Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Užitečné weby

Praktický příspěvek
inspirace
Autor InGeneration
Žáci ve skupinách posuzují různé internetové zdroje, určují jejich účel a důležitost.
Při vzájemné diskusi a spolupráci sestavují myšlenkovou mapu zdrojů informací na internetu.

Cíl výuky

Žák získá povědomí o užitečných webových stránkách na internetu a možnostech, jak je využít při řešení situací v běžném životě.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou v pracovním listu obrázkový seznam internetových zdrojů, se kterým budou pracovat.
 • Nejprve si seznam prohlédnou.
 • Vyberou internetové zdroje, které znají, a navzájem si ve skupině vysvětlí, k čemu je mohou použít.
 • Do tabulky skupiny doplní další internetové zdroje, které v seznamu nenašly.
 • Každá skupina si zvolí jednu z variant další práce se seznamem, příp. vybere učitel:
  • Varianta A – Výběr užitečných zdrojů
  • Varianta B – Výběr užitečných zdrojů a příklady použití
  • Varianta C – Otázky a odpovědi
  • Varianta D – Řešení situací
 • Výstupem každé varianty je prezentace výsledků ostatním skupinám a výběr vystřižených ukázek internetových zdrojů.
 • Vystřižené ukázky žáci použijí ve skupinách k vytvoření myšlenkové mapy.
 • V závěrečné reflexi poznatky shrnou.

Předpokládaný čas

Pro každou z map podle zvolené varianty 35–45 minut.

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Prohlédněte si pracovní list se seznamem užitečných webových stránek a rozmyslete si, které druhy internetových zdrojů využijete a na které se budete soustředit. Pak se rozhodněte, zda upravíte seznam ukázek webových stránek jen na ty vybrané, nebo zda ponecháte všechny.
 • Pročtěte si varianty aktivit a rozhodněte se, které z nich využijete.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, připravte si jednoduchou ukázku (obrázek schématu myšlenkové mapy mají žáci i v pracovním listu).
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít. Připravte si metodu rozdělení do skupin. Pokuste se o rovnoměrné rozdělení žáků s ohledem na role. Pro každou skupinu:
  • vytiskněte pracovní list se seznamem internetových zdrojů;
  • připravte papír pro znázornění myšlenkové mapy (minimálně A4, nejlépe A3);
  • připravte lepidlo a nůžky.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené myšlenkové mapy žáků, aby pomohly k reflexi probraného učiva.

Zahájení

 • Rozdejte skupinám výše uvedené pomůcky.
 • Objasněte role ve skupině a jejich účel a nechte žáky, ať si role mezi sebou rozdají.
 • Dejte žákům čas přečíst si úvodní pokyny, které jsou obsahem 3. kroku v pracovním listu (výběr webů, které žáci znají), a následně odpovězte na případné dotazy.
 • Upřesněte pravidla pro výběr variant.
 • Pokud nemají žáci dostatek zkušeností s myšlenkovými mapami, pomocí vlastní ukázky nebo schématu v pracovním listu vysvětlete základní pravidla pro jejich tvorbu.

Průběh

 • Buďte žákům připraveni pomoci s plněním 3. kroku v pracovním listu, zejména ze začátku.
 • Sledujte, jak žáci zvládají svou roli ve skupině.
 • Sledujte, zda žáci pracují na správných variantách.
 • Sledujte, nakolik žáci dodržují pravidla pro tvorbu myšlenkových map.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití myšlenkových map.

Reflexe

 • Které webové stránky představené v dnešní hodině jsou pro vás nové?
 • Je nějaká stránka, která vám připadala natolik zajímavá, že bychom se k ní měli v dalších hodinách ještě vrátit?
 • Uveďte příklady:
  • internetových služeb pro vyhledávání na internetu
  • zdrojů na internetu se zobrazením míst (měst)
  • konkrétních webových stránek, které patří k určitému typu internetových zdrojů, například internetové mapy, elektronické slovníky, zpravodajské weby apod.Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf10295 kBPracovní list pro žáky
pdf197 kBMetodický list pro učitele
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek