří o komunikaci přes internet a zapomíná se, že ne pro všechny situace je elektronická komunikace vhodná – někdy je kupříkladu lepší osobní setkání, telefonát nebo třeba dopis zaslaný poštou.
 • Rozdělte žáky do skupin. Rozdejte výše uvedené pomůcky a případně požádejte žáky, aby nejdříve vystřihli obrázky (uzly myšlenkové mapy) a kartičky s ukázkovými situacemi.
 • Nechte žáky přečíst pokyny v pracovním listu, sdělte jim počet řešených kartiček a nakonec odpovězte na dotazy. 

Průběh

 • Na počátku pomozte žákům v rozložení uzlů myšlenkové mapy na pracovní ploše.
 • Dále sledujte, zda žáci využívají hrací kostky pro náhodný výběr ukázkových situací.
 • Sledujte čas a případně zavčasu vyzvěte žáky k tomu, aby vymysleli a použili vlastní ukázkové situace.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map. Vytvořte podmínky pro jejich uchování (buď nalepením, nebo vyfocením).
 • Zajistěte závěrečnou reflexi. Položte všem žákům otázky k reflexi (viz níže) a diskutujte o odpovědích.

Reflexe

 • Ve kterých situacích je lepší komunikovat bez využití internetu?
 • Jaké možnosti komunikace využíváte v digitálním světě? Kdy je to výhodné a kdy je to riskantní?
 • Čemu říkáme sociální sítě? Jaké sociální sítě znáte? Vyjmenujete nějaké zásady pro komunikaci v sociálních sítích?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf784 kBPracovní list pro žáky
pdf222 kBMetodický list pro učitele
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek