Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Ministerstvo školství upravilo a doplnilo...

Ikona informativni

Ministerstvo školství upravilo a doplnilo vzdělávací standardy

Autor: MŠMT
Anotace: MŠMT v rámci úprav RVP ZV platných od září 2013 zpřesnilo již vydané vzdělávací standardy. Standard pro anglický jazyk byl doplněn o další dva – Standard pro Německý a Francouzský jazyk.
Klíčová slova: rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (rvp zv), Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, standardy, vzdělávací standardy, RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání)

Standardy pro základní vzdělávaní představují minimální cílové požadavky na vzdělávání, které jsou závazně formulované v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Standardy konkretizují pomocí tzv. indikátorů obsah očekávaných výstupů a stanovují minimální úroveň jejich zvládnutí. Školy tak mají prostřednictvím těchto standardů definovanou minimální úroveň vzdělání v uvedených vzdělávacích oborech.

„Změny Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání platné od 1.9.2013 bylo nutné dát do souladu se zněním jednotlivých standardů. V souladu s připomínkami odborné veřejnosti jsme proto upravili  stávající Standardy pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk – Anglický jazyka a Matematika a její aplikace, Standardy pro Německý a Francouzský jazyk jsme vypracovali nově“ vysvětlil záměr úprav vzdělávacích standardů náměstek ministra Jindřich Fryč a pokračoval: „Vzhledem k nastavení standardů na minimální úroveň obtížnosti nebudou potřeba ani zásadní úpravy školních vzdělávacích programů, pro ředitele ani učitele to proto nebude znamenat práci navíc,“ dodal náměstek Fryč.

Standardy pro základní vzdělávání byly do RVP ZV poprvé zařazeny v září 2012. Základním impulzem pro jejich přípravu a zařazení do RVP ZV bylo jednak programové prohlášení vlády, kde se kabinet zavázal zavést pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročnících, k čemuž jsou standardy potřeba. Dalším podnětem byly výsledky mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA, které poukázaly na zhoršování výsledků žáků, a dále odborné analytické zprávy z let 2010 a 2011, které jasně doporučily vytvořit systém hodnocení výsledků vzdělávání žáků zaměřený na zlepšení výsledků vzdělávání, upravit kurikulum a vytvořit vzdělávací standardy. Vytvoření standardů doporučila České republice také Zpráva OECD o hodnocení výsledků z roku 2012.

Současná podoba vzdělávacích standardů byla projednávaná od listopadu 2010 na desítkách konferencí, odborných seminářů pro učitele základních škol i pracovníky vysokých škol, na setkáních pracovních skupin složených ze zástupců školských asociací, NIDV, NÚV, MŠMT, a také na metodickém portálu www.rvp.cz. Od roku 2012 připravuje MŠMT standardy i pro všechny ostatní vzdělávací obory, které budou diskutovány s odbornou veřejností v následujících měsících.


Zdroj:

http://www.msmt.cz/novinar/ministerstvo-skolstvi-upravilo-a-doplnilo-vzdelavaci

 

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

MŠMT vydává Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2013.

Od září 2013 je účinná úprava RVP ZV, která kromě jiného měnila vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Matematika a její aplikace, Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Proto se upravují dosud platné Standardy pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Anglický jazyk, které byly dále doplněny o Standardy pro Francouzský a Německý jazyk.


Zdroj:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/opatreni-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-kterym-se-4

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 07. 2013
Zobrazeno: 15577krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.3333333333333335
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MŠMT. Ministerstvo školství upravilo a doplnilo vzdělávací standardy. Metodický portál: Články [online]. 11. 07. 2013, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17667/MINISTERSTVO-SKOLSTVI-UPRAVILO-A-DOPLNILO-VZDELAVACI-STANDARDY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Petr ChalušVloženo: 16. 07. 2013 12:07


Podle mého názoru je třeba zastavit připravovanou platnost standardů od 1.září a pokračovat ve veřejné diskusi. Bylo podáno mnoho připomínek a nebyly zapracovány.Petr Chaluš

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.