Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Nástroje pro vlastní hodnocení jsou na Metodickém...

Ikona informativni

Nástroje pro vlastní hodnocení jsou na Metodickém portálu

Autor: Zoja Franklová
Anotace: MŠMT schválilo prodloužení nejžádanějších aktivit projektu Cesta ke kvalitě do srpna 2012. Díky tomu mohou učitelé ještě využívat workshopů a služeb terénních poradců autoevaluace. Evaluační nástroje
vytvořené v projektu jsou trvale přístupné na Metodickém portálu RVP.CZ.
Klíčová slova: autoevaluace školy, evaluace, cesta ke kvalitě, vnitřní evaluace školy

Ověřené evaluační nástroje

Pro školy bylo připraveno a v praxi ověřeno 30 evaluačních nástrojů, které pomáhají s hodnocením školy. Jde o dotazníky pro žáky, rodiče i učitele, hospitační protokoly, doporučení, jak vést rozhovory se žáky, či metodické průvodce apod. Nástroje jsou trvale přístupné na portálu www.rvp.cz a školy je mohou zdarma využívat ke zjišťování stavu v různých oblastech školního života. Evaluační nástroje projektu využilo dosud více než 320 škol, do aktivit vzájemného učení a využití podpory ze strany terénního poradce se zapojilo přes 350 škol. Největší zájem je o nástroje na zjišťování klimatu školy. Zcela unikátní je pak rámec pro vlastní hodnocení školy, díky němuž škola získá celistvý obraz o všech oblastech.

Vzdělávání

Ředitelé škol a učitelé měli příležitost se zúčastnit akreditovaných vzdělávacích programů. V rámci projektu bylo celkem proškoleno 437 koordinátorů, kteří se pak na svých školách starali o oblast vlastního hodnocení. 40 z nich navíc absolvovalo ještě kurz pro poradce. Toto vzdělávání je součástí trvalé nabídky NIDV.

Poradci navštěvovali školy

Na školu, která požádala o pomoc, přijel poradce a učitelé společně s ním hledali cesty, jak postupovat při vlastním hodnocení, jaký nástroj zvolit, jak pracovat s výsledky.
 
Kromě toho měly školy během projektu možnost předávat si své zkušenosti s prováděním vlastního hodnocení, navzájem se inspirovaly, učily a hodnotily při workshopech, recipročních návštěvách a Peer Review.
 
„Projekt povzbudil pedagogické pracovníky, aby si začali navzájem sdělovat zkušenosti ze své práce. Důležité je i to, že partnerství vytvořená v rámci projektu velmi často pokračují, i když daná aktivita již skončila,“ zdůrazňuje hlavní manažer projektu Martin Chvál.
 
„Pominu-li konkrétní předávání zkušeností o autoevaluaci, nejpodstatnější smysl celé akce je v tom, že vzájemné návštěvy učitele vyvedou ze stereotypu každodenní rutiny. Proto by bylo správné, kdyby se něčeho podobného zúčastnili i ostatní pedagogové, nejen vedení školy a osvědčení ‚tahouni’,“ zhodnotil přínos vzájemných návštěv škol jeden z účastníků.

Databáze inspirativní praxe

Na základě zkušeností škol vznikla databáze inspirativní praxe, která je k dispozici na webových stránkách projektu: http://www.nuov.cz/ae/inspirativni-praxe. Aktuálně je zde zveřejněno 25 příkladů inspirativní praxe z různých typů škol, takže je mohou využít například i málotřídní školy nebo základní umělecké školy.

Kde najdete informace o vlastním hodnocení škol

  1. Metodický portál RVP.CZ v sekci označené EN, který obsahuje i SW podporu práce s evaluačními nástroji.
  2. Webové stránky projektu www.nuov.cz/ae, kde jsou pro vás:
  • publikace vydané v rámci projektu ke stažení (viz také str. 4 tohoto časopisu);
  • projektový bulletin „Na cestě ke kvalitě“, který objasňuje jednotlivé fáze vlastního hodnocení škol;
  • nový výkladový slovník termínů z oblasti vlastního hodnocení.

Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 2/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-2-2012.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 09. 2012
Zobrazeno: 6917krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRANKLOVÁ, Zoja. Nástroje pro vlastní hodnocení jsou na Metodickém portálu. Metodický portál: Články [online]. 11. 09. 2012, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16347/NASTROJE-PRO-VLASTNI-HODNOCENI-JSOU-NA-METODICKEM-PORTALU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.