Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Filmová výchova na školách

Ikona informativni

Filmová výchova na školách

Autor: Pavel Lux
Anotace: Příspěvek je součástí diskusního fóra k problematice filmové výchovy a jejího zařazení do systému všeobecného vzdělávání.
Klíčová slova: filmová výchova
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V současné době chybí ve školském systému jakákoliv konkrétní podoba základní filmové (audiovizuální) výchovy. Přitom čas strávený u televize, v kině, u videa atd. je stejný, jako čas strávený ve škole (výsledek průzkumu UNESCA v Itálii v roce 2003). Pro školy všech typů a stupňů není vytvořen obsah výchovy, který by pomáhal mladým lidem s orientací ve složitém světě filmu a audiovize. Přestože i film je jedním z druhů umění, není v systému vzdělávání dosud vytvořen prostor pro získání základní orientace v této oblasti.

Často je filmová (audiovizuální) tvorba spojována s mediální výchovou. Film, jako tvůrčí dílo, má však mnohem blíž k estetické výchově, a proto by měla být filmová výchova brána jako další obor vzdělávací oblasti Umění a kultura. To, jak vyplnit tuto mezeru ve vzdělání, však zatím nikdo neřešil.

Zavedení filmové výchovy do výuky má však určitá úskalí.

Co a jak se bude učit? Obsah učiva by měl vyjít z diskuze odborníků z oblasti filmu. Mnozí z nich již dnes hovoří o nutnosti filmové výchovy na školách. Tyto diskuze zatím probíhají jako součást workshopů filmových festivalů (Letní filmová škola v Uherském Hradišti, Český lvíček…) nebo konferencí k projektům (Konference VČERA BYLO POZDĚ - březen 2003, Brno, http://www.literarky.cz/?p=clanek&id=3172, Dny Evropského filmu – workshop, http://info.muni.cz/txt/0207/10.html).

Zatím se mi jako nejvhodnější a nejefektivnější způsob začlenění filmové výchovy do učebních osnov základních a středních škol jeví vytvoření samostatného průřezového tématu Filmová výchova (dále FV). FV bude možno začlenit do osnov předmětů, které mají s tímto tématem hodně společného – jazyky, dějepis, základy společenských věd, informační a komunikační technologie. Vyučující by se mohli prostřednictvím DVPP naučit aplikovat témata FV do daného předmětu.

Jako další alternativu vidím začlenění FV do výuky jako volitelný předmět, který by vycházel ze vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Charakteristika

 • FV by měla být z hlediska obsahu rozdělena na dvě části - znalostní a dovednostní;
 • seznámit žáky s etapami ve vývoji filmu a se současnými žánry;
 • naučit žáky porozumět filmovému umění;
 • seznámit s amatérskou a profesionální tvorbou;
 • vést žáky k praktickému využívání prostředků filmového umění;
 • vytvářet pestrá audiovizuální díla, která v sobě kloubí výpověď obrazu, dějovou linii příběhu, slovo a hudbu;
 • souvislost se vzdělávacími oblastmi (Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura a Informační a komunikační technologie).

Tematické okruhy

 • filmová historie,
 • filmové umění,
 • filmové žánry,
 • filmová tvorba (kamera, hudba, střih, režie),
 • literární příprava a scénář,
 • film a autorský zákon – projekce filmů ve školách (jedná se o veřejnou produkci !?),
 • školní film a jeho didaktické funkce.

Pozn.: Do kategorie školních filmů můžeme řadit vzdělávací filmy (jsou určené k výuce žáků nebo metodickému vzdělávání pedagogů), dokumenty a reportáže, popisující dění ve škole, nebo hrané filmy, které jsou často výsledkem volnočasových aktivit žáků. Vzdělávací filmy se tvoří v profesionálních studiích, ale vznikají i ve školách, hlavně odborných, v rámci různých projektů.


Mgr. Pavel Lux, absolvent Pedagogické fakulty v Ostravě, v současné době (27 let praxe) vyučuje na Gymnáziu Děčín, kde čtvrtým rokem garantuje Školní Televizi Oslovující Studenty – ŠTOS.

ŠTOS je iniciativou studentů Gymnázia Děčín, která zaznamenává humorně i vážně dění ve škole a na školních akcích. Tým školní televize se pravidelně zúčastňuje amatérských filmových soutěží (Juniorfilm, Dětská filmová zahrada, Český lvíček, PALACEFEST a dalších), podílí se technicky na různých projektech, vytváří dokumenty a reportáže pro školu, ale i jiné nevýdělečné organizace - např. Hnutí Brontosaurus, Nadaci Slunečnice apod.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 10. 2007
Zobrazeno: 7377krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LUX, . Filmová výchova na školách. Metodický portál: Články [online]. 15. 10. 2007, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1651/FILMOVA-VYCHOVA-NA-SKOLACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.