Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mláďátka a Zvířátka: Ptáče

Mláďátka a Zvířátka: Ptáče

Článek se věnuje výstupu z projektu Klíčení, aneb rosteme s dětmi pro nejmladší kategorii nazvané Mláďátka a Zvířátka a představuje ukázku s názvem Ptáče, která se věnuje hudebním aktivitám.

Ptáče - hudba

Čas přípravy: 15 minut
Čas realizace: 45 minut
Prostor: klubovna
Roční období: kdykoli
Počet účastníků: minimálně 2
Věková kategorie: nečte/nepíše

Cíle:

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, ke komunikaci.

Objevit princip hraní na hudební nástroj, vyzkoušet si přehrání jednoduché známé melodie.

Motivace:

Když dáme dětem do ruky jednoduchý hudební nástroj, zkoušejí hned vyloudit nějaký zvuk. Pokud není vytvoření zvuku technicky náročné, mohou se pokusit poskládat nějakou jednoduchou melodii.

Legenda:

Jednoho krásného odpoledne, a byla to tuším zrovna neděle, si ptáček všiml nezvyklého ruchu v parku.

Z různých stran se k takovému velkému dřevěnému schůdku začali scházet lidé. Každý si přitom pod paží nesl nějaký tvarovaný kufřík a každý přitom trochu jiný. Přilétl se podívat blíž, co se to tam chystá? Co to tam každý přináší? Když se kufříky začaly otevírat, objevil se v každém hudební nástroj. Jak se asi na všechny hraje?

Potřeby:

Nejlépe nám poslouží dětský xylofon s barevně označenými „plíšky“. Pokud máme k dispozici klavír, je možné dočasně označit barevně klávesy nabarvenými papírky – post-ity. Dechové nástroje nejsou z hlediska hygieny vhodné (děti si je střídavě budou chtít dávat do pusy…).

Dále budeme potřebovat notový zápis (mnohdy bývá přiložen k dětskému hudebnímu nástroji). Nebo si jej budeme muset vyrobit sami. Jiná alternativa je označit jednotlivé tóny písmeny C, D, E, F, G, A, H, C.

K tomuto metodickému listu jsou pracovní listy U4A, U4B (viz příloha).

Provedení:

Pokud nemáme k dispozici jednoduchý barevný „notový“ zápis, musíme si jej vyrobit sami. Postačí nám obyčejný papír, na kterém vytvoříme barevné puntíky v řadě podle melodie a podle barev plíšků na xylofonu. Bohužel není možné připravit takový podklad pro všechny, protože výrobci se v barevném označování tónů liší.

Do kroužku dětí přineseme 1—2 xylofony. Jeden xylofon je ale pro práci jednodušší.

 • Necháme děti, aby si vyzkoušely zahrát tón a sled tónů.
 • Třeba někdo vyloudí melodii, která bude někomu povědomá – necháme děti hádat melodii.
 • Pak se nástroje chopí vedoucí a zahraje jeden tón – řekne přitom dětem, že se jedná o jeden tón (jeden zvuk).

Kolik tónů

 • Vedoucí hraje 1—5 tónů a děti přitom na prstech ukazují, kolik tónů slyšely.
 • Na závěr může zahrát 2 či 3 tóny najednou a nechá je opět hádat (může přidat informaci, že se jedná o akord).

Melodie

 • Vedoucí se pokusí zahrát jednoduchou melodii a děti hádají, která je to písnička.
 • Kupříkladu Ovčáci, čtveráci: C, E, G, C, E, G, E, E, D, E, F, D, E, E, D, E, F, D, E, D, C.
 • Pak může vedoucí zahrát melodii i se správným rytmem.
 • Na závěr může děti nechat zahrát melodii podle barevného předpisu.

Navazovat mohou pokusy o další melodie

 • Zelení hájové, bejvali jste vy moje.
 • Travička zelená.
 • Maličká su.

Pracovní list – Bludiště

V pracovním listu děti zřejmě samy odhalí cesty od hudebních nástrojů k ptáčeti. Pro pořádek ještě uveďme názvy hudebních nástrojů (od levého horního rohu po směru hodinových ručiček) buben, trumpeta, harfa, flétna, kytara, klavír, housle, kontrabas.

Muzicírovat pak děti mohou podle libosti. Na závěr bychom si mohli nějakou písničku zazpívat všichni společně.

Třeba ji můžeme ukázat prvním rodičům, kteří si děti přijdou vyzvednout. Doporučit můžeme také záznam některé z uvedených písniček na audiokazetu či digitálním formátu (mp3 apod).

Aktivity navazují na nabídkový program Pionýra – Sedmikvítek v části hudba.

Přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami:

Ujistěte se, zda všechny děti správně rozlišují barvy. Dovednost rozlišovat je podpořte prakticky: ukazujte na libovolné předměty ať děti určují správně zabarvení. Dětem, které mají problémy s rytmem, věnujte při nácviku melodií individuální péči a za každý správně „vylouzený“ tón je náležitě pochvalte. Děti s poruchou prostorového vnímání mohou mít problémy i se čtením v notových zápisech, proto jim pomáhejte.

S hyperaktivními dětmi můžete mezi jednotlivými aktivitami využít i relaxační hry - únava a oslabení pozornosti dětí pak opadne.


Další rozsáhlé informace (jako např. výsledky zmíněného dotazníkového šetření) a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.

Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení. 

S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf138 kBU4 Ptáče - hudba
pdf589 kBPracovní listy U4A a U4B
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám