Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Já ještě nechci jít spát

Ikona prakticky

Já ještě nechci jít spát

Ikona zkusenost
Autor: Astrid Lindgrenová
Spoluautor: Jitka Zukalová
Anotace: Knihu Astrid Lingrenové Já ještě nechci jít spát vydalo nakladatelství Albatros v rámci své edice První čtení. Hlavním hrdinou je pětiletý chlapec, který každý večer vymýšlí, proč ještě nejít spát. V bytě nad chlapcem žije stará paní, teta Lotta, která chlapci zapůjčí kouzelné brýle. Těmi chlapec dohlédne do nedalekého lesa, kde vidí, jak problém se spaním řeší různá zvířata. Text knihy je psaný velkým písmem, doprovází ho krásné barevné ilustrace.

V článku popisujeme práci s knihou v hodině čtení s žáky první třídy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: první třída, společné čtení, dramatizace, Albatroskniha, první čtení
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Třída: 1., žáci jsou začínající čtenáři

Časová dotace: 60 minut

Motivace: Hodinu můžeme začít pokynem, aby si žáci položili hlavy na lavice a zavřeli oči. Následně si mají představit, že je večer a oni si právě hrají se svou oblíbenou hračkou. Najednou ale přijde maminka a řekne jim: „Je čas jít spát!“

Skupinová práce: Žáci utvoří libovolné skupiny a povídají si o tom, jak se chovají, když se jim večer nechce jít spát.

Čtení knihy: Žákům sdělíme název knihy a převyprávíme stručný děj knihy. V průběhu čtení se můžeme zastavit na dvou místech a zeptat se dětí na jejich zkušenost či názor.

První přerušení může být v místě, kde je maminka už velmi unavená a ztratí trpělivost. Také někdy rodiče ztrácí večer s vámi trpělivost? Co říkají, když nechcete jít spát?

Podruhé můžeme text přerušit na konci textu, kde se Lasse dívá brýlemi do lesa. Co by Lasse mohl vidět? Co byste chtěli vidět vy, kdybyste měli kouzelné brýle?

Dramatizace: Žáci se rozdělí do skupinek a nacvičí scénky na téma Já ještě nechci jít spát.

Zkušenost: Ve všech scénkách, které děti předvedly, byli rodiče bezmocní a děti spát nešly. Scénky děti velmi bavily jako herce i diváky. 
Scénky mohou být dále využity k diskuzím např. o zdravém životním stylu či vztazích v rodině. 

Pozn.: Vzorovou kapitolu naleznete v příloze článku.


 

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Albatros z publikace Já ještě nechci jít spát.

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf842 kBJá ještě nechci jít spát
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 04. 2013
Zobrazeno: 4958krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LINDGRENOVÁ, Astrid. Já ještě nechci jít spát. Metodický portál: Články [online]. 08. 04. 2013, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17297/JA-JESTE-NECHCI-JIT-SPAT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.