Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Hry s hudbou a techniky muzikoterapie: Rytmus...

Hry s hudbou a techniky muzikoterapie: Rytmus a řeč

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Zdeněk Šimanovský
Publikace Hry s hudbou a techniky muzikoterapie od Zdeňka Šimanovského je souborem hudebně-terapeutických činností a dalších aktivit pro děti i dospělé.
V ukázce se seznámíte s devíti hrami s rytmem. Rytmus je zde spojen s pohybem, slovem a fantazií. Rytmus, pravidelné střídání uvolnění a napětí, je jedním ze základních projevů hudby a života vůbec.
Uvedené techniky a hry lze využít v hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci problémových jevů.

Praktické ukázky a návody na hry jsou zaměřeny na rytmus a řeč. Hry s říkankami využívají rytmizované řeči ve spojení s pohybem, rozvíjí schopnost spolupráce, zpřítomňují prožívání hráčů.
Říkanky s předem danými pohyby rozvíjejí smysl pro rytmus a mluvní pohotovost.

Význam použitých ikon v ukázkách:

zleva doprava - míra hlučnosti ve škále od 1-5, kterou daná aktivita provází, doba trvání je uvedena v minutách, třetí ikona v pořadí naznačuje věk, od kterého je vhodné hru hrát, horní hranice věku neexistuje a poslední ikona znázorňuje, zda je hra vhodná pro jednotlivce, dvojice či skupiny.

1. Hana - Hana, Jan - Jan

Oblíbená a známá rytmická hra, která se často hraje na seznamovacích pobytech či při seznámení se jmény účastníků nově se vytvořené skupiny.
Uvedené varianty hru obohatí a některé rozvíjí i mimoslovní kontakt.

 

2. Rytmus slov a vět

Jednoduchá hra vhodná už i pro velmi malé děti, kdy vytleskávají či vyťukávají rytmus slov či otázek a odpovědí.

3. Rýmovánky

Hra určená pro starší a zkušenější hráče, kteří hledají rýmovanou odpověď na předcházející větu. Základní verze hry i uvedené varianty podporují tvořivost a obohacení slovní zásoby. Rýmy mohou hráči i zazpívat.

 

4. Čtyřverší

Tato hra v kruhu podporuje sepjatost mezi hráči, kteří opakují jednoduchá improvizovaná čtyřverší. Rytmus lze doprovodit jednoduchým pohybem.

5. Rýmy na jména

Pomocí rýmů na jednotlivá jména hráčů se zdůrazňují dobré vlastnosti jeho nositele.

 

6. ANO - NE

Tato hlučná hra odstraňuje napětí ve skupině, uvolňuje emoce. Každý hráč si skanduje svoji vlastní "pravdu", tzn. ANO nebo NE. Po uklidnění si hráči vymění role.

7. Hra na vlaky

Oblíbená hra především mladších dětí. Zrychlovaný pohyb je vystřídán uvolněním.

 

8. Dostihy

Hra Dostihy patří mezi tzv. rozehřívačky, odstraňuje napětí ve skupině a hráči při hře zažívají mnoho veselí. Důležitá je zde role vedoucího hry.

9. Na zvuk továrny

Hráči zvukem a rytmickým pohybem vybraného továrního stroje vytvoří zvukovou kulisu továrny.

 

Pozn.:

Hry jsou určeny nejen učitelům a vychovatelům, ale i rodičům a terapeutům.
Je třeba si uvědomit, že rytmické projevy našeho těla jako je pravidelný tep srdce, střídání nádechu, pravidelná peristaltika střev apod. nás udržují naživu.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hry s hudbou a techniky muzikoterapie.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám