Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Proč zavádět videotvorbu do škol

Ikona teoreticky

Proč zavádět videotvorbu do škol

Ikona odbornost
Autor: Michal Přibyl
Anotace: Ukázka pochází z příručky Videotvorba ve škole.
Videotvorba v kontextu této příručky není chápána jako napodobování profesionálních postupů či usilování o zpracovávání technicky dokonalých filmů. Primárním cílem je prostřednictvím tvorby videí přispívat ke komplexnímu rozvoji žáků a zefektivňování a zatraktivňování výuky.
Téma příspěvku:Mediální výchova
Klíčová slova: mediální výchova, školní televize, videotvorba
S procesem videotvorby ve škole zpravidla úzce souvisí
  • týmová spolupráce;
  • plánování;
  • uplatňování kreativity;
  • používání ICT;
  • plnění různých funkcí;
  • vyhledávání a třídění informací;
  • řešení problémů;
  • zkvalitňování znalostí a dovedností;
  • prezentování výsledků;
  • reflexe.
Vybavenost kompetencemi spojenými s těmito postupy patří mezi nezbytné předpoklady pro budoucí uplatnění na trhu práce.
 
Připočtěme, že pro většinu žáků je dnes naprostou samozřejmostí užívání moderních technologií. Praxe potvrzuje, že žáci oceňují jak možnost pracovat ve výuce s moderní technikou, tak také prostor pro uplatňování vlastní kreativity a týmové spolupráce při produktivních činnostech. Tento fakt dokládá mimo jiné skutečnost, že žáci videotvorbě ve škole s nadšením věnují mnoho hodin i mimo rámec výuky či zájmového kroužku. Právě zájem a vnitřní motivace patří mezi základní předpoklady efektivity vzdělávacího procesu.
 
Videotvorba nachází uplatnění ve výuce všech vzdělávacích oborů a průřezových témat, rovněž může být vhodnou náplní zájmové činnosti. S ohledem na rozmanitost užití videotvorby definujeme v další kapitole přínos jejího začleňování do edukačního procesu na základě rozvíjených klíčových kompetencí.
 
Vyučující, který se rozhodne uplatňovat video ve výuce, zkvalitňuje své profesní kompetence, obohacuje pedagogické zkušenosti, přizpůsobuje výuku potřebám žáků a napomáhá tak k její modernizaci. Poutavá náplň jednoznačně přispívá k pozitivnímu přístupu žáků jak k danému předmětu, tak k vyučujícímu. Osvojované poznatky může pedagog rovněž využívat v mimoprofesním životě.
 
Vedle rozvíjení kompetencí žáků a učitelů je také nezbytné zmínit další přínos pro školu. Potřeba zaujmout potenciální žáky a jejich rodiče poutavým vzdělávacím programem je dnes z hlediska škol neoddiskutovatelná. Zařazování videotvorby do výuky či volnočasových aktivit je příkladnou cestou, jak školu zatraktivnit a odlišit od ostatních.
Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako ná-stroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 10. 2012
Zobrazeno: 2531krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŘIBYL, Michal. Proč zavádět videotvorbu do škol. Metodický portál: Články [online]. 04. 10. 2012, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16537/PROC-ZAVADET-VIDEOTVORBU-DO-SKOL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.