Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přehled změn v upraveném RVP ZV

Přehled změn v upraveném RVP ZV

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor MŠMT
MŠMT vydává Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. MSMT-2647/2013-210 upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od 1.9.2013.

Strana / část textu

Úprava

Poznámka

s. 1

Uvedeni autoři revize platné od 1. 9. 2013

 

část A, kapitola 1.1

Doplněno schéma, upravena poznámka pod čarou

 

část A, kapitola 1.2

Doplněn bod týkající se standardů a upravena poznámka pod čarou.

 

část B, kapitola 2

Zpřesněny odkazy na legislativní předpisy.

 

část C, kapitola 5

Do přehledu vložena informace o Dalším cizím jazyce vč. poznámky pod čarou

 

část C, kapitola 5

Vložen odstavec týkající se přílohy Standardy

 

část C, kapitola 5

Schéma 2 doplněno o Standardy

 

část C, kapitola 5.1

Doplněna poznámka pod čarou o začlenění Dalšího cizího jazyka do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

 

část C, kapitola 5.1.2 a 5.1.3

Upraven vzdělávací obor Cizí jazyk a doplněn vzdělávací obor Další cizí jazyk

 

část C, kapitola 5.2.1

Do učiva vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace na prvním stupni doplněna problematika desetinných čísel a zlomků

 

část C, kapitola 5.4.1

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět doplněna problematika zdraví, bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, dopravní výchovy, finanční gramotnosti, korupce a obrany státu

 

část C, kapitola 5.4.1 a 5.5.2

Do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a do vzdělávacího oboru Výchova k občanství byla vložena problematika finanční gramotnosti, ochrany člověka za mimořádných událostí, korupce a obrany státu

 

část C, kapitola 5.6

Do vzdělávací oblasti Člověk a příroda byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí

 

část C, kapitola 5.6.3 a 5.6.4

Do vzdělávacího oboru Přírodopis a Zeměpis byla vložena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí

 

část C, kapitola 5.8 a 5.8.1

Do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví byla začleněna (případně upravena) problematika zdraví a bezpečí za běžných a mimořádných událostí, dopravní výchovy a sexuální výchovy

 

část C, kapitola 5.10.2 (původní)

Z doplňujících vzdělávacích oborů byl vyčleněn vzdělávací obor Další cizí jazyk; byl přeřazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace

 

část C, kapitola 7

Do rámcového učebního plánu byl doplněn Další cizí jazyk a jeho hodinová dotace

 

část C, kapitola 7

Doplněna poznámka pod čarou týkající se Dalšího cizího jazyka s variantou 1 a 2

 

část C, kapitola 7.1

Upraveny a doplněny poznámky týkající se Dalšího cizího jazyka s variantou 1 a 2

 

část C, kapitola 7.2

Doplněny poznámky pod čarou týkající se návaznosti výuky Cizího jazyka a Dalšího cizího jazyka a vzdělávání žáků, jejichž mateřský jazyk není čeština.

 

část D, kapitola 11

Zásady zpracování ŠVP, byla rozšířena o problematiku vyhodnocování a úprav ŠVP

 

část D, kapitola 11

Struktura ŠVP byla upravena (odstraněno vlastní hodnocení školy a některé další původně závazné součásti ŠVP, nyní jsou uváděny jako doporučené)

 

Slovníček

Do slovníčku použitých výrazů byla doplněna definice Standardů

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek