Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Relaxační hry s dětmi

Relaxační hry s dětmi

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Micheline Nadeau
Ukázka nabízí stručný teoretický základ, jak s dětmi ve věku od 4 do 10 let provádět relaxační hry trvající 3 až 7 minut. Autorka zde vysvětluje, jaké účinky relaxace pro děti má, kdo může hry hrát, jak často a jak dlouho je vhodné s hrami pracovat. Kokrétně zde pak nastíní hru na "Mořský rybolov".
Hry se využívají k tomu, aby se děti zklidnily, nebo naopak uvolnily po nějaké pohybové činnosti nebo námaze, aby tak byl usnadněn přechod k jinému zaměstnání. Kniha je určena všem, kdo se věnují výchově dětí ve věku od 4 do 10 let, tedy učitelkám mateřských škol a nižších ročníků škol základních, vychovatelkám školních družin, vedoucím skupin dětí, zájmových a tělovýchovných kroužků a dětských táborů.

Několik teoretických  poznámek 

Relaxace

Relaxace spočívá v uvolnění svalů různými technikami, přičemž se zároveň uvolňujeme duševně i tělesně. V podstatě nám umožňuje snížit napětí a obnovit rovnováhu a pohodu.

Podle toho, jakou techniku použijeme, můžeme uvolnit některé části těla, některé svalové skupiny nebo celé tělo. (Podrobněji se metodami relaxace budeme zabývat později.)

Jaké jsou účinky relaxace?

Jestliže jste už někdy prováděli uvolňovací cvičení nebo strávili několik minut v sauně nebo ve vířivé lázni, víte, jak četné pozitivní účinky to přináší na fyzické, psychické a emocionální úrovni. Nepochybně jste pocítili radost, kterou vašemu tělu přinesl pocit uvolnění, pohodu, a v důsledku toho i psychické zklidnění. Relaxace je opravdu účinným nástrojem pro obnovu nebo zachování stavu harmonické rovnováhy.

Také u dětí slouží relaxace k uvolnění organismu, ke snížení svalového a mentálního stresu. Relaxace přispívá rovněž k tomu, že děti jsou pozornější, lépe se zapojují do hry a jsou vnímavější. Pomáhá jim zvyšovat sebedůvěru, zdokonalovat paměť a soustředění a umožňuje tak zlepšovat kvalitu procesu učení.

Po více nebo méně intenzivní duševní nebo tělesné aktivitě umožňuje relaxace dítěti dosáhnout stavu pohody, klidu a harmonického soustředění pro příští činnost (ať už je to další školní výuka, hudební výchova, nebo jídlo, domů atd.).

Relaxace přispívá rovněž k rozvoji laterality. Učí děti osvojovat si prostorové pojmy (horizontální, vertikální, pravý, levý, nahoře, dole, vpředu, vzadu), nezbytné pro čtení a psaní.

Relaxace tedy usměrňuje energii dětí, upravuje úroveň jejich aktivace a přispívá k jejich celkové pohodě.

Studie prokázaly, že relaxace nejen zvyšuje sportovní výkonnost, nýbrž pomáhá i překonat nesmělost, zlepšuje schopnost učení a umožňuje lépe obstát při všech druzích činností. Dokonce i u velmi nervózních lidí přispívá k „vyléčení“ tiků a dalších příznaků souvisejících se stavy úzkosti.

Marie-Hélene Herzog, psychomotorička, která pracovala s dětmi postiženými hluchotou, se ve své knize Psychomotricité, relaxation et sučité (Psychomotorika, relaxace a hluchota) zmiňuje o tom, že relaxace pozitivně ovlivňuje rozvoj osobnosti, sebedůvěru, trpělivost a vyrovnanost. Podle jejího názoru relaxace přispívá i ke zjemnění hlasu a k obohacení vnímavosti a zajišťuje lepší spánek. Umožňuje dítěti (a přirozeně i dospělému!) uvědomit si sama sebe a své potřeby. Zlepšuje rovněž krevní oběh, snižuje úzkost a stavy paniky a pomáhá při odstraňování koktavosti.

Marie-Hélene Herzog rovněž konstatuje, že uvolnění pomáhá oblíbit si všechno, co je spojeno s tělem, například tanec, pantomimu, výrazový pohyb, sportovní činnost a kreslení.

Další odborníci, mezi něž patří Yvonne Berge, která vyučuje tanec a výrazový pohyb, se domnívají, že relaxace prospívá dítěti ještě víc než dospělému, protože jeho schopnost soustředění je kratší a potřeba pohybu větší. Uvolnění pravděpodobně ovlivňuje i rozvoj kreativity – „kreativní instinkt přispívá k rovnováze společnosti a ke kvalitě života“.2)

Navíc nám relaxace rovněž pomůže pomaleji jíst.

Kdo může tyto hry hrát

Tuto metodu opakovaného hraní jsem koncipovala pro děti ve věku 4 až 10 let. Čtyřicet her, které naleznete ve druhé části knihy, je proto pečlivě přizpůsobeno jejich potřebám.

Nicméně dospívající mládež a dospělí, mladí i méně mladí si mohou tyto hry při nejrůznějších příležitostech rovněž zahrát, například po volejbalovém zápase nebo pěším pochodu, po hledání pokladu nebo po soustředěném čtení. Mimo jiné je můžeme využít i na prázdninových táborech, v turistických zařízeních pro mládež nebo na sportovních soustředěních.

Jak dlouho tyto hry trvají

Každá relaxační hra (včetně vysvětlení jejích pravidel) trvá přibližně 3 až 7 minut. Doba kolísá podle potřeb dětí a jejich osobnosti, podle okolností a času, který máme. Například při stejné hře se jedno dítě dokáže uvolnit během deseti vteřin, zatímco jiné bude potřebovat na to, aby se zklidnilo, nejméně tři minuty. Je třeba respektovat temperament a způsob prožitku jednotlivých dětí. Každému dítěti proto musíme poskytnout dostatek času, který potřebuje, aby se mohlo uvolnit.

Čím déle budete s dětmi tyto relaxační hry hrát, tím více se bude zkracovat čas, který budou potřebovat k uvolnění. Po několika opakováních se dokážou uvolnit za krátkou dobu, protože účinky relaxace se postupně zakotvují do paměti jejich těla.

Jak často hrát tyto hry

V ideálním případě bychom měli svému tělu a fakticky celé své bytosti poskytnout denně přibližně 20 minut relaxace. U dětí musíme tento čas rozdělit na několik kratších úseků.

Během celého dne si můžeme s dětmi zahrát 4 až 5 her – podle věku dětí a dalších naplánovaných činností. Zpočátku je důležité přistupovat ke hrám rutinním způsobem, aby se s nimi děti mohly rychle obeznámit a mohly se jim tělesně přizpůsobit. Když například vložíme 5 minut relaxace formou hry vždycky po určité činnosti, umožníme dítěti, aby se postupně snadněji uvolňovalo a předem vědělo, že po určité činnosti bude vždy následovat relaxační hra. Tímto důvěryhodným způsobem usnadníme jeho seznamování s relaxací.

 

Mořský rybolov

Plánování

Cíl: Navodit u dětí stav zklidnění střídáním pohybu s nehybností.

Činnost: Děti napodobují rybičky plavající v moři, které se schovávají před přijíždějící lodí.

Příprava: Zajistíme dostatečný prostor, aby se každé dítě mohlo volně pohybovat. Například pro skupinu třiceti dětí vyhradíme prostor o přibližných rozměrech volejbalového hřiště (18x9 m). Máme-li k dispozici větší prostor, můžeme toho využít. Protože se děti budou schovávat do chaluh nebo za mušle, rozmístíme v terénu několik objektů, nebo dětem sdělíme, že mušle a chaluhy představují například čáry na podlaze tělocvičny. Pokud je to možné, ztlumíme osvětlení.

 Popis hry

Vychovatelka vysvětluje hru dětem a předvádí potřebné pohyby:

– Budeme si hrát na rybolov v moři.

– Vysvětlím vám, jak se hra na mořský rybolov hraje. Pěkně poslouchejte a pozorně se dívejte. Potom si ji společně zahrajeme.

– Celý prostor kolem nás (tělocvična, herna, dvůr atd.) představuje moře. A vy jste rybky. Můžete v moři společně plavat, skákat a hrát si.

– V určitou chvíli na místo připluje rybářská loď. Třikrát tlesknu a zavolám: „Loď!“, abych vás varovala.

– Spolu s ostatními rybkami se schováte do chaluh nebo za mušle. (Upřesníme dětem, co mají považovat za chaluhy a mušle.)

– Rybář na lodi začne lovit do sítě a dotkne se té rybky, která v síti uvízla. Bude to rybka, která se ani trochu nehýbe. Ten rybář budu já.

– Ulovená rybka se promění v rybáře a ten uloví do sítě zase jinou rybku (dotkne se jí). Potom si půjde tiše sednout (nebo se natáhnout, případně se zařadit...).

 Začínáme hrát

Vychovatelka dává postupně tyto pokyny:

– Jste rybky a můžete plavat, skákat a hrát si v celém prostoru moře. (Necháme děti chvilku pobíhat a potom třikrát tleskneme.)

 – Loď! Všechny rybky se snaží schovat mezi chaluhami nebo za mušlemi. (Přestanou se hýbat.)

 – Rybář chytá do sítě rybku, kterou si vyhlédl. Je to rybka, která se ani trochu nehýbe. (Vychovatelka se dotkne paty rybky, kterou si vyhlédla.)

 – Ulovená rybka se mění v rybáře a jde chytit zase jinou rybku. Rukou se dotkni paty svého kamaráda nebo kamarádky. Potom si jdi tiše sednout a odpočívej, dokud nebudou uloveny všechny rybky.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Relaxační hry s dětmi.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek