Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přelévání plynu – 1. část

Přelévání plynu – 1. část

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
V příspěvku je popsán jednoduchý pokus, který může přispět k lepšímu porozumění poznatkům o vlastnostech plynů.

Při výuce tematického celku Látky a tělesa se jako příklad plynu často uvádí pouze vzduch. Ten však pro žáky není nijak zvlášť zajímavý, jeho vlastnosti znají dobře z běžného života. Doporučuji proto do výuky zařadit i experimenty s dalšími plyny, například s plynem do zapalovačů (jedná se o směs různých plynů, nejčastěji propan-butan). K efektnímu pokusu mnoho nepotřebujete. Nádobku s plynem ve spreji koupíte snadno v trafice, dále potřebujete jen kádinky nebo sklenice na zavařování, svíčku, špejle a zápalky.

Na začátku experimentu otočte nádobku s plynem dnem vzhůru a ventilek opřete o dno kádinky. Při lehkém zatlačení ventilkem o dno nádobky, do kádinky vystříkne trochu plynu (ve formě aerosolu, ale prakticky okamžitě se kapičky vypaří). Kádinka však dál vypadá jako prázdná. Můžete dokonce plyn do kádinky vstříknout v kabinetě a do třídy přinést jenom prázdnou kádinku a diskutovat s dětmi, co by v ní mohlo být. Velmi překvapivý efekt nastane, pokud do kádinky vložíte hořící špejli. Plyn se s lehkým výbuchem zapálí. Nebudete-li plyn zapalovat hned, doporučuji kádinku přikrýt listem papíru, aby plyn neutekl.

Obr
1. Obr

S plynem můžete ale dělat ještě i zajímavější experimenty. Neviditelný plyn lze přelít do druhé kádinky (o přelití můžete požádat i některého žáka). Při prvním předvedení tento experiment často vzbudí u žáků smích - demonstrátor totiž drží v ruce zdánlivě prázdnou kádinku a to „nic", co v ní je, se snaží přelít do jiné kádinky. Pomocí hořící špejle žáky však snadno přesvědčíte o úspěšnosti přelití plynu.

Obr
2. Obr

Plyn je možné rozlít do dvou dalších kádinek, nalít ho nejdřív do jedné a z ní pak do další kádinky apod. - prostě lze s ním zacházet velmi podobně jako s vodou. V návaznosti na tyto pokusy můžete zařadit do výuky pokus s oxidem uhličitým, popsaný v příspěvku Přelévání plynu 2 a pokusy se vzduchem.

(Podrobnější námět na metodické zařazení obou experimentů do výuky fyziky lze nalézt v ukázce metodického postupu používaného v projektu Heuréka: kdf.mff.cuni.cz/heureka/puvodni-web/Clanky/ModerVyuc/UkazkaHodiny.htm)

Bezpečnostní upozornění

Přestože se jedná o práci s hořlavinou, není experiment při dodržení základních bezpečnostních pravidel nebezpečný, mohou ho pod dozorem učitele provádět i žáci. Zde jsou základní bezpečností pravidla, jež je zapotřebí při provádění výše uvedeného experimentu respektovat:

  • Nádobka s plynem musí být vždy v dostatečné vzdálenosti od svíčky (alespoň několik desítek centimetrů)! V případě výbuchu nádobky s plynem by mohlo dojít k závažnému požáru. Proto na toto pravidlo nikdy nezapomínejte!
  • Při zapalování plynu v kádince držte špejli před sebou, nenaklánějte se nad kádinku (plamen vyletí nahoru)!
  • Plyn v kádince rychle vyhoří, zatím se mi nestalo, že by kádinka nebo sklenice praskla. Počítejte však s tím, že může být po skončení experimentu horká.
  • I kdyby se náhodou stalo, že by vám plyn chytil mimo kádinku (na stole, apod.), nepanikařte, nesnažte se ho sfouknout (!!!), ale chvilku počkejte, až shoří. Nemusíte mít obavy o poškození stolu. Plyn shoří sám a stůl v žádném případě nezahřeje na zápalnou teplotu.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám