Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Informační a komunikační technologie v zrcadle...

Informační a komunikační technologie v zrcadle duševního vlastnictví

Praktický příspěvek
inspirace
Článek popisuje souvislosti informačních a komunikačních technologií a duševního vlastnictví. Dále jsou ve článku uvedeny úkoly pro možné začlenění tématu duševní vlastnictví do hodin IKT.

Informační a komunikační technologie (dále jen IKT) je v dnešní době jeden z nejrychleji se vyvíjejících oborů na světě. Vývoj této oblasti lidské činnosti začal na počátku 20. století a pokračuje dodnes. Díky tomu, že člověk je v dnešní době vystavován čím dál tím složitějším úkolům, IKT prostoupily celé spektrum jeho činností.

Co to vlastně ty informační a komunikační technologie jsou? Co je to duševní vlastnictví? Jakou souvislost má IKT s duševním vlastnictvím? Jaké je využití duševního vlastnictví v praxi? Jakým způsobem můžeme pojem duševní vlastnictví zapojit do výuky? Tyto a další otázky si v tomto textu zodpovíme.

Informační a komunikační technologie:

Informačními a komunikačními technologiemi můžeme pro zjednodušení popsat veškeré technologie, nástroje a postupy umožňující lidem komunikaci a práci s informacemi. Tímto pojmem tedy označujeme hardwarové (servery, počítače, komunikační a síťová zařízení, kamera, myš apod.) a softwarové (operační systém, textové editory, grafické programy, síťové protokoly apod.) prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat.[1]

Duševní vlastnictví:

Duševní vlastnictví bývá definováno jako nehmotný majetek, který je výsledkem lidské tvůrčí a kognitivní činnosti, který získává svoji hodnotu díky vytvořené myšlence či souboru myšlenek. Podle zakládací listiny Světové organizace duševního vlastnictví z roku 1967 se duševní vlastnictví vztahuje na:[2]

  • literární, umělecká a vědecká díla;
  • umělecká vystoupení a zvukové záznamy;
  • vynálezy a vědecké objevy;
  • průmyslové vzory;
  • obchodní jména, značky, loga.

Vzhledem k tomu, že IKT je neustále se rozvíjejícím oborem, jak již bylo zmíněno v úvodu, a proniká do obrovského množství oblastí lidských činnosti, je jejich souvislost s duševním vlastnictvím neodmyslitelným faktem.

Není tomu tak dávno, kdy mezi sebou bojovali dva největší výrobci „chytrých telefonů“ o údajné porušení patentů, které Samsung v roce 2012 použil u svého nového operačního systému Android Ice Cream Sandwich. Tento spor vyústil v několik žalob podaných firmou Apple v mnoha zemích světa. Soudní procesy dosud probíhají.

Dalším praktickým příkladem, ve kterém výhradně humornou formou figuruje duševní vlastnictví je část filmu Jára Cimrman ležící spící nazvaná Jára Cimrman pozdě přicházející. V kapitole Jára Cimrman pozdě přicházející můžeme vidět, jak Cimrman navštěvuje patentový úřad v Londýně, kde se neúspěšně pokouší udat telefon, pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr. Pokaždé se dozvídá, že patent už si nechali zapsat jiní. „Teď tu byli, dva bratři z Francie," krčí rameny úředník, když odmítá Cimrmanův kinematograf.[3]

Obr. 1.: Jara Cimrman - Fireman Bicycle Photo taken in Muzeum Járy Cimrmana, Prague (ilustrační foto) 
Autor díla: Mince

Nejen Jára Cimrman měl smůlu na patentovém úřadě. Chicagský technik Elisha Gray přišel patentovat „svůj telefon“ (nazvaný elektroharmonický telegraf) dvě hodiny po Bellovi. Na licenčních poplatcích získal Bell během prvních dvaceti let kolem 100 milionů dolarů. To muselo mrzet.[4] 

Hlavním cílem tohoto textu je zapojení tématu duševní vlastnictví do hodin informačních a komunikačních technologií. Níže uvedené úkoly nejsou v žádném případě závazné a jejich hlavním úkolem je ukázat pedagogům a žákům/studentům možnosti vyžití ochrany duševní vlastnictví v běžném životě.

Úkol 1

IKT se hojně používají k tvorbě nejrůznějších publikací, dokumentů a textů, ve kterých jejich autoři používají nejrůznější informační zdroje. Vzhledem k tomu, že tyto zdroje a myšlenky v nich uvedené nejsou jejich duševním vlastnictvím, je zde nutnost na původní autory nějakým způsobem poukázat. V jiném případě se vystavujeme problémům s plagiátorstvím. K tomu, abychom poukázali na původní autory, slouží citace, které můžeme snadno tvořit pomocí generátorů citací. Ten nejpovedenější je dostupný na http://www.citace.com/.

Vytvořte citaci následujících informačních zdrojů:

Úkol 2

Vyhledávání informací je v dnešní době velice důležitá dovednost každého člena společnosti. Informací a jejich zdrojů je kolem nás obrovské množství a nástrojů k jejich vyhledávání taktéž. Problém je však v tom, které informace jsou správné a které ne. Jaký nástroj mám pro vyhledávání použít? Odpovídají odkazy vypsané vyhledávačem našim představám a skutečnosti? Abychom se vyhnuli při vyhledávání informací těmto otázkám a pochybnostem o dobrém výsledku, je nutné používat renomované vyhledávací nástroje. Z pohledu průmyslového vlastnictví jsou to tyto následující:

  1. http://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line.html - databáze patentů a užitných vzorů (také se jí říká národní databáze, protože obsahuje práva platná na území ČR);
  2. http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP - Espacenet.

Tyto nástroje nám pokryjí publikace práv průmyslového vlastnictví jak u nás v České republice, tak v celém světě nebo jeho převážné části. Jak se s nimi pracuje?

Ad. 1.:

Vyhledávání v národní databázi je velice snadné. Vybereme si jednu z možných databází, ve které chceme vyhledávat, a zadáme klíčová slova nebo číselné řetězce, podle kterých chceme vyhledávat,  např. v názvech patentů, ve jménech majitelů, ve jménech původců (tedy vynálezců – objevitelů) . Samozřejmě je zde k dispozici i pokročilé vyhledávání.

  1. Patenty a užitné vzory
  2. Průmyslové vzory
  3. Ochranné známkyAutor díla: Ondřej Košek (PrintScreen)

Ad. 2.:

Vyhledávání v databázi Espacenet je velice jednoduché. Stačí zadat klíčové slovo a potvrdit jej. Zde je stručný návod: http://www.youtube.com/watch?v=U-2PDaUrADk.

Výhodou této zahraniční databáze je překlad popisů patentů do češtiny a její česká lokalizace. Vše je uvedeno ve videonávodu (viz výše).

Autor díla: Ondřej Košek (PrintScreen)

Zkuste se tedy zamyslet nad několika věcmi z vašeho okolí, vyzkoušejte si vyhledávání a zjistěte, kdo a kdy si danou věc patentoval. Zajímavé je podívat se na původní naskenované dokumenty. Nezapomeňte, že v druhé z uvedených databází je vhodné vyhledávat pomocí anglických klíčových slov.

U první databáze jsou originální dokumenty ukryty pod odkazem Naskenovaný dokument ve spodní části webové stránky. V druhé databázi je na levé straně webové stránky nabídka ukrývající nejrůznější informace k danému patentu. Nástroj k zobrazení dokumentů se skrývá v nabídce Original document.

Autor díla: Ondřej Košek (PrintScreen)

 

Autor díla: Ondřej Košek (PrintScreen)

 

Použité zdroje:

[1]   ZEMAN, Karel. Informační a komunikační technologie. [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://www.itserve.cz/index.php/ict

[2]   ADÁMKOVÁ, Věra. Duševní vlastnictví. [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://kisk.phil.muni.cz/wiki/Du%C5%A1evn%C3%AD_vlastnictv%C3%AD

[3]   LÁNSKÝ, Tomáš. Jára Cimrman ležel a spal v Čsekém ráji a Liberci. [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/jara-cimrman-lezel-a-spal-v-ceskem-raji-a-liberci-20120629.html

[4]   KLEGA, Vratislav. 10 překvapivých faktů o telefonech. [online]. [cit. 2013-11-03]. Dostupné z: http://earchiv.chip.cz/cs/earchiv/vydani/r-2012/deset-faktu-telefony.html 

Obr. 1: Mince. [cit. 2013-11-25]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jara_Cimrman_-_Fireman_Bicycle.jpg>

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek