Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Pracovní listy ke slovenštině

Pracovní listy ke slovenštině

Informativní příspěvek
Metodické listy k využití slovenštiny v rámci běžné výuky.

Základním rysem zveřejněných metodických listů je jejich otevřenost - lze je individuálně upravovat a přizpůsobovat konkrétním vyučovacím jednotkám. Jejich úkolem je nenásilné využití slovenštiny (jazyk, reálie, národ, země) v rámci běžné výuky. Metodické listy jsou vytvořené pro věkovou kategorii přechodu z prvního na druhý stupeň, přibližně 5. - 7. ročník ZŠ, lze je však implementovat i v rámci jiných ročníků. Obsahují variabilní typy cvičení a úkolů, které je vhodné spojovat do větších celků. Ideálně je lze využívat zejména v rámci projektů (projektová metoda).

Učitelé, kteří chtějí pracovat s metodickými listy, by měli vždy zapojovat dané listy funkčně do vyučovací hodiny - zejména v rámci motivační fáze. Je vhodné doplňovat listy dalšími vizuálními materiály (mapky, fotografie, obrázky), případně využít potenciálu audia a videa - vždy dle potřeb edukační situace. Nevylučuje se aplikace v rámci expoziční a fixační fáze vyučovacích hodin - vždy je ovšem třeba mít na paměti funkční využití. Příklady metodického využití lze nalézt v detailním popisu metodiky v přiložených souborech.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám