Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Kyberšikana

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Eva Vaňkátová
Anotace: Publikace Problémy se třídou? je určena především pro třídní učitele, kteří se mohou blíže seznámit s tématy kyberšikany, netholismu, nespecifiské prevence v rámci volného času žáků a diagnostikou školní třídy.
Kapitola o kyberšikaně pojednává o prudce vzrůstajícím fenoménu na poli nežádoucích projevů chování. Věnuje se dopadu kyberšikany zejména na školní mládež, jejím formám a typům a také prevenci na půdě školy i rodiny. Text obsahuje i skutečné kazuistiky, které čtenáři tuto problematiku ještě více přibližují.
Téma příspěvku:Prevence / sociální a patologické jevy
Klíčová slova: šikana, kyberšikana, raabekniha, počítačová bezpečnost, netiketa

Co je vlastně kyberšikana

Kyberšikana (z angl. cyber bullying) je takový druh šikany, k jejímuž páchání jsou využívány informační a komunikační technologie. Jsou to tedy hrozby, trýznění, obtěžování, ponižování, ztrapňování a jiné útoky, které jsou páchány prostřednictvím mobilních telefonů, internetu a jeho různých aplikací. Cílem takových útoků je záměrně někoho vyvést z rovnováhy.

V případě kyberšikany se jedná o šikanu psychickou, nezanechává po sobě stopy v podobě modřin, ale dlouhodobá psychická traumata. O formách kyberšikany pojednává podrobněji kapitola 3.3. Proto zde pro doplnění definice uvádím jen některé. Tak tedy za kyberšikanu můžeme považovat šíření zesměšňujících či urážlivých fotografií a videonahrávek prostřednictvím mobilních telefonů a internetu, zasílání výhrůžných SMS zpráv a emailů, úpravy profilů obětí apod.

Nespornou „výhodou“ pachatelů kyberšikany je ohromná anonymita, která se na internetu nabízí. Dále se jedná o obrovské publikum, čítající desítky, stovky a v některých případech i milióny diváků. Tím se mnohonásobně zvyšuje utrpení a trauma oběti a prakticky nemožnost jakkoli se bránit.

Jak jsem již zmínila, jde o takové aktivity, které jsou zaměřeny na psychickou stránku člověka. Psychická újma bývá v případě kyberšikany dlouhodobá, oběti si často s takovými útoky neví rady, stydí se za ně. Navíc se v případě odhalení obávají ještě většího posměchu, a to dokonce i ze strany svých blízkých.

Původci a oběti kyberšikany

I kyberšikana musí mít své pachatele (původce, agresory) a oběti, aby mohla být nazývána kyberšikanou. Obě skupiny se však od pachatelů a obětí klasické šikany mohou lišit a často i liší. Nesporně za to mohou aspekty, které nabízí jen internet.

Cvičení 2

Zkusme si nyní několik takových aspektů vyjmenovat:

Internet nabízí:

  • anonymitu
  • ?
  • ?
  • ?

Tak jak se vám dařilo?

Nyní si zkusme tyto aspekty popsat společně.

Skutečně největším rozdílem mezi klasickou a kyberšikanou je anonymita. Ta je na internetu v každém okně, diskusi atd.Většina obětí netuší, kdo jim vyhrožuje, kdo je zesměšnil apod. Řekla bych, že anonymita je právě ten aspekt, který nabízí páchání kyberšikany i jedincům, kteří by si na klasickou šikanu nikdy netroufli.

Jak jsem již zmiňovala v předchozích kapitolách, neocenitelné pro pachatele je velké publikum. Dále je to v případě kyberšikany neomezené časové rozmezí, minimální, nebo dokonce žádná kontrola a žádné obavy z odplaty oběti. Navíc internet stírá díky své anonymitě socioekonomický status uživatelů, fyzické proporce i rodinné prostředí.

Pachatelé kyberšikany jsou častěji chlapci než dívky. Důvody jsou prosté – větší počítačová gramotnost, více času tráveného na počítači, větší „odvaha“. Pachatelé z řad chlapců mají větší znalosti internetových aplikací, ovládají programy na úpravu fotografií a videí. To ale neznamená, že v řadách pachatelů nejsou dívky. Ty se ale mnohdy spokojí jen s mobilními telefony, popř. uveřejněním videa. Jedná se samozřejmě o jedince, jejichž rodiče se jen pramálo zajímají o to, k čemu jejich ratolesti mobilní telefon nebo internet používají.

V mnohých případech jsou pachatelé sami obětí kyberšikany, nebo alespoň jejími pozorovateli. Zatímco u klasické šikany je agresor většinou fyzicky zdatnější, v kolektivu poměrně oblíbený, dovede si kolem sebe vytvořit jakousi „tlupu“ přátel, pachatel kyberšikany nic takového nepotřebuje. Může to být fyzicky slabý jedinec, který nemusí mít ve skupině žádnou prestiž.

Dle mého názoru pro pachatele kyberšikany neplatí dělení původců šikany, které používá odborník na šikanu Michal Kolář. Pachatelem se může stát po větší hádce nečekaně i náš nejlepší přítel. Možná že si to ani sám neuvědomí, co nám může např. zveřejněním jednoho soukromého videa způsobit za problémy.

Stejně tak se obětí může stát kterýkoli jedinec. Avšak u obětí kyberšikany najdeme více společných znaků s oběťmi klasické šikany než u pachatelů. Bývají to jedinci, kteří mají málo kamarádů, kontakty navazují převážně na internetu. Skoro polovina obětí jsou uživateli sociálních sítí Facebook, Myspace, Libimseti, na kterých uveřejňují osobní informace, fotografie apod.

Oběť si šikanu vůči své osobě často nepřipouští, uveřejněná videa a komentáře bere jako zábavu, a pokud už si psychické násilí připustí, snaží se za ním zamést stopy (vymaže profily, emaily), protože se obává ostudy a výsměchu. Pokud už se oběť se svým problémem někomu svěří, podaří se jen málokdy jedinci účinně pomoci. Rodiče ani někteří pedagogové si často s kyberšikanou neví rady, obávají se obrátit na Policii ČR s domněním, že se policie nebude takovými problémy zabývat. Málokdy rodiče či škola vyhledají pro oběť vhodnou terapii, pokud je zapotřebí.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s.r.o. z publikace Problémy se třídou.

Citace a použitá literatura:
[1] - KOLÁŘ, M. Bolest šikanování. Praha : Portál, 2001.  
[2] - MP MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. 24246/2008-6. [cit. 2012-12-19].  
[3] - [cit. 2012-12-19]. Dostupný z WWW: [www.cyberbully.eu/cz].  
[4] - [cit. 2012-12-19]. Dostupný z WWW: [www.cyberbullying.com].  
[5] - [cit. 2012-12-19]. Dostupný z WWW: [www.stopcyberbullying.org].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 02. 2013
Zobrazeno: 22570krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.25
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VAŇKÁTOVÁ, Eva. Kyberšikana. Metodický portál: Články [online]. 12. 02. 2013, [cit. 2020-09-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16897/KYBERSIKANA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 27. 02. 2013 22:56

Zobrazeno: 6191krát!!!

To je snad jen špatný vtip. Nebo reklama nakladatelství Raabe?

Fuj!

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.