Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Domácí vzdělávání bude možné i na 2. stupni...

Domácí vzdělávání bude možné i na 2. stupni ZŠ

MŠMT na základě šestiletého pokusného ověřování odsouhlasilo zavedení individuálního (domácího) vzdělávání i na 2. stupeň základní školy. Po schválení novely školského zákona budou moci tuto formu výuky využít např. děti se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobými zdravotními problémy nebo děti mimořádně nadané.

Dosavadní průběh pokusného ověřování individuálního vzdělávání vedený NÚV potvrdil možnost vzdělávat žáky na 2. stupni ZŠ formou domácího vyučování. Výsledky vzdělávání těchto dětí ukázaly, že úroveň jejich znalostí a dovedností je srovnatelná s úrovní žáků při standardní výuce na základní škole.

Z celkového počtu 102 žáků zapojených do pokusného ověřování ve školním roce 2011/12 jich 37 prospělo a 65 prospělo s vyznamenáním. Podle vyjádření rodičů a učitelů jsou dokonce patrné znatelné pokroky ve výsledcích žáků v individuálním vzdělávání ve srovnání s běžnou výukou na základní škole.

Všichni rodiče žáků, kteří se zúčastnili pokusného ověřování ve školním roce 2011/12, i pedagogové spádových škol ohodnotili možnost domácího vzdělávání na 2. stupni ZŠ pozitivně. „Rodiče i učitelé ocenili zejména možnost přizpůsobit tempo výuky individuálním schopnostem žáka, která je zvláště významná u dětí se zdravotním postižením, a dále větší prostor pro rozvoj zájmů a nadání dětí,“ říká tiskový mluvčí ministerstva školství Marek Zeman. Kromě těchto důvodů se rodiče pro domácí vzdělávání rozhodovali na základě zkušenosti s tímto způsobem výuky na 1. stupni ZŠ, v případě potřeby dlouhodobé rekonvalescence dítěte, kvůli častým pobytům rodiny v zahraničí či složitějšímu dojíždění do školy. V ojedinělých případech rodiče domácí vzdělávání zvolili kvůli šikaně, která u dítěte vyústila ve fobii ze školního prostředí a kolektivu.

Podmínky domácího vzdělávání

Aby žákům 2. stupně ZŠ mohlo být povoleno domácí vzdělávání, bude třeba podat řediteli školy odůvodněnou žádost doplněnou doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Ředitel pak rozhodne, zdali tuto formu výuky dítěti umožní. Na rozdíl od domácího vzdělávání na 1. stupni ZŠ, kde rodičům stačí střední vzdělání s  maturitou, bude pro výuku dětí v 6. až 9. třídě vyžadováno minimálně bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání. Výuka v rodinách bude vycházet z ŠVP příslušné školy, vzdělavatelé povedou dokumentaci žáků. Znalosti žáků ověří škola přezkoušením, které se bude konat v závěru každého pololetí. Kromě toho budou děti dvakrát za pololetí povinně docházet do školy na konzultace.

 

 

Domácí vzdělávání přináší výhody, na druhou stranu má i svá úskalí. Rodiče i učitelé se shodují, že pololetní přezkušování je náročné pro žáky se specifickými poruchami učení, rodiče navíc poukazují na velký rozsah učiva, které musí žáci k přezkoušení zvládnout. Učitelé upozorňují, že zvyšující se odborná náročnost předmětů může vést k memorování textů bez pochopení a znalosti souvislostí. „Domácí vyučování klade na vzdělavatele velmi vysoké nároky. Pokud rodiče na nějaký obor nestačí, obvykle najímají externí učitele. Původně jsme mysleli, že externisté budou učit hlavně jazyky, ale ukazuje se, že je rodiče nejčastěji najímají na výchovy,“ vysvětluje Jitka Altmanová z Oddělení pro kurikulum všeobecného vzdělávání NÚV.

Ve školním roce 2012/13 se pokusného ověřování domácího vzdělávání na 2. stupni ZŠ zúčastnilo 120 žáků.  Pokud se tuto formu výuky podaří zakotvit v zákoně, předpokládá se, že by se v rodinách mohlo ročně vzdělávat přibližně 100 až 500 dětí 6. až 9. tříd, a to nejdříve od školního roku 2014/2015.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 1/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2013.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám