Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Elektronické učebnice a jejich současná ...

Elektronické učebnice a jejich současná nabídka

Informativní příspěvek
Autor Karel Albrecht

Na českém trhu se v současné době šířeji prosazují především dvě firmy, které nabízejí elektronické učebnice. Jedná se o nakladatelství Fraus a o nakladatelství Nová škola. Není zde cílem jednotlivé koncepce porovnávat a určovat, která z nich je lepší. Každá koncepce má trochu jiný přístup a trochu jinou filozofii. Z prostudování jejich internetových stránek a po vyzkoušení konkrétních učebnic se dá říci, že přístup k interaktivitě učebnic je podobný, byť každá firma využívá jiné způsoby přístupu k zobrazení.

Při dalším zkoumání se ovšem rozdíly mezi oběma přístupy zvětšují. Nakladatelství Fraus se se svým projektem FlexiLearn a FlexiBooks snaží více prosadit směrem k modernímu využívání technologií, kdežto nakladatelství Nová škola se svým projektem MIUč+ (Multimediální interaktivní učebnice plus) zůstává pouze v oblasti elektronických učebnic, které obsahují: interaktivní cvičení, foto + video + audio obsah, mezipředmětové vztahy, zajímavosti a webové odkazy.

FlexiLearn

Elektronické učebnice od nakladatelství Fraus, nazývající se FlexiUčebnice, mají po dokoupení jednotlivých cvičení velmi podobnou specifikaci projektu MIUč+, nicméně tímto výčtem jejich celková nabídka nekončí. Prvním zajímavým projektem je FlexiLearn, do kterého samozřejmě patří elektronické učebnice se všemi zmíněnými prvky. Kromě tohoto základu projekt dále nabízí FlexiSlovníky, což jsou slovníky určené pro ZŠ a SŠ s propojeností na FlexiUčebnice. Jedná se o školní slovníky, které obsahují výkladové slovníky, překladové slovníky, odborné překladové slovníky a mnohé další. Dalšími zajímavými částmi, které tento projekt nabízí, jsou části FlexiTestautor a FlexiÚlohy. FlexiTestautor je určen pro tvorbu testů, které lze použít jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Testy v elektronické podobě se automaticky vyhodnocují a pro žáky je zde zajímavá možnost hlasovat pomocí technologie SMART Response. Poslední důležitou částí celého projektu jsou FlexiÚlohy, které obsahují sadu 10000 úloh, určených především pro druhý stupeň ZŠ. Pro využití těchto úloh, je potřeba spojení s FlexiTestautorem, které umožní jejich využití při procvičování či tvorbě testů. Celý projekt je určen především pro nasazení ve školách a v síťovém prostředí lokální počítačové sítě, a to z důvodu jeho velkých požadavků na uložené množství dat. Druhým argumentem svědčícím o tomto způsobu použití, je i licenční politika, která je především zaměřena na školy.

FlexiBooks

Druhým zajímavým projektem, který Fraus nabízí, je FlexiBooks. Tento projekt vzniká paralelně s projektem FlexiLearn a doplňuje jeho slabá místa. Jedná se opět o nabídku především elektronických učenic, které jsou nabízeny i v projektu FlexiLearn. V těchto projektech jsou však filosofické rozdíly. Prvním rozdílem je způsob licencování, který je určen především pro jednotlivce nikoliv pro školy. Licenční podmínky stanovují, že by uživatel neměl poskytnout obsah třetí straně a při registraci je možnost registrovat jen soukromé osoby. Na první pohled školu registrovat není možné. Uživatel si danou knihu může buď zakoupit, nebo na omezenou dobu zapůjčit. Druhým rozdílem je podpora vícero platforem. Zde se Fraus snaží přizpůsobit rychlému nástupu jiných platforem, nežli jsou jen OS řady Windows. V tuto chvíli je však nabídka pouze pro iOS 5 a 6. Poslední zajímavostí v projektu FlexiBooks je postupné nabízení elektronických učebnic a knih z jiných nakladatelství, což u projektu FlexiLearn nebylo tolik znatelné.

Požadavky na ideální elektronickou učebnici

Požadavků na elektronické učebnice je mnoho a vychází především z individuálních potřeb učitelů či žáků. V dalším textu budu vycházet z vlastností „ideální“ elektronické učebnice, které popisuje Ondřej Neumajer [1]. Veškeré požadavky rozdělil do dvou skupin, a to na první ideální požadavky a druhé diskutabilní požadavky.

Do první skupiny požadavků patří, aby učebnice byla na pomezí učebnice a pracovního sešitu. Pokud zhodnotíme nabídku na našem trhu, můžeme konstatovat, že obě nakladatelství tuto variantu nabízí. MIUč+ tento požadavek splňuje, neboť koupí učebnice rovnou kupujeme i cvičebnici. U projektu FlexiLearn je to o trochu složitější, neboť cvičebnice se dokupuje zvlášť.

Další požadavek směřuje k interaktivnímu obsahu, který v sobě zahrnuje strukturované texty, audia, 2D a 3D videa, fotografie, online odkazy, simulace, kvízy, testy. Po prozkoumání několika učebnic obou nakladatelství zjistíme, že každé z nich se svou cestou tento požadavek snaží vyřešit. Je jasné, že každá simulace, každé video stojí čas a peníze a tím navyšuje celkovou cenu za učebnici. Není tedy výjimkou setkat se s tímto obsahem od třetích stran v cizojazyčném provedení.

V dnešní době rychle se rozšiřujících chytrých telefonů a tabletů vyvstává další požadavek a to platformní nezávislost. Většina učebnic je přizpůsobena operačnímu systému Windows, ale díky rychle se měnícím potřebám pomalu vznikají i alternativy. U nakladatelství Fraus je to nyní alternativa pro iOS, připravuje se verze pro Android, u Nové Školy pro Linux.

Mezi další požadavky patří fultextové vyhledávání, finanční dostupnost, školní multilicence a provázání se školním on-line vzdělávacím prostředím. Obě nakladatelství jsou i v těchto bodech porovnatelná. Výjimku tvoří poslední bod, provázání se školním on-line vzdělávacím prostředím. Tento bod si v alespoň základní podobě vzalo za své nakladatelství Fraus, které se snaží vytvořit vlastní komplexní vzdělávací prostředí, které by splňovalo i další požadavky nad rámec elektronických učebnic. Vzhledem k různorodosti a vůbec existenci těchto on-line prostředí je to asi v současné době jediná možnost.

Druhou skupinou jsou diskutabilní požadavky, nad kterými je zajímavé se alespoň zamyslet. Prvním požadavkem je doložka MŠMT, kterou má mít každá učebnice a která by měla stvrzovat její správnost. Proti tomu hned stojí požadavek průběžné aktualizace, který by vlastně při každé změně tuto doložku znovu a znovu vyžadoval. Dalšími zajímavými nástroji, alespoň pro učitele, by byly modifikace obsahu učebnice a autorský nástroj zdarma, se kterými se již v omezené míře jinde setkáváme. V těchto bodech mají čeští vydavatelé k ideálu elektronické učebnice popsaném O. Neumajerem hodně daleko.

Závěr

Na našem malém trhu je vzhledem k jeho velikosti problém vytvořit učebnici, která by všechny výše zmíněné požadavky plně akceptovala a při tom byla současně prodejná. Jednotlivá nakladatelství se v rámci svých možností snaží školám nabídnout rozumný kompromis, který kopíruje ekonomické možnosti českých škol, avšak o revoluční změnu v pojetí a rozdílech mezi klasickou a elektronickou učebnicí se zatím nejedná.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám