Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Webový prohlížeč

Webový prohlížeč

Efektivní vyhledávání na internetu – webový prohlížeč a využití jeho základních funkcí pro ovládání, vyhledávání a zobrazování informací.

Cíl výuky

Žák používá při vyhledávání základní nástroje webového prohlížeče a dokáže objasnit jejich funkce.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou pracovní listy.
 • Každá skupina si nejprve:
  • připraví list s obrysem okna prohlížeče (Příloha 1);
  • vystřihne prvky uživatelského rozhraní prohlížeče (Příloha 2);
  • vystřihne názvy prvků prohlížeče (Příloha 3);
  • vystřihne popisky akcí ovládacích prvků prohlížeče (Příloha 4).
 • Ve skupině potom žáci do obrysu okna prohlížeče umisťují jednotlivé prvky prohlížeče.
 • Dále si ve skupině připraví názvy prvků prohlížeče a vlepí je do míst, která se označují danými názvy. Postupují podle vlastních zkušeností, využívají odhad i debatu ve skupině.
 • Následně žáci postupně doplňují kartičky s popisky akcí a umisťují je na správné místo.

Předpokládaný čas

20–30 minut 

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní listy s přílohami a zvažte, zda a jak využijte některé z dalších aktivit:
  • Skupiny vyhodnotí výsledky a správnost své práce, např. výměnou výstupu s jinou skupinou a zpětnou vazbou na vzniklý materiál.
  • Skupina připraví prezentaci svého prohlížeče doplněnou např. o další funkce prohlížečů či futuristické návrhy, co vše by mohl prohlížeč umět v budoucnosti.
  • Znalosti dětí je možné ověřit vyplňováním prázdných kartiček a vkládáním do modelu prohlížeče na místa, která vykonají příslušnou akci.
 • Promyslete způsob rozdělení žáků do skupin, skupiny by měly mít v ideálním případě sudý počet žáků.
 • Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozmyslete si, v které fázi práce budou žáci lepit prvky a jejich názvy.
 • Rozmyslete si, kam nasměrujete reflexi probraného učiva. 

Zahájení

 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky.
 • Dejte žákům čas na pročtení pokynů a následně odpovězte na dotazy. Ujistěte se, zda rozumí pravidlům při otáčení kartiček s názvy.

Průběh

 • Sledujte, zda žáci správně umísťují vystřižené prvky okna prohlížeče. Nebraňte žákům udělat chybu a poučit se z ní. 

Ukončení

 • Práce na modelu prohlížeče končí reflexí jednotlivých skupin žáků, které si práce mezi sebou vymění a sdělují si, kde jsou podle nich nějaké nesrovnalosti. Pokud si neví rady, zkuste je navést na správná řešení.

Reflexe

 • K čemu slouží internetový prohlížeč? Co nám umožňuje? 

(Můžeme se pomocí něho připojit k internetu a prohlížet si informace, hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa, komunikovat...)

 • Víte, v jakých zařízeních můžeme internetový prohlížeč najít? Liší se tato zařízení nějak od sebe? 

(Počítač, notebook, tablet, telefon, TV... Velikostí zobrazovací plochy, funkcemi...)

 • Znáte názvy nejběžnějších internetových prohlížečů? Který používáte a proč? 

(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari...)


 Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf1101 kBPracovní list pro žáky
pdf210 kBMetodický list pro učitele
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek