Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Baví mě číst a hýbat světem

Baví mě číst a hýbat světem

Informativní příspěvek
Autor Michal Dubec
Spoluautor: PhDr. Eva Weislová
Webové stránky www.ptac.cz obsahují vyzkoušené materiály a postupy, jak smysluplně ve škole pracovat s průřezovými tématy a čtenářstvím.

Webové stránky www.ptac.cz nabízejí zdarma ke stažení vyzkoušené materiály a postupy, jak smysluplně ve škole pracovat s průřezovými tématy a čtenářstvím.

Souhlasíte s uvedenými provokativními výroky?

  • Žáci dnešních škol nepřemýšlejí nad světem, ve kterém žijí.
  • Školní předměty jsou pro žáky nezajímavé – nudí je.
  • Žáci základních škol nepřečtou za školní rok ani jednu celou knihu.

Během dvouleté práce jsme s učiteli 18 škol objevovali cesty, jak rozšiřovat řady žáků, pro které výše uvedené výroky neplatí. Nabízíme vám konkrétní výsledky naší cesty.

  • Inspirativní příklady práce s průřezovými tématy a čtenářstvím ve školách (projekty, dílny čtení, podmínky ve škole, …) si můžete stáhnout zde.    
  • Vyzkoušené učební jednotky pracující s obsahy jednotlivých vzdělávacích oborů a s konkrétními cíli v oblasti průřezových témat a čtenářství. Konkrétní přípravy a pracovní listy můžete stáhnout zde.   
  • Seznamy osvědčených materiálů a další zdroje z oblasti průřezových témat a čtenářství najdou učitelé zde.  
  • Popis podmínek umožňujících smysluplnou realizaci průřezových témat a čtenářství ve výuce a na školách. Podmínky realizace jednotlivých průřezových témat a čtenářství najdete zde.  
  • Nabídka akreditovaných kurzů z oblasti průřezových témat a čtenářství. Aktuální nabídka kurzů může chodit přímo do vaší e-mailové schránky, pokud se zaregistrujete zde

Objevování cest probíhalo v rámci projektu „Jak efektivně vyučovat průřezová témata a současně rozvíjet čtenářství – vývoj sdružených příkladů dobré praxe pro učitele základních škol“, který byl hrazen z fondů EU a státního rozpočtu ČR. Projekt realizoval tým pěti neziskových organizací. Každá z nich se několik let zabývá některým z průřezových témat a čtenářstvím. Jedná se o sdružení Projekt Odyssea – Osobnostní a sociální výchova, Gemini, o. s. – Výchova demokratického občana, Člověk v tísni, o. p. s. (program Varianty) – Multikulturní výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Sdružení TEREZA – Environmentální výchova a o. s. Kritické myšlení – Mediální výchova a Čtenářství.

Výsledkem dvouleté spolupráce s osmnácti základními školami není jen soubor materiálů, postupů a akreditovaných kurzů, ale rovněž výrazný posun ve vnímání průřezových témat a čtenářství u všech zúčastněných.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám