Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Příprava nového amerického plošného test...

Ikona informativni

Příprava nového amerického plošného testování

Autor: Bořivoj Brdička
Článek je součástí Učitelského spomocníka na adrese http://spomocnik.rvp.cz.
Anotace: Zpráva o pokračování prací na novém plošném testování v USA, které se vyznačuje značnou mírou podobnosti s vývojem u nás.
Klíčová slova: standardy, USA, hodnocení, PISA, test, OECD, plošné testování, validita, PARCC, SBAC, Common Core

Záměr zavést v ČR plošné testování pomocí počítačů nás opakovaně přivádí k porovnávání s vývojem ve Spojených státech, kde se pokoušejí o totéž. Odlišnosti samozřejmě existují. U nás například dosud nebyl rozdíl mezi školami co do úrovně vzdělávání tak velký, ale rychle se blížíme k tomu, abychom se v tomto směru americkému školství vyrovnali (viz Překonávání školního neúspěchu). Nemáme zatím s plošným testováním i s jeho kritikou tak velkou zkušenost a co do vybavení technologiemi jsme na tom také hůře. Zdá se ale, že vývoj Spojených států s určitým zpožděním neustále sledujeme a nejsme schopni se z chyb, které udělali oni, poučit.

Spomocník o této problematice naposledy referoval před dvěma lety. V článku Plošné testování trochu jinak se uvádí, že „v USA byly z iniciativy sdružení guvernérů a ve spolupráci s učiteli a experty vyvinuty nové Základní výukové standardy (The Common Core Standards) … Právě tyto standardy jsou základem nového plošného testování. … Americký federální ministr školství Arne Duncan oznámil (v září 2010) výsledky výběrového řízení na realizaci nových plošných testů pro celou Unii. … Vítězi tendru v hodnotě 330 mil. dolarů se stala dvě sdružení vývojem testů se zabývající - Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC) a SMARTER Balanced Assessment Consortium (SBAC).“

Záměrem bylo vyvinout nové moderní metody kontinuálního ověřování dosažených schopností žáků založené na velkých datech, jehož výsledky by měly sloužit primárně učitelům, žákům a rodičům. V listopadu 2010 pak pan ministr Duncan vyhlásil plán nazvaný Transforming American Education: Learning Powered by Technology (viz Technologická transformace školství v USA pokračuje), podle něhož by nové testování mělo být v USA zavedeno ve školním roce 2014-15.

Teď po 2 letech a s blížícím se termínem se začínají objevovat první zprávy naznačující, jak vývoj postupuje. Obě konsorcia řešitelů v nedávné době uvolnila bližší informace o tom, jak budou testy vypadat – PARCC Item and Task Prototypes, SBAC Sample Items and Performance Tasks. V obou případech jsou k dispozici též příklady testových úloh. Podíváte-li se na ně, zjistíte, že se snaha ověřovat spíše funkční schopnosti na tomto demonstračním vzorku jednoznačně projevila. Použity jsou animace, multimedia a moderní způsoby odpovídání přímo na počítači s automatickým hodnocením. Třeba přetahování objektů na místo, doplňování slov či čísel, vybírání vhodných vět z textu na podporu určitého tvrzení a v některých případech samozřejmě též výběr z možných variant řešení. Překvapivě velký počet úloh předložených v tomto vzorku však předpokládá otevřenou odpověď, a vyžaduje proto zásah školeného hodnotitele. Tedy alespoň zatím, tj. do té doby, než bude možné nasadit automatické hodnocení textů (viz Je současná umělá inteligence schopna hodnotit tvořený text?).

Jak se dalo čekat, objevila se celá řada reakcí. Ukazuje se, že peníze z federálního grantu určené na vývoj testů jistě nebudou stačit na skutečnou realizaci plošného testování v  jednotlivých státech. Ty proto tlačí tvůrce k tomu, aby co nejvíce používali takové typy otázek, které lze hodnotit automaticky, aby nemuseli platit hodnotitele [1]. To by samozřejmě mělo zásadní vliv na validitu těchto testů. Je zajímavé, že si nikdo nevšímá faktu, že v případě, kdy by cílem testů bylo dát primárně zpětnou vazbu učitelům a žákům samotným, nebylo by hodnocení otázek s otevřenou odpovědí zdaleka tak problematické. Stačil by vzorový přehled možných typických výstupů a hodnocení by si udělal každý sám.

V souvislosti se zaváděním nového plošného testování základních standardů řeší školské obvody v USA ještě další problém. Většina z nich nedisponuje dostatečným vybavením co do počtu počítačů, software i rychlostí připojení do internetu. Podle předepsaných parametrů se požaduje maximálně 7 žáků na počítač vybavený některým ze současných operačních systémů (Windows XP již není podporován) [2]. Pro případ, že by došlo při zavádění počítačového testování k zásadním problémům, budou pro jistotu v záloze ještě i testy papírové [3].

Již teď je jisté, že testy budou žáci dělat minimálně 4x za rok, aby mohly posloužit k dalšímu nasměrování výukových aktivit. Mnoho dalších věcí je ale dosud nejasných. Například to, zda skutečně povedou ke snížení dnes ve Spojených státech u plošného testování tolik rozšířeného podvádění, které je někdy  podporováno samotnými učiteli, protože jsou sami hodnoceni podle výsledků svých žáků. Nebo to, zda bude možné si test dát cvičně kdykoli. A hlavně to, zda si veřejnost uvědomí, že testy podle základních standardů měří jen malou část toho, co budou žáci skutečně pro život potřebovat.

Ukazuje se, že nedostatek financí a nutnost vybavit školy technologiemi na realizaci testů vede ke značnému zvýšení zájmu škol o volně dostupné výukové materiály (Vliv volné dostupnosti materiálů na školství). Důkazem je třeba Learning Registry portál, který na federální úrovni shromažďuje informace o existenci a použitelnosti různých materiálů, Utah Open Textbook Project, Michigan Online Resources for Educators, a další [4].

V USA i u nás je často zdůvodňována nutnost zavádění plošného testování též snahou zlepšit výsledky mezinárodních srovnávání, jako je např. PISA (viz Bude PISA 2009 pro nás poučením?). Pokud by se měl tento záměr naplnit, stačí prostě testy koncipovat stejně, jako to dělají experti OECD. Pro letos provedený sběr dat to již nestihneme. Možná by ale stálo za to se zaměřit na příští běh. Cituji ze zprávy naší národní koordinátorky Jany Palečkové: „Novou testovanou oblastí bude v roce 2015 tzv. kolaborativní řešení problémových úloh, kde budou žáci prokazovat např. svoji schopnost vzájemně spolupracovat, reagovat nebo pracovat v týmu.“ [5]

Citace a použitá literatura:
[1] - GARLAND, Sarah. Are new online standardized tests revolutionary? Decide for yourself. 2012. [cit. 2012-10-26]. Dostupný z WWW: [http://hechingered.org/content/are-new-online-stan...].  
[2] - DAVIS, Michelle R. Are You Tech-Ready for the Common Core?. 2012. [cit. 2012-10-26]. Dostupný z WWW: [http://www.edweek.org/dd/articles/2012/10/17/01rea...].  
[3] - GARLAND, Sarah. New online tests hold promise, perils. 2012. [cit. 2012-10-26]. Dostupný z WWW: [http://hechingerreport.org/content/new-online-test...].  
[4] - ASH, Katie. Common Core Drives Interest in Open Education Resources. 2012. [cit. 2012-10-26]. Dostupný z WWW: [http://www.edweek.org/dd/articles/2012/10/17/01ope...].  
[5] - PALEČKOVÁ, Jana. Jak probíhá šetření PISA 2012 v České republice?. 2012. [cit. 2012-10-26]. Dostupný z WWW: [http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Mezinarodni-setreni/P...].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 11. 2012
Zobrazeno: 4593krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRDIČKA, Bořivoj. Příprava nového amerického plošného testování. Metodický portál: Články [online]. 12. 11. 2012, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://spomocnik.rvp.cz/clanek/16641/PRIPRAVA-NOVEHO-AMERICKEHO-PLOSNEHO-TESTOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 11. 01. 2013 18:37

Celkem zajímavý článek blíže rozebírající vývoj testů Smarter Balanced vyšel na Edsurge - https://www.edsurge.com/n/2012-12-18-edsurge-talks-common-core-assessment-with-smarterbalanced-s-tony-alpert

2.Autor: Ondřej NeumajerVloženo: 11. 01. 2013 21:12

Velmi zajímavý článek. Je poučné sledovat, jak se k tvorbě nové generace testovacích nástrojů staví komerční firma v USA a jak ČŠI v případě NIQES (http://www.niqes.cz/). Jako zásadní vnímám rozdíl, že v téměř stejné době probíhající design testového prostředí počítá v USA s dotykovými a přenosnými zařízeními všech současných (i budoucích) platforem, v ČR se stolními počítači s Windows (časem Linuxem).

ON

3.Autor: Bořivoj BrdičkaVloženo: 03. 04. 2014 11:27

PARCC and Smarter Balanced Begin Pilot Exam Rollouts
A je tady další fáze. Určitě to stojí za to sledovat.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.