Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Projekt QualiVET

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Lucie Procházková
ISO normy, model excelence EFQM či CAF se ve školách vyučujících strojírenské obory soustřeďují většinou na zlepšování kvality řízení jako takového a opomíjejí kvalitu výuky. Dobrá výuka se projeví ve zlepšení procesu učení i na zlepšení jeho výsledků, tedy na úrovni absolventů a jejich uplatnění.

V pátek 5. října 2007 se v Praze konala mezinárodní konference jako závěrečný výstup dvouletého projektu QualiVET - Rozvoj kvality a zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě ve strojírenství ve vztahu k trhu práce. Projekt QualiVET byl financován Evropskou komisí z programu Leonardo da Vinci a z vlastních zdrojů partnerů. Mezi zapojenými zeměmi byla Česká republika, Německo, Velká Británie, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko a Rakousko.

Výzkum provedený v rámci projektu QualiVET ukázal, že školy vyučující strojírenské obory v zúčastněných zemích dosud využívají převážně nevhodné metody rozvoje kvality vzdělávání. Prostředky, které nejvíce používají - ISO normy, model excelence EFQM či CAF - se soustřeďují většinou na zlepšování kvality řízení jako takového a opomíjejí kvalitu výuky. Dobrá výuka se projeví ve zlepšení procesu učení i na zlepšení jeho výsledků, tedy na úrovni absolventů a jejich uplatnění. To by mělo být také cílem veškerých snah o lepší řízení. V roce 2004 byl sice na evropské úrovni vytvořen Společný rámec pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě (CQAF), ale ukázalo se, že nepodporuje učitele při rozvíjení nových metod výuky.

Společný úsilím všech partnerů bylo formulování a pilotáž 28 indikátorů kvality v těchto oblastech:

  • role učitelů
  • procesy učení
  • metody výuky a odborného výcviku
  • obsah výuky a odborného výcviku - kurikulum
  • prostředí učení a učení
  • reflexe výuky a odborného výcviku

Indikátor kvality se skládá z označení skutečného stavu a z pojmenování cílové situace.

Oblast kvality: Role učitelů a instruktorů
Indikátor kvality Adekvátní upravitelná opatření (standard)
Postupy vyžadující zlepšení (příklady skutečných situací) Žádoucí stav (možné role instruktorů a učitelů) Učitel
  • vytváří strukturu vyučování zaměřenou na operativní procesy
  • zadává profesní úkoly, které mohou být přiřazeny ke kurikulu, a připravuje je didakticky jako úlohy a pracovní úkoly
  • používá úlohy a pracovní úkoly ve třídě
Učitel zadává úlohy týkající se tématu a konfrontuje žáky s technickými problémy Učitel zadává úlohy týkající se profese, konfrontuje žáky s problémy profese.

Standard popisuje (minimální, střední nebo maximální) požadavky na změnu. Standardy musí být popsány takovým způsobem, aby bylo jasné, jaké změny se dají předpokládat ve smyslu zlepšení kvality procesů učení.

Indikátory jsou zaměřeny hlavně na pomoc učitelům při výuce a její inovaci. Mají sloužit jako inspirace a vodítko pro reflexi vlastní práce. Pokud jde o roli učitelů, lze např. položit otázku, zda je při vyučování možné podpořit všechny žáky, i když jejich výkon má různou úroveň. Indikátor pak na to odpovídá: "Učitel má používat takové metody výuky, které budou podporovat žáky nejrůznějších úrovní. Individuálním přístupem a volbou vhodných metod má nastartovat rozvoj všech žáků - talentovaných i méně nadaných."

V oblasti procesů učení si pedagog může položit otázku, jestli žáci mohou přispívat k výuce svými myšlenkami a nápady, nebo mají být pouhými konzumenty. Indikátor na to říká: "Žáci by měli být aktivními spolutvůrci vyučování."

Indikátory byly připraveny k tomu, aby s nimi učitelé mohli porovnávat svou práci i zvolené metody a reflektovat je také při konzultacích s kolegy. Nepřinášejí tedy nic převratného, jejich kouzlo spočívá v tom, že si učitel klade podstatné otázky a zároveň získává nástroj k sebehodnocení. Ovšem ani samy indikátory nejsou nějakým dogmatem. Jsou charakterizovány jako upravitelné (nebo také nastavitelné), a to proto, aby si je na konkrétní škole mohli upravit podle vlastních podmínek.

Dalším výsledkem projektu QualiVET je koncepce týmové spolupráce. Vychází z toho, že odborné týmy mají mít ve škole plně zajištěno své fungování a neměly by suplovat práci jiných profesí. Učitelé se tedy nemusejí starat o ekonomiku, provoz školy ani přípravu pomůcek pro odborný výcvik. Jen tak se mohou soustředit na svoji roli a nepadá na ně odpovědnost za jiné věci, než je výuka. Pak se také daří vytvářet dobré mezilidské vztahy, bez nichž tým nemůže fungovat. Projekt QualiVET pojímá nově i roli učitele. Nevidí ho jen jako zprostředkovatele vědění, ale jako inovátora, který uskutečňuje kurikulární reformy.

Odborné školy dostanou v průběhu listopadu 2007 příručku, která může sloužit jako vodítko pro další zlepšování kvality. Příručka i další informace k projektu budou postupně doplněny na webové stránky projektu www.qualivet.cz, zatím jsou k dispozici zde. Pro bližší informace můžete kontaktovat vedoucího projektu za ČR Ing. Bc. Stanislava Michka z Národního ústavu odborného vzdělávání (michek@nuov.cz).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek