Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Stolování v restauraci a jídelní lístek

Stolování v restauraci a jídelní lístek

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Žáci se seznámí se základy stolování v restauraci a naučí se orientovat v jídelním lístku.
Stolování v restauraci

Navodíme žákům situaci, že mají právě dnes narozeniny a rodiče je pozvou do restaurace. Požádáme je, ať nám vyprávějí, jak to v restauraci chodí. Přitom umísťujeme na nástěnku kartičky – PŘÍCHOD DO RESTAURACE, UVÍTÁNÍ ČÍŠNÍKEM, VÝBĚR MÍSTA, NABÍDNUTÍ JÍDELNÍHO LÍSTKU, VÝBĚR JÍDLA, PŘÍPRAVA JÍDLA V KUCHYNI, JEDENÍ, PLACENÍ, ODCHOD.

Poté si vybereme šest žáků, kteří si podle písemné předlohy a s poskytnutými pomůckami připraví a následně zahrají dvě scénky – Návštěva v restauraci (mezitím, co si žáci chystají scénku, si s ostatními povídáme o tom, jaké restaurace z okolí znají, ve kterých byli, jaké jídlo jim tam chutnalo, co by doporučili ostatním, zda se k nim číšníci hezky chovali apod.)

1. skupina (tři žáci) - zahraje scénku, ve které bude vše probíhat podle pravidel chování v restauraci.

Oslava narozenin v restauraci:

 • dva kamarádi, z nichž má jeden narozeniny, vejdou do restaurace, pozdraví
 • číšník jim odpoví, nabídne jim i místo k sezení, přinese jídelní lístek a na chvíli od hostů odejde, aby jim poskytl čas na výběr jídla a nápojů
 • číšník se vrací, zeptá se, zda si hosté vybrali, zapíše si jejich volbu, vezme si zpět jídelní lístky
 • číšník přinese pití, jídlo a popřeje hostům dobrou chuť
 • kamarádi si popřejí dobrou chuť a začnou jíst
 • když oba hosté dojedí, číšník odnese prázdné nádobí, přitom se hostů zeptá, zda budou mít ještě nějaké další přání
 • hosté si přejí platit
 • číšník přinese účet, hosté zaplatí, číšník jim poděkuje za návštěvu a rozloučí se s nimi
 • hosté odcházejí z restaurace

2. skupina (tři žáci) – zahraje podobnou scénku, kde jsou některá pravidla chování v restauraci porušena. Ostatní žáci dávají pozor a po dokončení scénky řeknou, co dělali hosté nebo číšník špatně.

Oslava začátku letních prázdnin v restauraci:

 • dva kamarádi vejdou do restaurace, pozdraví
 • číšník jim odpoví, nabídne jim místo k sezení; přinese jim jídelní lístek a na chvíli od hostů odejde, aby jim poskytl čas na výběr jídla a nápojů
 • kamarádi zakřičí na číšníka, že už si jídlo i pití vybrali
 • číšník jde k nim, zapíše si jejich volbu, vezme si zpět jídelní lístky
 • číšník přinese pití a jídlo, ale nepopřeje jim dobrou chuť
 • kamarádi začnou jíst
 • když oba hosté dojedí, číšník odnese prázdné nádobí, přitom se hostů zeptá, zda budou mít ještě nějaké další přání
 • hosté si přejí platit
 • číšník přinese účet, hosté zaplatí, číšník jim poděkuje za návštěvu a rozloučí se s nimi
 • hosté odcházejí z restaurace

Ostatní žáci by měli přijít na to, že v restauraci se na číšníka nepokřikuje, ale čeká se, až přijde k jejich stolu, dále, že číšník nepopřál hostům dobrou chuť, což neučinili ani kamarádi navzájem.

Jídelní lístek

Ukážeme žákům jídelní lístek, který jsme vymysleli. Popíšeme spolu se žáky jeho jednotlivé části a poté žáky rozdělíme do dvojic, které vyrobí svůj jídelní lístek. Potom se žáci spojí do čtveřic, jednotlivé páry si ve skupině vymění jídelní lístky a vyberou si některá z hlavních jídel, které jim autoři tohoto jídelního lístku nakreslí na papírový talíř.

Na závěr si žáci prohlížejí všechna nakreslená jídla a hodnotí, která jídla by si objednali, která jsou zdravá/nezdravá a proč.

2
2. 2

1
1. 1


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám