Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Program Extra třída vybízí žáky k inicia...

Ikona informativni

Program Extra třída vybízí žáky k iniciativě

Autor: Silvie Pýchová
Anotace: Program Extra třída je určen žákům 7. - 9. ročníků ZŠ (a odpovídajících ročníků gymnázií). Tento program usiluje o zapojení žáků do života místních komunit. Extra třídy jsou třídy, které připraví a zrealizují projekt, jehož prostřednictvím žáci pozitivně ovlivní život v místě, kde se nachází jejich škola.
Klíčová slova: projektové učení, zkušenostní učení, kooperativní učení, komunitnost škol
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Mají žáci posledních ročníků ZŠ možnost v rámci výuky uskutečňovat své nápady? Nový program Extra třída (www.extratrida.cz) to umožňuje. Přichází s ním obecně prospěšná společnost EDUin v partnerství s Nadačním fondem Tesco. Padesát tříd (7. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) má šanci jednou ročně získat grant až 30 tisíc Kč na realizaci projektového záměru, u něhož se očekává, že bude mít pozitivní dopad na komunitní rozvoj. Může se jednat o projekty, jejichž náplní je uspořádání nějaké akce pro místní komunitu, nebo proměna vzhledu obce či městské čtvrti. Ať už žáci připraví představení pro místní občany nebo se rozhodnou vysadit okrasné záhony, důležité je, aby si vytvářeli vztah k místu, kam chodí do školy. Program je vede k přemýšlení o potřebách lidí, kteří v daném místě žijí, učí je organizovat si svou práci a jít jako tým za společným cílem.

Dvanácti kroky přípravy a realizace projektu provází žáky jejich učitel, který je v programu nazýván patronem. Patron má k dispozici zpracovanou metodiku obsahující pracovní listy pro žáky. Jeho role spočívá ve vytváření podmínek pro projektové činnosti a v koordinaci aktivit. Obsah a směřování projektu je záležitostí rozhodnutí samotných žáků, patron má ovšem „právo veta“, protože je garantem kvality výstupů publikovaných na webu programu. To znamená, že když není s výsledky projektových prací žáků spokojen, může jim je vrátit k dopracování. Průběžné výsledky své práce umisťují žáci do online projektové kanceláře a ve chvíli, kdy mají přípravnou fázi projektu hotovou (10 kroků), publikují projektový záměr na webových stránkách programu Extra třída.

Kromě toho, že mají žáci projekt kvalitně připravit a uskutečnit, je jejich úkolem také zajistit projektu dostatečnou publicitu. Motivací by jim mělo být, že když se bude o jejich projektu vědět, mají větší naději, že zaujmou členy místní komunity, kteří mohou jejich iniciativu odměnit např. formou individuálního dárcovství. Výtěžek z individuálních darů mohou žáci využít např. na školní výlet, nákup vybavení učebny apod.

Program Extra třída navazuje na projekt Rodiče vítáni, ve kterém mohou školy požádat o stejnojmenný certifikát (www.rodicevitani.cz). Pokud je škola otevřená spolupráci s rodiči, může si o značku Rodiče zažádat. Splní-li stanovená kritéria, nic jí nebrání v tom zapojit se i do programu Extra třída. S programem Extra třída nebudou nápady jejích žáků zůstávat jen ve škole!

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 10. 2012
Zobrazeno: 2227krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PÝCHOVÁ, Silvie. Program Extra třída vybízí žáky k iniciativě. Metodický portál: Články [online]. 01. 10. 2012, [cit. 2020-05-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16521/PROGRAM-EXTRA-TRIDA-VYBIZI-ZAKY-K-INICIATIVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.