Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Zážitkové výukové programy

Zážitkové výukové programy

Článek seznamuje s knihou nakladatelství Portál. Kniha samotná přináší několik praktických a důsledně propracovaných témat pro zážitkovou pedagogiku. Článek představuje část, která popisuje, komu je kniha určena, doporučení, jak s knihou pracovat a ukázku praktické lekce zážitkového programu. Zajímavé je i to, že kniha má webovou podporu.

Komu je kniha určena?

Cílovou skupinou knihy jsou především ti, kdo pracují s mládeží od 14 do 30 let, konkrétně pak:

  • instruktoři volnočasových organizací, kteří chtějí, aby jejich akce byly nejen zábavné, ale aby vedly také k rozvoji účastníků,
  • učitelé, kteří chtějí obohatit výuku o netradiční prvky.

Nabízíme konkrétní, hotové programy včetně detailního rozpisu uvádění a podpůrných materiálů, takže programy lze hned použít, ale snažíme se také inspirovat k vlastní tvorbě programů podobného typu.

V čem je kniha nová?

O hrách i výuce toho bylo napsáno již hodně, nicméně dostupné materiály spadají převážně do dvou oddělených tříd: obecné metodické principy (jak by se co mělo dělat) a pak konkrétní drobné hry, aktivity, náměty. Neexistuje mnoho materiálů, které by názorně ukazovaly, jak tyto dvě větve propojit – jak spojit konkrétní aktivity, abychom dosáhli oněch obecných cílů. Právě to se snaží poskytnout tato kniha.

Mnohé i jednoduché hry ilustrují zajímavé složité principy. Pokud je však hra popsána jen stručně a bez vysvětlení těchto principů, bývá většinou uváděna jen jako zábavné zpestření a její výukový potenciál zůstane nevyužitý. Pokud jsou v literatuře popsány rozsáhlejší hry, bývají popsány pouze stručně a vynechávají detaily. U složitých programů zase bývají zásadní i zdánlivé detaily, např.

v jakém pořadí aktivity řadíme, jaké přesně pokyny účastníkům říkáme nebo kdy pouštíme hudbu. Tato kniha obsahuje detailní popis programů včetně vysvětlení principů a popisu drobností.

Rozpis detailů neznamená, že při uvádění musíte dělat vše přesně podle pokynů. Dokonce to ani není vhodné, protože program vždy musíme přizpůsobit okolnostem. Detaily jsou uvedeny proto, aby bylo jasné, jakým způsobem má být program uveden (protože takto byl odzkoušen a fungoval) a také do jakých detailů bychom měli mít průběh programu rozmyšlený, aby běžel hladce. Cílem také je, aby se z popisu mohl poučit i čtenář, který sice nepoužije přímo konkrétní program, ale bude vytvářet něco podobného.

Organizace knihy

Druhá kapitola knihy popisuje základní metodiku tvorby programů, další kapitoly pak rozebírají jednotlivé programy a poslední kapitola nabízí náměty na vlastní tvorbu. Při prvním čtení doporučujeme kapitolu o metodice jen zběžně projít a pak se k ní vrátit poté, co si čtenář udělá pomocí konkrétních programů lepší představu, o co vlastně jde.

Programy byly vybrány tak, aby ilustrovaly využití různých prostředků a aby ukázaly různé způsoby použití programů na škále od zážitkových po výukové. Kvůli této různorodosti má každá dílčí kapitola trochu jiný charakter, nicméně některé základní body sdílejí. Na začátku je vždy uveden stručný popis programu (charakteristika, cíle, cílová skupina). Většina programů je modulární a v rámci popisu jsou pak popsány části, z nichž lze program poskládat – k tomu vždy uvádíme také konkrétní rozpis. Literaturu a zdroje najdete kvůli lepší orientaci na konci jednotlivých kapitol, protože jsou většinou specifické pro dané téma. Kapitoly jsou uspořádány tak, aby programy s podobnými tématy následovaly za sebou. Jednotlivé programy jsou však zcela samostatné a kapitoly tak lze číst v libovolném pořadí.

Pro zjednodušení používáme v knize jednotně pojmy instruktor (což může být i učitel či vedoucí) a účastník (což může být i student, žák, hráč). V textu jsou typograficky odlišeny „scénáře“, tj. části textu, které mají být čteny účastníkovi programu – při uvádění je vhodné tyto texty okopírovat pro všechny instruktory.

Ke knize jsou navíc na webu http://radekpelanek.cz k dispozici doprovodné materiály k uvádění programů (např. tabulky pro tisk, obrázky pro promítání). Cílem těchto příloh je co nejvíce ulehčit možnost program vzít, upravit pro svoje specifické podmínky a uvést. Prostřednictvím tohoto webu budou také zveřejňována doplnění, aktualizované podklady a případně i nové programy, najdete zde také materiály, které se kvůli rozsahu do knihy nevešly (kompletní program Spolupráce a náměty na nové programy). Pokud budete některý z programů uvádět a vytvoříte novou variantu či podkladové materiály, o které byste se chtěli podělit s ostatními, zašlete je prosím autorovi (aktuální kontakt viz web).

Ukázka části praktické lekce

3.2 Scénář emotivní pesimistické části

Účastníci během této části sedí v kruhu, kromě úvodního promítání mají celou dobu zavázané oči. Ve scénáři vystupují čtyři postavy:

- A, B – čtou příběhy a dramatické informace, pokud možno ženský (A) a mužský (B) hlas, oba čtou emotivně, angažovaně,

- S – čte statistické informace a fakta, čte výrazně, ale suše, monotónně, nezaujatě,

- U – zadává úkoly, promlouvá neutrálně.

Úvodní promítání

Účastníky shromáždíme před místností, v níž se program koná. Zkontrolujeme, zda mají všichni šátky, a dáme jim jasnou instrukci, že od chvíle, kdy vstoupí do místnosti, nesmí mluvit ani jinak rušit, dokud nebude jasně řečeno jinak. Účastníci přicházejí do místnosti a sedají si na připravená místa. Zní ponurá, mírně dramatická hudba (například soundtrack Koyaanisqatsi, skladba číslo 8). Promítáme

emotivní fotografie a obrázky, například fotografie Země z vesmíru, grafy nárůstu počtu obyvatel, ilustrace související s ozónovou dírou či globálním oteplováním, fotografie ekologických katastrof, střídající se fotografie bohatství a chudoby. Hlavním účelem promítání je zklidnění, naladění na atmosféru.

Vývoj Země

Vypneme hudbu, zakryjeme dataprojektor, notebook připravíme na prezentaci.

U: Nyní si prosím zavažte oči šátkem. Od této chvíle až do té doby, než bude ohlášena přestávka, prosím nemluvte. [dle potřeby zopakovat]

A: Zkus se oprostit od všeho, co by ti připomínalo náš známý svět. Nemysli na toto místo a na to, co je okolo. Pojem prostoru ztrácí význam. Představ si prázdnotu, tmu. Nikde vůbec nic není. Prázdno, ticho, tma. Pojem času ztrácí smysl. Čas neexistuje.

Hudba: klidná, tajemná (např. Vangelis).

B: Právě vznikl vesmír. Malá, hustá, horká tečka uprostřed ničeho. Rychle se rozpíná. Částice se srážejí a vytváří první nestálé struktury. Čas plyne, ale zatím není podle čeho jej měřit. A teď již vznikají první hvězdy. Pomalu plynou miliardy let. [pauza] A hle, tamhle, v jednom rameni galaxie Mléčné dráhy, u hvězdy jménem Slunce vzniká planeta Země. Zatím je velmi horká. Ubíhají miliardy let a tvář Země se mění velmi pomalu.

Hudba: zvuk vody, případně klidná hudba s motivem vody (např. CD Sounds of Nature).

A: A teď se na Zemi objevila voda, tvoří se moře, oceány. Ubíhají milióny let. Kontinenty, zatím holé a nehostinné, pomalu plují po povrchu Země. V mořích se objevují první zárodky života: nepatrné bakterie, jednobuněčné organismy.

Hudba: klidná hudba s motivem lesa (např. CD The Mighty Rainforest). Během čtení rozdat plastelínu (S).

B: Zázrak života si pomalu razí cestu. Zatím velmi pomalu, podmínky na Zemi jsou stále nepříznivé. [pauza] U některých z těch nepatrných organismů začíná probíhat fotosyntéza – zachycují sluneční záření, čerpají z něj energii, produkují kyslík. Atmosféra, do této doby nepřátelská, začíná být příznivá pro život. Na souši se objevují první rostliny.

U: Představ si, že jsi malé semínko zaryté v zemi. [pauza] Pomalu rosteš, zapouštíš kořeny, vystrkuješ stonek. [pauza] První větve, listí. [pauza] Jaro. Léto. Podzim. Zima. [pauza] Již jsi velkým stromem, houpeš se ve větru.

Hudba: dynamická, radostná, domorodá africká hudba (např. CD Ida Kelarová a hosté, skladba Kusiyavana).

B: Na pevnině se objevují také první zvířata, svět se pomalu zaplňuje životem. Nastává éra dinosaurů. Míjejí milióny let, dinosauři vymírají a místo nich svět ovládají savci. Hle, tamhle v Africe několik opic slezlo ze stromů. Chodí jen po zadních nohách, ovládly oheň, vyrábějí první nástroje. Nadešel čas člověka.

U: Šátráním před sebou najdi kus modelovací hlíny. Představ si, že právě skončilo úrodné období. Nebo že ses právě vrátil z boje, na kterém jsi ulovil velké zvíře. Nebo že se ti právě narodil zdravý syn či krásná dcera. Jsi vděčný přírodě za její dary. Vymodeluj do hlíny svoje pocity.

Po zadání úkolu pustíme hudbu nahlas. Jakmile většina účastníků skončila práci s modelínou, oznámí U, že mají končit a položit svůj výtvor před sebe. Instruktoři rychle plastelínové výtvory posbírají. Poté vypneme hudbu. Během toho, co A a B čtou, umístí S a U doprostřed kruhu účastníků připravené předměty.

A: Povrch Země tenkrát zaujímaly širé lesní pustiny bez lidského obyvatele, zněly však bzukotem rojů včel a zpěvem ptactva. Zvěře bylo ve hvozdech bezpočet jako písku v moři nebo jako hvězd na nebi a nikým neplašena těkala cestou necestou, houfům dobytka sotva stačila země. Se stády soumarů se sotva mohla měřit i množství kobylek, co jich v létě na polích skáče. Vody tam byly čisté a k lidskému užívání zdravé, rovněž i ryby chutné a výživné.

B: Jsi člověk. Stáváš se zemědělcem a pastevcem, začínáš se stěhovat, stavíš si první obydlí, vynalézáš nové nástroje, obchoduješ. Začínáš si podrobovat svět kolem sebe. Již se nemusíš bát šelem, teď se bojí šelmy tebe. Zdokonaluješ svůj život, vynalézáš spoustu nových věcí, které ti usnadní život.

Hudba: pokud možno skladba I Want It All od skupiny Queen, pustit potichu, během toho co čte S, postupně zesilovat, aby nakonec hudba přehlušila čtení. S čte nejdřív pomalu a postupně zrychluje.

S: Luk a šíp, keramika, písmo, železo, kolo, loď, větrný mlýn, parní stroj, balón, telegraf, elektřina, automobil, trysková letadla, televize, laser, počítač, raketoplán, mobilní telefon, Internet, genetické manipulace, …

Ztišíme hudbu.

U: Před vámi leží hromada různých předmětů. Přesuňte se k ní a zkuste si několik předmětů ohmatat a rozeznat, o co jde. [pauza] Vraťte se na svá místa.

Během ohmatávání hudbu pustit nahlas. Po ukončení činnosti rychle posbírat předměty.

Vypnout hudbu.

A: Kdyby měla Země průměr jen několik metrů a vznášela se někde několik decimetrů nad polem, přicházeli by odevšad lidé, aby se nad tím podivovali. Lidé by obcházeli kolem a divili by se jejím velkým vodním plochám i malinkým jezerům a vodě, která plyne mezi nimi. Podivovali by se puklinám a prohlubním. Také by se podivovali tenounké vrstvě plynu, která Zemi obklopuje, a vodě zavěšené v tom plynu. Obdivovali by všechny tvory, kteří se pohybují na povrchu toho balónu, i ty tvory, kteří jsou ještě ve vodě. Lidé by Zemi prohlásili za posvátnou, protože je jedinečná a jediná, a chránili by ji, aby se jí nic nestalo. Tento balón by byl považován za největší známý zázrak a lidé by se k němu přicházeli modlit o uzdravení, aby získali vědomosti, aby poznali krásu a aby se mohli divit, jak se to mohlo stát. Lidé by Zemi milovali a ochraňovali svými životy, protože by nějakým způsobem věděli, že bez ní by jejich životy nebyly ničím. Kdyby Země měla jen několik metrů v průměru.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Zážitkové výukové programy.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám