Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Metodická podpora k upravenému Rámcovému...

Metodická podpora k upravenému Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání

Informativní příspěvek
Autor sekce kurikula NÚV
Metodická podpora, kterou připravila sekce kurikula NÚV, má několik částí. První je elektronický Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP, který je spuštěn na Metodickém portálu www.rvp.cz a jeho součástí je i diskusní fórum. Vedle této podpory bude Konzultační centrum NÚV nabízet odpovědi na dotazy týkající se úprav ŠVP a ve spolupráci s NIDV budou ve vybraných městech ČR probíhat semináře k dané problematice.

Na podzim roku 2011 byly zahájeny práce na úpravách Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Úpravy probíhaly v gesci MŠMT, které proces úprav iniciovalo a řídilo. Ke spolupráci byli přizváni především učitelé a ředitelé základních škol, případně někteří další odborníci. Hlavní garanci za provedené úpravy si ponechalo MŠMT. Úpravy RVP ZV byly schváleny na přelomu roku 2012/2013 a zveřejněny formou opatření ministra školství čj. MSMT-264/2013-210, ze dne 29. 1. 2013, s platností od 1. 9. 2013.

Po zvážení potřeb a možností změn RVP ZV byl dán prostor především úpravám, které vzešly z mezirezortních jednání a dohod o začlenění některých témat do RVP ZV nebo o jejich posílení. Zohledněny byly požadavky Ministerstva financí (MF), Ministerstva vnitra (MV), Ministerstva dopravy (MD), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva zdravotnictví (MZd). Jednání probíhala i s Výborem na ochranu rodičovských práv (VORP), s Úřadem vlády (ÚV) aj. Na základě těchto jednání a dohod byla do RVP ZV zařazena již dříve zpracovaná finanční gramotnost a dopracována nebo upravena některá aktuální a důležitá témata jako dopravní výchova, výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální výchova v rámci výchovy ke zdraví.

Spolu s těmito úpravami se přistoupilo také k úpravě vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk a některých částí obecných kapitol RVP ZV.

MŠMT si uvědomuje, že úpravy RVP ZV mohou pro školy znamenat různě rozsáhlé zásahy do ŠVP, proto pověřilo Národní ústav pro vzdělávání (NÚV), aby připravilo metodickou podporu na pomoc při zapracování úprav RVP ZV do ŠVP.

Metodická podpora, kterou připravila sekce kurikula NÚV, má několik částí. První je elektronický Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP, který je spuštěn na Metodickém portálu www.rvp.cz  a jeho součástí je i diskusní fórum. Vedle této podpory bude Konzultační centrum NÚV nabízet odpovědi na dotazy týkající se úprav ŠVP a ve spolupráci s NIDV budou ve vybraných městech ČR probíhat semináře k dané problematice.

Metodická podpora:

 • umožňuje
  • získat celkový přehled úprav provedených v RVP ZV
  • nalézt k úpravám vysvětlující a doplňující informace
  • zeptat se na odborné dotazy související s úpravami ŠVP a s výukou
  • diskutovat o úpravách ŠVP a o výuce
  • inspirovat svými zkušenostmi jiné učitele
 • nabízí (doporučuje)
  • způsoby úprav ŠVP
  • způsoby efektivního začlenění jednotlivých témat, která byla v RVP ZV upravena nebo doplněna, do ŠVP
 • poskytuje
  • vzorové příklady pro úpravy ŠVP
  • odkazy na další informace související s tématy upravenými v RVP ZV

Průvodce úpravami RVP ZV a ŠVP je rozdělen na část, ve které jsou zveřejněny upravené části RVP ZV, a na část, ve které jsou doporučení k úpravám ŠVP a konkrétní náměty k výuce. Předpokládá se, že uvedené náměty pro úpravy ŠVP budou postupně dále doplňovány a rozšiřovány o další náměty, doporučení a příklady.

Na každé stránce Průvodce jsou odkazy na vstupní stránku O průvodci a úpravách, na Obsah RVP ZV a na stránku s doporučeními Jak postupovat při úpravách ŠVP. V dolní části každé stránky věnované doporučením a námětům je odkaz na Konzultační centrum NÚV a diskuzní prostor.

Části upraveného RVP ZV je možné procházet postupně, nebo pomocí obsahu RVP ZV, případně pomocí odkazů u každého tématu.

 • Úpravy jsou v textu vyznačeny graficky.
 • U každé upravené části RVP ZV jsou odkazy na témata, která obsahují vysvětlení změn a doporučení k úpravám ŠVP.

Samostatnými tématy v Průvodci jsou:

 • Cizí jazyk a Další cizí jazyk
 • Matematika
 • Finanční gramotnost
 • Výchova člověka za běžných rizik a mimořádných událostí
 • Dopravní výchova
 • Korupce
 • Obrana vlasti
 • Standardy
 • Organizace dalšího cizího jazyka

U každého tématu budou jednak doporučení pro úpravy ŠVP stručné vysvětlení čeho se úpravy týkají, ale i přehled, kde všude v RVP ZV se téma vyskytuje.

Diskuzní fórum je prostor na Metodickém portálu k vzájemnému sdílení zkušeností a názorů o úpravách ŠVP. V něm bude možné se podělit o zkušenosti s výukou upravených témat a se způsobem jejich začlenění do ŠVP.

Konzultační centrum NÚV bude poskytovat odborné odpovědi na otázky související s úpravami ŠVP. Z kapacitních důvodů ale nenabízí  pro jednotlivé školy kontrolu upravených částí ŠVP.

Semináře k dané problematice proběhnou v Praze a Brně a budou komplexně informovat o metodické podpoře.

Vzhledem k omezeným zdrojům je metodická podpora situována především na Metodický portál www.rvp.cz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek