Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Krátké aktivity se zapojením tvorby videa...

Ikona teoreticky

Krátké aktivity se zapojením tvorby videa ve výuce

Ikona odbornost
Autor: Michal Přibyl
Anotace: Dva stručné náměty pro třídní nebo mezinárodní projekty a spolupráci mezi třídami/školami s využitím natáčení videí.
Námět na zatraktivnění aktuálních výchovných témat pomocí videotvorby.
Téma příspěvku:Mediální výchova
Klíčová slova: mediální výchova, natáčení, videotvorba, mediální výchova v angličtině
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Our class

Ve výuce cizího jazyka se žáci v průběhu základního vzdělávání opakovaně setkávají s tématy, při nichž si osvojují či opakují představení vlastní osoby, vyjádření zálib, postojů, oblíbených sportů, filmů atd., vlastnictví či přání. Tato aktivita tak nachází uplatnění v různých ročnících. Např. ve čtvrtém ročníku byla aktivita realizována v rámci anglického jazyka a pracovních činností. V předchozí hodině anglického jazyka byla věnována pozornost nácviku představení a vyprávění o zálibách, oblíbeném jídle, sportu atd. Nácvik byl také zadán jako domácí úkol žáků.

Ve výuce byli žáci krátce seznámeni s náplní aktivity a zásadami spojenými s natáčením videa a vystupováním před kamerou. Za využití brainstormingu a diskuze byl stanoven obsah videa, dále žáci ve skupinách nacvičovali svá vystoupení. S kamerou vždy pracovala jedna skupina, ostatní v rámci pracovních činností tvořili dle pokynů obal na CD, na které byl později krátký film o třídě vypálen. 

S videem bylo dále pracováno při rozboru výstupů žáků a hodnocení.

 

Postup:

 • seznámení žáků s cílem a náplní aktivity;
 • volba formy zpracování videa žáky;
 • nácvik;
 • natáčení;
 • editace videa, v případě zájmu žáků prezentace videa;
 • hodnocení, reflexe.
 

Pozdrav prostřednictvím videa

Mezinárodní spolupráce může být realizována i v rámci krátkodobých aktivit. Příkladem je natočení krátkého vánočního pozdravu a novoročního přání v cizím jazyce určené partnerské škole či třídě.

Při začleňování této aktivity do výuky proběhla příprava a natáčení vánočního pozdravu ve vyučovací jednotce anglického jazyka v deváté třídě. Žáci do natáčení zapojili i děti z prvního ročníku. Žáci společně s vyučujícím editovali video po skončení výuky během několika minut. Následně byla videa sdílena mezi školami. 

Tento typ aktivity je vhodným doplňkem výuky, mezi jehož hlavní klady patří časová nenáročnost. 

Postup:

 • začlenění aktivity do probíhající mezinárodní spolupráce (vyhledání zahraničního partnera);
 • seznámení žáků s cílem aktivity;
 • příprava, natočení a editace videa;
 • sdílení videí;
 • hodnocení, reflexe.

Aktuální témata

Ve škole a zároveň v celé společnosti se setkáváme s celou řadou negativních jevů – ať už je to intolerance, šikana a přístup k druhým obecně, nesprávný způsob trávení volného času či užívání návykových látek.

Efektivita vysvětlování a poučování je v těchto případech velmi nízká. Pokud jsou však žáci nuceni nad problémem přemýšlet, řadu věcí si sami uvědomí. Jednou z cest, jak je k přemýšlení nad zmíněnými problémy přivést, je tvorba videa o daném tématu. 

Vynikajícím příkladem je projekt Zaostřeno na toleranci Ligy lidských práv, v rámci kterého žáci soutěží ve tvorbě videí na téma tolerance. Žáci zapojení do projektu při vyjasňování námětu např. řešili, jaké jsou příčiny či důsledky netolerantního přístupu, při volbě obsahu hledali možnosti ztvárnění této problematiky a v případě hraného filmu přímo vstupovali do rolí. Velmi přínosná byla také projekce pro všechny žáky a učitele školy a závěrečná reflexe.

Postup:

 • nastínění daného problému, diskuze;
 • volba formy zpracování videa žáky;
 • realizace natáčení a zpracování videa;
 • v případě zájmu žáků prezentace videa (např. na webových stránkách školy);
 • hodnocení, reflexe.
Další zdroje
 • http://soutez.ferovaskola.cz – projekt Zaostřeno na toleranci

Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 18. 12. 2012
Zobrazeno: 3103krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŘIBYL, Michal. Krátké aktivity se zapojením tvorby videa ve výuce. Metodický portál: Články [online]. 18. 12. 2012, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16751/KRATKE-AKTIVITY-SE-ZAPOJENIM-TVORBY-VIDEA-VE-VYUCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.