Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Hydrostatika

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Martina Čáslavová
Spoluautor: Mgr. Miroslava Bělochová
Laboratorní práce, které vzniky v rámci projektu Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076, si kladly za cíl zkvalitnit práci v žákovských týmech, podpořit nadané děti v kolektivu. Dalším cílem bylo přiblížení přírodních věd humanitněji zaměřeným žákům. Nedílnou součástí bylo využití zaváděných výukových metod – čtenářská gramotnost, kritické myšlení, enviromentální výchova a podpora mezipředmětových vazeb. Cílem práce Hydrostatika bylo praktické ověření nabytých znalostí v oblasti hydrostatiky, zjištění, že vztlaková síla roste se zvětšováním hmotnostního zlomku roztoku, využití mnoha fyzikálních vztahů v praktické úloze.

Laboratorní práce je určena na závěr kapitoly Hydrostatika, když už žáci mají procvičené výpočty, a před závěrečnou prací. (Na naší škole máme Hydrostatiku posunutou do osmého ročníku a paralelně se probírá v chemii hmotnostní zlomek. Proto tato práce obě témata spojuje.)

Na začátku hodiny je nutno přesně vysvětlit každý úkol.

Žáci řeší úkoly samostatně.

(Rozdělila jsem žáky do trojic a každé trojici jsem přidělila 1 váhu, 2 odměrné válce, sůl, 3 lžičky a 3 tyčinky. Důvodem byl nedostatek pomůcek.)

Časový plán:

Práce je určena na dvouhodinové laboratorní cvičení. Lze ji stihnout za hodinu, pokud pracujete s polovinou třídy a máte k dispozici několik digitálních laboratorních vah. Stejně ji pár žáků dodělává ještě o přestávce. Dobré je využít poslední hodiny.

Poznámky k výpočtům:

Vejce se zvedne v okamžiku, kdy se vyrovná hustota vejce s hustotou solného roztoku a výsledná síla působící na vejce je rovna nule. Žákům to také přibližně vychází. Nepřesnosti jsou dány přibližným určením hmotnosti soli a nedokonalým rozpouštěním. Při velkých odchylkách od nuly je na vině zpravila špatně převedená jednotka.

Hodnocení:

Žáci si naměří všechny hodnoty, a pokud mají k dispozici dvouhodinovou časovou dotaci, dopočítají a zkompletují pracovní list a odevzdají na konci hodiny.

Jestliže se práce stihne jen naměřit, žáci si výpočty dodělají doma a odevzdávají vyplněný pracovní list následující hodinu.

Hodnotíme provedení práce, správnost vyplnění pracovního listu, zápis všech vzorců a jednotek.

Práci hodnotím stejným bodovým ohodnocením jako pololetní práce.

Doporučení:

Po dokončení práce je vhodné, aby každý žák odevzdal papírek s naměřenými hodnotami. Je to opatření proti opisování.

Může se stát, že si žák přinese staré vejce, které plave. Proto je třeba mít pár rezervních vajec připravených.

Hustota vody závisí na teplotě, a proto je vhodné zajistit pro všechna měření vodu o stejné teplotě. Díky tomu budou měření zatížená stejnou chybou, což se neprojeví na výsledcích.

Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady Mělník, reg. č. CZ.1.07/1.1.06/03.0076. Medialisation of the Natural Sciences.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc462 kBHydrostatika TL
doc476 kBHydrostatika PL
doc456 kBHydrostatika ML
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek