Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice...

Ikona teoreticky

Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice RVP ZV, II. část

Ikona odbornost
Autor: Národní ústav pro vzdělávání
Anotace: Článek shrnuje odpovědi pracovníků Konzultačního centra Národního ústavu pro vzdělávání na zaslané dotazy týkající se problematiky RVP ZV.
Klíčová slova: RVP ZV, časté dotazy, konzultační centrum NÚV
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Konzultační centrum VÚP - odpovědi k problematice RVP ZV, I. část

Je možné získat v elektronické podobě celé znění souhrnné analýzy k postavení dalšího cizího jazyka na českých základních školách a na školách v Evropě?

Souhrnná analýza je uveřejněna v několika příspěvcích na Metodickém portálu RVP.CZ, jehož provozovatelem je Národní ústav pro vzdělávání.
Jde o následující příspěvky:

Musí se ve školním roce 2012/2013 už povinně na ZŠ vyučovat další cizí jazyk?

Od školního roku 2012/2013 je Další cizí jazyk i nadále zařazen jako volitelný, škola má  povinnost jej nabídnout všem žákům nejpozději od 8. ročníku, jako tomu bylo dříve. Vzhledem k připravovanému posunu začátku výuky Dalšího cizího jazyka do 7. ročníku při plánované revizi RVP ZV, doporučuje MŠMT školám po dobu dvouletého přechodného období nabízet výuku Dalšího cizího jazyka již od 7. ročníku. Pokud si žák nezvolí Další cizí jazyk, volí z nabídky jiné vzdělávací obsahy, které lépe odpovídají jeho zájmům.

Jak nakládat se standardy, které se od 1. září 2012 stanou platnou součástí RVP ZV?

Dle Opatření ministra školství mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT – 1236/2012-22 [1] ze dne 18. ledna 2012 se s účinností od 1. září 2012 stávají Standardy pro základní vzdělávání jako příloha č. 1 platnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Standardy byly zpracovány s cílem popsat konkrétněji očekávané výstupy a pomoci tak pedagogům, rodičům i žákům při naplňování cílů základního vzdělávání.
Tato úprava RVP ZV nezakládá povinnost měnit školní vzdělávací program.
[1] Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – doplnění „Standardů pro základní vzdělávání“ jako přílohy 1 RVP ZV; dosavadní příloha upravující vzdělávání žáků s LMP se označí jako příloha 2 RVP ZV. Dostupné na: http://www.msmt.cz/file/20138 
 
Další přehledy úprav RVP ZV najdete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání: http://www.nuv.cz/ramcove-vzdelavaci-programy/prehled-upravy-rvp-zv 
Konzultační centrum Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) poskytuje odborné konzultace v oblasti předškolního, základního, speciálního, gymnaziálního a středního odborného vzdělávání. Jeho pracovníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy týkající se nastavení, průběhu i realizace kurikulární reformy. Rozcestník najdete na http://rvp.cz/informace/mam-dotaz.


Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Konzultační centrum NÚV.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 07. 2012
Zobrazeno: 4200krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRO, ústav. Konzultační centrum NÚV – odpovědi k problematice RVP ZV, II. část. Metodický portál: Články [online]. 10. 07. 2012, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16253/KONZULTACNI-CENTRUM-NUV---ODPOVEDI-K-PROBLEMATICE-RVP-ZV-II-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.