Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Finanční gramotnost pro život

Finanční gramotnost pro život

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Přestože peníze hýbou světem již několik staletí, na finanční vzdělávání se klade důraz teprve v posledních letech. Výuka podporující finanční gramotnost může být ale u mnohých pedagogů spojena s obavami a nejistotou. Vždyť kdo z nás zažil finanční vzdělávání na vlastní kůži nebo během přípravy na učitelské povolání?

Jednou z možností, jak inspirovat učitele při rozvíjení finanční gramotnosti, je podpora pomocí příkladů dobré praxe. Ty jsou názornými a pedagogicky ověřenými ukázkami toho, jak je finanční gramotnost uchopena přímo ve školní praxi. O své zkušenosti a nápady se na sklonku loňského roku podělila se čtenáři Metodického portálu RVP.cz Mgr. Jana Plíšková ze ZŠ Josefa Ressla v Pardubicích a Mgr. Hana Dohnalová ze ZŠ na Jihomoravském náměstí v Brně. 

Pardubická hodina finanční gramotnosti, uskutečněná v rámci volitelného předmětu Cvičení z matematiky, se zaměřila na téma rychlé peníze. Tímto pojmem vyučující označila nevýhodné půjčky. S finanční problematikou žáky seznámila prostřednictvím příběhů rodiny Resslových, výuku tedy zasadila do rámce každodenního života, a žáci tak museli používat znalosti a dovednosti i z jiných předmětů. Výchozím bodem pro sledovanou výuku byly inzeráty na půjčky, které žáci sami vyhledali. Na těchto příkladech proběhlo seznámení s podmínkami pro uzavření půjčky. Nejvíce zaujal lékařský recept, který nabízel Lék na finanční potíže. Pro tuto konkrétní půjčku pak žáci počítali celkovou dlužnou částku i navýšení dluhu při porušení podmínek půjčky. K jakým výsledkům i k jakému poznání žáci dospěli, si můžete přečíst v článku „Rychlé peníze“ na portále RVP.cz.

Brněnská lekce finanční gramotnosti byla součástí tradičního Vánočního jarmarku, do jehož přípravy se zapojuje celý pedagogický sbor i žáci ze všech ročníků. Nejprve jsou určeny výrobky, které budou žáci pro jarmark vlastnoručně připravovat. Součástí této fáze je stanovení výrobní a prodejní ceny některých výrobků. Právě tato činnost poskytuje velký potenciál pro rozvoj finanční gramotnosti. Žáci například počítají skutečné náklady na výrobu svíček ze včelího vosku nebo debatují o rozdílu mezi výrobní a prodejní cenou. Jak se můžete dočíst v příspěvku na Metodickém portále, propojení Vánočního jarmarku s finanční gramotností tímto nekončí. Na samotný prodej je potřeba vybavit se množstvím drobných na vracení, správným matematickým uvažováním i prodejními strategiemi. Výtěžek z Vánočního jarmarku škola věnuje adopci na dálku.

Další příklady dobré praxe naleznete také v publikacích Finanční gramotnost ve výuceGramotnosti ve vzdělávání. Oporou pro systematickou realizaci finančního vzdělávání jsou Standardy finanční gramotnosti. Jejich začlenění do výuky na základních školách je nyní dobrovolné. Na středních školách je situace jiná, Standard finanční gramotnosti je součástí rámcových vzdělávacích programů, a proto se finanční gramotnost promítá do středoškolské výuky povinně. Podrobnější informace, odkazy na klíčové dokumenty i zajímavé tipy naleznete v digitálním portfoliu Finační gramotnost.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 1/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2012

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek