Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Khan Academy aneb Khanova škola v ČR

Khan Academy aneb Khanova škola v ČR

Informativní příspěvek
Khan Academy (www. khanacademy.org) je bezplatný vzdělávací nástroj určený lidem všech věkových kategorií s cílem poskytnout kvalitní vzdělání komukoli, kdekoliv a kdykoliv. Nezisková organizace Khan Academy byla založena roku 2008 a po 5 letech existence tuto virtuální školu využívá měsíčně téměř 6 milionů studentů z celého světa.
Článek si klade za cíl informovat čtenáře o možnosti využití tohoto vzdělávacího nástroje studenty, učiteli i rodiči v České republice.

Khan Academy využívá k výuce sérii krátkých videí nepřekračující 10 minut, kde je hravě, ale názorně vysvětlen problém. Videa obsahují pouze virtuální černou tabuli, na kterou se přenáší rukopis jejich tvůrce Salmana Khana, a hlas, který vysvětluje každý krok. Současný obsah Khan Academy je zaměřen především na přírodní vědy, zvláště na matematiku. Khan Academy pokrývá osnovy základní, středoškolské a dokonce i části vysokoškolské matematiky. Videa jsou neustále zlepšována a doplňována.

Kromě videí obsahují webové stránky další neméně důležité prvky, jako jsou matematická cvičení, která se dětem generují na základě jejich úrovně a předcházejícího výkonu; děti mají možnost sledovat svůj postup/vývoj za pomoci četných přehledných, jednoduchých statistik a grafů; všechna videa jsou propojena za pomoci knowledge map (vědomostní mapy ukazující návaznost všech znalostí/prerekvizit k zvládnutí dalšího bloku videí), takže student vidí k jakým oborům a zajímavostem se svou cílenou prací dostane; v internetovém prostředí je také integrované tzv. gamifikované prostředí, které pomocí různých drobných, zdánlivě nevýznamných, odměn motivuje studenty k setrvání v učení. Webové rozhraní obsahuje také prostředí pro učitele, který může sledovat vývoj svých žáků a cíleně pomáhat ve chvíli, kdy má žák obtíže nějakou látku překonat.

Khanova škola, o.s. (www.khanovaskola.cz)

Občanské sdružení, které vzniklo jako reakce na Khan Academy. Bylo založeno v říjnu 2012 poté, co se sešla skupina dvou desítek nezávislých překladatelů videí Khan Academy, kteří si řekli, že je potřeba udělat mnohem více.

Vize

 • Každý student si zaslouží výuku ve formě, která mu nejvíce vyhovuje. Proto chceme do České republiky přinést variantu vzdělávání, která má velmi slibné výsledky.
 • Chceme zvýšit zájem a podíl veřejnosti na procesu vzdělávání. Kdokoliv může vytvářet kvalitní výuková videa a sdílet je s ostatními. Rádi bychom mu s tím pomohli.

Co děláme?

Momentálně se plně zaměřujeme na překlady Khan Academy do češtiny. Veškeré činnosti provádíme se souhlasem a oficiální podporou Khan Academy.

Máme přeloženo 353 videí, z toho přes 90 s českým dabingem. Na našich stránkách naleznete 42 cvičení v češtině, na zbylá cvičení pak budou uživatelé přesměrováni na anglické stránky.

Momentálně se věnujeme překladům a dabingům matematiky pro vyšší stupeň a střední školy. Ty jsou, podle nás, teď nejvíce potřeba, protože vysokoškolští studenti jazykovou bariéru překonávají snáze.

Také podporujeme snahy vytvářet videa, jako dělá Salman Khan. Rádi pomůžeme a propůjčíme techniku komukoliv, kdo to bude chtít zkusit.

Proč si myslíme, že Khan Academy má budoucnost?

Překonává totiž tyto nedostatky současného vzdělávání:

 • Výuka probíhá v individuálním tempu každého žáka.
 • Student nemůže pokračovat, dokud předchozí látku dostatečně nepochopil.
 • Učí přemýšlet, ne memorovat.
 • Motivuje a baví studenty.
 • Přenáší zodpovědnost za sebevzdělávání na studenty.
 • Umožňuje studium v libovolném cizím jazyce.
 • Jeden systém pro vzdělávání studentů základních/středních/vysokých škol i pro domácí či celoživotní vzdělávání.
 • Kompenzuje vliv horšího učitele.
 • Mobilita.
 • Umožňuje veřejnosti zapojit se do vzdělávání.

Další zdroje informací

Khan Academy:  Fact Sheet. [online]. Leden 2013. Dostupné z: http://khanacademy.desk.com/customer/portal/articles/441307-press-room.

O Khan Academy. [online]. Dostupné z: http://khanovaskola.cz/blog/o-khan-academy

BRDIČKA, Bořivoj. Převrácená třída podle Dr. Lodge. 2012. [cit. 2013‑02‑21]. Dostupné z:  http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15613/

KADLECOVÁ, Zuzana. Khan Academy a „převrácená třída“. 2012. [cit. 2013‑02‑21]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15039/.

Grafické podklady

1/ Počet otitulkovaných videí Khan Academy v jednotlivých zemích

Zdroj: Khan Academy, únor 2013

 

2/ Počet nadabovaných videí Khan Academy v jednotlivých zemích

Zdroj: Khan Academy, únor 2013 


3/ Celkový počet videí Khan Academy v jednotlivých oborech

Zdroj: Khan Academy, únor 2013 
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám