Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zpíváme a tvoříme s malými

Ikona teoreticky

Zpíváme a tvoříme s malými

Ikona odbornost
Autor: L. Štíplová, A. Tichá, M. Raková
Anotace: V této ukázce si s dětmi nejen zazpíváme o tom, jak byl "Ježek u holiče" či se dozvíme něco o písni "Víš proč". Autorky nabízí mnoho nápadů, jak děti mohou hudbu vnímat a prožívat -a to nejen hudebně, ale i výtvarně, pohybově, dramaticky. Nastiňují cesty, jak u malých dětí ve věku od 5 do 9 let, přirozenou cestou vztah k hudbě rozvíjet.
Téma příspěvku:Jiné vzdělávací obory obecně
Klíčová slova: Albatroskniha, hudební výchova ve školce, hudební výchova na 1.stupni ZŠ, muzicírování

O knize

Kniha je plná písniček, které si můžete  zazpívat spolu s dětmi a dospělými, kteří je nahráli na CD, jež je součástí této publikace. Pokud se budete chtít dovědět více, věnujte pozornost jak vstupním kapitolám, tak i námětům k práci s písničkou. Vyzkoušejte si s dětmi některé z her. Zjistíte, že tvořivé objevování zákonitostí hudby je nejen veliké dobrodružství, ale též příjemná zábava pro děti i pro vás.

Každý jedinec je tvořivý. V dětství je kreativita spojena s poznáváním okolního světa. Dítě zkouší, experimentuje a nachází odpovědi. Do jaké míry se tvořivost dítěte bude dál rozvíjet, záleží na podnětech, které k němu přicházejí z jeho nejbližšího okolí. Dítě nemá zábrany, protože ho nesvazuje potřeba sebehodnocení. S přibývajícím věkem mnohdy kreativita ustupuje. Dítě se obává chyby, ztrácí odvahu experimentovat.

Tato knížka by měla dát šanci dětem předškolního a mladšího školního věku, aby svou potřebu tvořit a objevovat s věkem neztratily, ale naopak aby jejich tvořivé aktivity nabývaly na kvalitě tím, že dostanou řád a formu. Motivace hudebních, pohybových a výtvarných činností uváděné vždy u každé písničky jsou přiměřené věku dítěte předškolního a mladšího školního věku. Je na dospělém, aby posoudil, která činnost je v dané situaci pro dítě dostupná a zároveň atraktivní. S knihou mohou pracovat rodiče, prarodiče, učitelky mateřských škol i pedagogové na prvním stupni ZŠ. Mnohé podněty směřují do mimoškolních aktivit dětí.


JEŽEK U HOLIČE

Cíl
Dodržovat pomlky, pentatonika, vtip v textu, čistá intonace, artikulace, pravidelná pulzace, hra doprovodu.

Rytmizace
a) Tlukadla hrají v pomlkách každou dobu (1. a 2.). V dialogu kopírují rytmus slov v textu.
b) Písničku doprovodí děti na metalofon, zvonkohru. Pouze na kameny G, D (G = 1. doba, D = 2. doba).

Výtvarný nápad
Pomůcky
Kreslicí čtvrtka, štětec, temperové barvy.
Postup
Děti namalují ježčí rodinku, jak vede malého ježka k holiči. Mohou namalovat také ježka sedícího v křesle u holiče, který ho ostříhá.

Hlasová příprava
Děti si vloží korkovou zátku mezi zuby, říkají text a následně i zpívají písničku. Zátka donutí artikulační svaly k větší aktivitě. Po odstranění je dikce jasná a rytmicky přesná. Zlepší se i čistota zpěvu.

Tvořivost
Vytvoříme dvě skupiny. Jedna bude fandit ježkovi (je-žek) a druhá holiči (ho-lič). Deklamaci slov děti nejprve podpoří hrou na tělo, pak na nástroje. Ve fandění se budou pravidelně střídat, nikdo nesmí zrychlit ani zpomalit. Procvičený rytmický model využijeme k doprovodu písničky (hrajeme na dřívka a bubínek). - příloha

 

VÍŠ PROČ?

Cíl
Podpořit schopnost dětí se vyjadřovat, rozšiřovat slovní zásobu, rytmická tvořivost a hra na tělo.

Tvořivost
1. Na kterou otázku se ti podaří odpovědět, tu nakresli.
2. Pohybem předveď jedno ze zvířátek, které se v písni objevilo. Kdo uhádne, bude předvádět jiné zvířátko.
3. Vytleskej názvy mláďátek všech zvířat z písničky (využijeme i hru se zdrobnělinami: učitelka - ježek, dítě – ježeček…).

Rytmizace
Na refrén se využijí všechny rytmické nástroje – děti volně improvizují. Bubínek však bude hrát pouze 1. dobu.

Hlasová příprava
Refrén písničky využijeme k rozezpívání, melodii transponujeme nahoru a dolů.

Tvořivost
Náměty k tvořivým aktivitám:
1. Na kterou otázku se dítěti podaří odpovědět, tu nakreslí.
2. Pohybem předvede jedno ze zvířátek, které se v písni objevilo. Kdo uhádne, bude předvádět jiné.
3. K názvu zvířátka děti tvoří zdrobnělinu a slovo vytleskají (ježek – ježeček atp.).
4. Děti ve dvojicích vymýšlejí různé způsoby hry na tělo (tleskají proti sobě dlaněmi, hřbety rukou, sevřenými pěstmi, střídají tleskání s plesky do svých stehen, překříženýma rukama se dotýkají ramen atp.). Dvojice svou pohybovou hru předvedou.
5. Nejzdařilejší variantu hry na tělo všichni využijí při zpěvu refrénu. - příloha


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Edika z publikace Zpíváme a tvoříme s malými.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf150 kBPříloha - notové zápisy
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 06. 02. 2013
Zobrazeno: 13067krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
L. Štíplová, A. Tichá, M. Raková. Zpíváme a tvoříme s malými. Metodický portál: Články [online]. 06. 02. 2013, [cit. 2020-02-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/17083/ZPIVAME-A-TVORIME-S-MALYMI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.