Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hranolkov

Ikona inspirace
Autor: Žij zdravě
Spoluautor: Mgr. Kristýna Vadassová
Anotace: Za poslední čtvrtstoletí došlo k ztrojnásobení počtu obézních dětí. Lékaři bijí na poplach a hovoří o epidemii. Ta bude pro další generace znamenat výrazné zhoršení kvality života a častější výskyt vážných zdravotních komplikací (např. cukrovky 2. typu, vysokého tlaku). Nejlepší prevencí je zdravý životní styl, který zahrnuje nejen nutričně vyváženou stravu, ale také pravidelný pohyb. Jeho základní pravidla by měla být dětem vštěpována již od útlého věku.
Tento materiál se zaměřuje na představení nezdravých životních návyků a jejich možných dopadů na zdraví a život lidí. Děti jsou aktivně zapojeny do problematiky prostřednictvím divadelních scének, v rámci kterých se podílejí i na tvorbě doporučení, jak žít zdravěji.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pro každou dvojici – text pohádky, lepidlo Herkules, kelímky s vodou; pro každého žáka - čtvrtka, vodové barvy, štětec; krupice; noviny (ochrana lavic).
Klíčová slova: zdravý životní styl, zdravá strava

Cíl výuky:

Žák namaluje radu, jak žít zdravě.

Určeno pro 2. ročník

Motivace (3 minuty)

Učitel/ka: Slyšeli jste o pohádkovém městě, které se jmenuje Hranolkov? Společně si povídají o jeho občanech, kteří jsou obézní a mají zdravotní problémy, protože žijí nezdravě.

 

Hlavní část (39 minut)

Děti dostanou do dvojic text pohádky. Každé dítě přečte jednu větu, aby se všichni vystřídali (v pohádce je 20 vět).

Každé dítě nanese na čtvrtku lepidlo a na něj vysype krupici. Nechají ji zaschnout. Než lepidlo zaschne, zahrají si na občany Hranolkova. Rozdělí se do 4–5 členných skupin. Připraví si krátkou scénku představující život v Hranolkově, příjezd šikovného člověka z daleké země a jeho pomoc místním obyvatelům. Následuje prezentace scének.

Děti vyberou jeden ze svých nápadů, jak pomoci obyvatelům pohádkového městečka žít zdravěji, a namalují ho vodovými barvami na papír s již zaschlou krupicí. Je nutné malovat opatrně, aby krupice neopadala a barvy se neslévaly.

 

Závěr (3 minuty)

Hodnocení scének a obrázků. Děti vyberou nejzdařilejší a zdůvodní, proč vybraly právě tuto scénku či obrázek. Vítěze odmění potleskem.

 

Pro žáky

Poraď lidem z Hranolkova!

Za sedmero horami a sedmero řekami byla jedna země, která se jmenovala Hranolkov. Žili tam lidé, kteří nejedli nic jiného než smažené hranolky, rohlíky, salámy a uzeniny, majonézové saláty, čokoládu, dorty a bonbony. Ordinace tamních lékařů byly plné pacientů s nejrůznějšími zdravotními obtížemi. Velkým problémem bylo, že nikdo nechodil na procházky do lesa, plavat do bazénu, či hrát si a cvičit na hřiště. Tito lidé se pohybu báli. Mysleli si, že by jim mohl ublížit. Svůj volný čas trávili u televizí a počítačů.

Lidé tloustli. Potřebovali stále větší domy k bydlení a nábytek. Zvali si do Hranolkova inženýry a návrháře, kteří pro ně pracovali. Jednou k nim zavítal šikovný člověk z daleké země. Řekl jim, že v Hranolkově se tenčí zásoby dřeva, ze kterého se stavějí domy a dělá nábytek. Je nutné vymyslet jiné řešení než neustále vyrábět nové postele, židle a stavět nové domy. Tento člověk si přivezl s sebou vůz plný ovoce a zeleniny.

Lidé z Hranolkova takové potraviny nikdy neviděli. Divili se a byli zvědaví, co to ten člověk jí. Obdivovali, jak dobře vypadá a že je pořád zdravý a plný síly. Když už pobýval v Hranolkově půl roku, Hranolkovským nešlo na rozum, že má stále stejnou velikost kalhot a košil, které tak rád nosil. Požádali ho, aby jim prozradil své tajemství. Rád jim ho řekl a jestli sis i ty dobře přečetl pohádku, určitě lidem z Hranolkova poradíš i ty.


Doporučené odkazy: www.YesNeYes.czwww.ZijZdrave.cz

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Žij zdravě.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf66 kBHranolkov
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 05. 2013
Zobrazeno: 8672krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2.3333333333333335
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZDRAVĚ, Žij. Hranolkov. Metodický portál: Články [online]. 24. 05. 2013, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17507/HRANOLKOV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.