Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výtvarná výchova ve světě současného umění...

Ikona informativni

Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií

Autor: PaedDr. Markéta Pastorová
Anotace: Je potěšující, že v rámci projektu, který byl spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a jehož úplný název je „Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií – využití ICT a dalších nových přístupů ve výtvarné výchově“, vydala Katedra výtvarné výchovy PdF Univerzity Palackého v Olomouci celkem jedenáct publikací!
Klíčová slova: výtvarná výchova, ESF, současné umění
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Všechny publikace jsou užitečnou a zajímavou metodickou oporou pro učitele výtvarné výchovy prvního i druhého stupně ZŠ a SŠ a je chvályhodné, že jejich obsah reaguje na prudký rozvoj digitálních technologií. Ty zaujímají významné místo jak ve výtvarném umění a každodenním životě, tak i ve vzdělávacích obsazích uměleckých oborů, zejména pak výtvarné a filmové/audiovizuální výchovy.

Učitelé zde naleznou cenné informace a materiály k otázkám týkajících se aktuálních souvislostí výtvarné výchovy se současným výtvarným uměním, nových/současných technologických možností a postupů v oblasti didaktiky, textilní tvorby, keramické tvorby, malby a kresby, intermediální tvorby či dějin umění. Vše slouží jako podpora, aby si učitelé na svých školách dokázali snadněji připravit výukové programy s využitím ICT, grafického designu, multimediálních prostředků a nových didaktických postupů.

Dvě, respektive tři publikace (pokud zahrnujeme i rozšířenou interaktivní verzi Muzejní edukace) se zabývají vymezením muzejní edukace v muzeologickém a pedagogickém kontextu. Zahrnuta je proto jak problematika cílů, obsahů, metod, organizačních forem a prostředků, tak otázky související s plánováním a přípravou edukačního programu. Publikace vedou i k zamyšlení nad posláním a funkcí muzea v současné době, nad perspektivami kooperace školy a muzea jako partnerů v procesu edukace. Neopomíná i upozornit na fakt, že „ muzeum nelze chápat pouze jako atraktivní učebnu pro běžnou školní výuku – bez hlubšího nahlédnutí jeho podstaty a pochopení jeho významu pro společnost“.

Publikace jsou předkládány převážně v podobě interaktivního pdf s množstvím vložených fotografií, pracovních listů, videí apod. (např. Muzejní edukace – rozšířená interaktivní verze), nebo publikace na CD nebo DVD v html s aktivními odkazy (např. Malířství druhé poloviny 20. a počátku 21. století) nebo html s odkazy a dalšími materiály jako jsou videa apod. (např. Kresba, malba, graffiti. Poznámky k aktuální situaci; Intermediální tvorba. Mezi performancí a videoartem).

Podrobnější informace o jednotlivých titulech jsou dostupné na stránkách Katedry výtvarné výchovy, kde jsou také ke vzdělávacím účelům zdarma ke stažení z http://kvv.upol.cz/?seo_url=kvv-publikace.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 03. 12. 2013
Zobrazeno: 5596krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.666666666666667
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PASTOROVÁ, Markéta. Výtvarná výchova ve světě současného umění a technologií. Metodický portál: Články [online]. 03. 12. 2013, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/18185/VYTVARNA-VYCHOVA-VE-SVETE-SOUCASNEHO-UMENI-A-TECHNOLOGII.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.