Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hry s hudbou a techniky muzikoterapie: Rytmus...

Ikona prakticky

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie: Rytmus a řeč

Ikona inspirace
Autor: Zdeněk Šimanovský
Anotace: Publikace Hry s hudbou a techniky muzikoterapie od Zdeňka Šimanovského je souborem hudebně-terapeutických činností a dalších aktivit pro děti i dospělé.
V ukázce se seznámíte s devíti hrami s rytmem. Rytmus je zde spojen s pohybem, slovem a fantazií. Rytmus, pravidelné střídání uvolnění a napětí, je jedním ze základních projevů hudby a života vůbec.
Uvedené techniky a hry lze využít v hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci problémových jevů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Hudební výchova » 1. období » rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Taneční a pohybová výchova
  2. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Psychohygiena
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Klíčová slova: slovní zásoba, rytmus, tvořivost, spolupráce, hra, muzikoterapie, portálkniha, rýmy, hravost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Praktické ukázky a návody na hry jsou zaměřeny na rytmus a řeč. Hry s říkankami využívají rytmizované řeči ve spojení s pohybem, rozvíjí schopnost spolupráce, zpřítomňují prožívání hráčů.
Říkanky s předem danými pohyby rozvíjejí smysl pro rytmus a mluvní pohotovost.

Význam použitých ikon v ukázkách:

zleva doprava - míra hlučnosti ve škále od 1-5, kterou daná aktivita provází, doba trvání je uvedena v minutách, třetí ikona v pořadí naznačuje věk, od kterého je vhodné hru hrát, horní hranice věku neexistuje a poslední ikona znázorňuje, zda je hra vhodná pro jednotlivce, dvojice či skupiny.

1. Hana - Hana, Jan - Jan

Oblíbená a známá rytmická hra, která se často hraje na seznamovacích pobytech či při seznámení se jmény účastníků nově se vytvořené skupiny.
Uvedené varianty hru obohatí a některé rozvíjí i mimoslovní kontakt.

 

2. Rytmus slov a vět

Jednoduchá hra vhodná už i pro velmi malé děti, kdy vytleskávají či vyťukávají rytmus slov či otázek a odpovědí.

3. Rýmovánky

Hra určená pro starší a zkušenější hráče, kteří hledají rýmovanou odpověď na předcházející větu. Základní verze hry i uvedené varianty podporují tvořivost a obohacení slovní zásoby. Rýmy mohou hráči i zazpívat.

 

4. Čtyřverší

Tato hra v kruhu podporuje sepjatost mezi hráči, kteří opakují jednoduchá improvizovaná čtyřverší. Rytmus lze doprovodit jednoduchým pohybem.

5. Rýmy na jména

Pomocí rýmů na jednotlivá jména hráčů se zdůrazňují dobré vlastnosti jeho nositele.

 

6. ANO - NE

Tato hlučná hra odstraňuje napětí ve skupině, uvolňuje emoce. Každý hráč si skanduje svoji vlastní "pravdu", tzn. ANO nebo NE. Po uklidnění si hráči vymění role.

7. Hra na vlaky

Oblíbená hra především mladších dětí. Zrychlovaný pohyb je vystřídán uvolněním.

 

8. Dostihy

Hra Dostihy patří mezi tzv. rozehřívačky, odstraňuje napětí ve skupině a hráči při hře zažívají mnoho veselí. Důležitá je zde role vedoucího hry.

9. Na zvuk továrny

Hráči zvukem a rytmickým pohybem vybraného továrního stroje vytvoří zvukovou kulisu továrny.

 

Pozn.:

Hry jsou určeny nejen učitelům a vychovatelům, ale i rodičům a terapeutům.
Je třeba si uvědomit, že rytmické projevy našeho těla jako je pravidelný tep srdce, střídání nádechu, pravidelná peristaltika střev apod. nás udržují naživu.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hry s hudbou a techniky muzikoterapie.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Rytmické pexetrioMagdalena Málková
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 06. 2013
Zobrazeno: 25976krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie: Rytmus a řeč. Metodický portál: Články [online]. 20. 06. 2013, [cit. 2020-07-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17549/HRY-S-HUDBOU-A-TECHNIKY-MUZIKOTERAPIE-RYTMUS-A-REC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.