Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Přírodovědní vědy jsou klíčem k budoucno...

Ikona informativni

Přírodovědní vědy jsou klíčem k budoucnosti

Autor: Mgr. Katarína Nemčíková
Anotace: Aktuálním problémem České republiky, ale i mnohých států Evropské unie, je klesající zájem žáků o studium matematiky, přírodovědných a technických oborů. Budoucnost evropských ekonomik přitom závisí na technologickém pokroku a ten je podmíněn dostatkem kvalitních pracovníků ve výše uvedených oblastech. Proto je nutné účelnými prostředky zvyšovat zájem žáků o studium matematiky a přírodovědných oborů a rozvíjet jejich přírodovědnou gramotnost.
Klíčová slova: Přírodovědní vědy, přírodovědná gramotnost ve výuce, minimetodika
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Ačkoli v rámci mezinárodních výzkumů PISA a TIMSS si naši žáci v přírodovědné oblasti nevedou až tak špatně, klesající tendence úrovně znalostí a dovedností v této oblasti zaznamenány byly. Proto je nutné posílit ve školách aktivity k rozvoji přírodovědné gramotnosti žáků a podpořit i učitele v této činnosti.

Náměty pro výuku

Nová publikace Přírodovědná gramotnost přináší učitelům soubor úloh, které je možné ve výuce využít pro různé účely. Tyto tzv. multikomponentní přírodovědné úlohy vycházejí z oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda a ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Obsahují dílčí úlohy (obvykle problémové), které se vztahují k jednomu komplexnímu tématu představujícímu přírodní živel (oheň, voda, země a vzduch). Nabízejí tak pohled na procesy v přírodě a ve světě z  různých aspektů (z fyzikálního, chemického, biologického, geografického apod.).

Řešení takových úloh může u žáků nejen podporovat zájem o studium přírodních věd, ale také vytvářet předpoklady pro postupné zlepšení jejich výsledků v mezinárodních výzkumech, jako jsou PISA a TIMSS. Předkládané úlohy mají potenciál přispět ke zlepšení těch složek přírodovědné gramotnosti, které se ukázaly v mezinárodních výzkumech u našich žáků jako problematické.

                                                    

Co autoři této publikace doporučují k rozvoji přírodovědné gramotnosti?

  • žáci by měli ve výuce dostávat více příležitostí analyzovat, hodnotit a interpretovat předložené informace
  • výuka přírodních věd by měla dbát na přesné vyjadřování žáků, při opakování důsledně vyžadovat správná vysvětlení a přesnou argumentaci
  • posilovat učení v souvislostech, zařazovat do výuky konkrétní příklady ukazující využívání poznatků přírodních věd v každodenním životě, v technologiích i v dalších segmentech lidské činnosti
  • zařazovat do výuky přírodních věd v dostatečné míře praktická cvičení, ve kterých si žáci rozvíjejí schopnost řešit problémy, vytvářet a ověřovat hypotézy, pracovat s daty
  • rozvíjet u žáků soustavně jejich pozorovací, měřicí a experimentální dovednosti

 

Další rady a typy pro rozvoj přírodovědné gramotnosti ve školách přináší také minimetodika VÚP Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost žáků, kterou čtenáři najdou na webových stránkách NÚV.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 1, číslo 1/2012, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2012

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 06. 2012
Zobrazeno: 2556krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEMČÍKOVÁ, Katarína. Přírodovědní vědy jsou klíčem k budoucnosti. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2012, [cit. 2020-04-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16041/PRIRODOVEDNI-VEDY-JSOU-KLICEM-K-BUDOUCNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.