Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Hrad

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Skupinová výuka v hodinách matematiky

Následující úlohu jsem zadala žákům 9. ročníku jako jednu z mnoha komplexních úloh, na kterých předvedou jednak umění pracovat efektivně a soustředěně ve skupinách, jednak využijí osvojené vědomosti a dovednosti při společné práci.


Úloha má kromě myšlení algebraického, geometrického, analytického, syntetického a kombinatorického rozvíjet i myšlení normální.

Calda: Pedagogická zásada č. 114


HRAD

Pročtěte si společně pozorně zadání a rozdělte si práci ve skupině tak, aby práce byla hotová za vyučovací hodinu.
Rozdělení ve skupině: vedoucí (rozděluje úkoly, vše kontroluje a odpovídá za výsledek práce skupiny), projektant (črtá a rýsuje), 2 počtáři (veškeré výpočty).

 • Z modelů těles (hranoly, jehlany) postavte hrad.
  modely těles přinese vyučující; podílí se všichni členové skupiny
 • Načrtněte pohled na hrad zepředu, zleva, zprava a shora.
  každý člen skupiny jeden pohled + vzájemná pomoc
 • Ve volném rovnoběžném promítání narýsujte v měřítku 1:1 tuto stavbu (pohled si zvolte).
  projektant
 • Vypočítejte, kolik cm3 modelovací hmoty bychom potřebovali na vymodelování této stavby.
  počtář
 • Vypočítejte, kolik cm2 čtvrtky potřebujeme k tvorbě hradu.
  počtář
 • Představte si, že před vámi stojí maketa hradu ze 14. století. Hrad ve své historii vystřídal mnoho majitelů a teď se pánem hradu máte stát vy. Polovinu hotovosti jste schopni splatit ihned, ale zbytek budete splácet peněžnímu ústavu, a to s roční úrokovou mírou 6,5 %. Cena 1 m2 pozemku, na kterém stojí hrad, je (měřítko 1:500) 20 000 Kč. Jaká je skutečná cena pozemku pod budovami? O kolik přeplatíte na úrocích cenu pozemku?
  vedoucí skupiny - obvykle nejzdatnější počtář, který zároveň kontroluje výpočty ostatních členů
 • Z kartonu postavte model hradu.
  společná práce členů skupiny - vedoucí rozdělí jednotlivé úkoly
V následující vyučovací hodině se nesmí zapomenout na hodnocení práce ve skupinách. Já jsem členům jednotlivých skupin vždy položila otázku: Co se vám při takto zadané práci dařilo a co by se dalo na vaší spolupráci příště vylepšit? Ideální je, pokud tato výuka proběhne v bloku dvou vyučovacích hodin, kdy sebehodnocení proběhne v závěrečné části tohoto bloku.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám