Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Google Apps: Tvořte a spolupracujte jina...

Google Apps: Tvořte a spolupracujte jinak

Informativní příspěvek
Příspěvek je zaměřen na využití Google Apps nejen ve školním prostředí. Autoři předkládají informace nabyté na nedávno proběhlé konferenci zaměřené na Google Apps i vlastní zkušenosti s využíváním těchto aplikací v učitelské práci. Čtenářům se dostávají informace o možnostech nahrazení zpravidla placených služeb službou neplacenou, navíc nabízející řadu velice moderních funkcí.

Úvodem ke konferenci

V úterý 15. 5. proběhla v nové Technické knihovně v Dejvicích konference s názvem Tvořte a spolupracujte jinak. Ta byla pořádána firmou Netmail, s. r. o., ve spolupráci s Google Česká republika.

Konference byla organizována především pro zástupce vysokých škol, pro které mohou Google Apps znamenat finančně nenákladnou alternativu k jinak placeným LMS (Learning management Systems). Touto cestou se ostatně vydalo již mnoho zahraničních univerzit. Na zmiňované konferenci byly představeny zkušenosti, které s Google Apps mají konkrétně na Přírodovědecké fakultě UK.

Obecně o Google Apps

Funkce, které Google Apps zdarma nabízejí jsou přiblíženy v příspěvku Černé a Černého [1] a dále rozváděny v tomto textu. Pro uživatele jako jednotlivce i pro činnosti menších kooperujících skupin ať již v pracovním životě nebo školním, viz [2–4], nabízejí Google Apps možnosti shodné s klasickými kancelářskými programy tedy: textový a tabulkový editor, možnosti tvorby prezentací, formulářů, webových stránek, OCR apod. Výhodou je možnost propojení a práce v „oblaku“ (cloud), viz [5–6], posílené prostřednictvím poměrně nové služby Google Disc. Jak již bylo zmíněno v úvodu, síla těchto aplikací spočívá v možnosti využít je jako LMS. Tím se Google Apps stávají i zajímavým nástrojem pro školy, a to na všech úrovních.

Možnosti využití Google Apps

Informace z konference lze pro účely tohoto příspěvku shrnout do dvou možností, které instituce zavádějící LMS mají:

  1. Školní koordinátoři ICT postupně prozkoumají služby Google Apps, nabídnou a představí je učitelům (katedrám) a napomůžou k počátku jejich využívání. Škola tak využívá zcela bezplatný LMS. Například zkušenosti Přírodovědecké fakulty jasně hovoří pro zavedení Google Apps i na další instituce.
  2. Zavádět aplikace pro velký počet osob či větší instituce může být nesnadný úkol. V takovém případě je možnost využít služeb firmy, která se postará o kompletní přípravu Google Apps tak, aby byly vyplněny všechny požadavky na správnou funkčnost systému. Firmou certifikovanou společností Google v oblasti Google Apps je právě pořádající Netmail, s. r. o. Aniž by to na konferenci zaznělo, pravděpodobně budou s růstem zájemců přibývat firmy další.

Možnosti využití Google Apps ve škole

Podobné řešení pak je možné aplikovat na jakoukoli školní sborovnu. Obzvlášť vhodné je pak v případě uplatňování mezipředmětových vazeb, kdy spolu učitelé souvisejících předmětů mohou tvořit, sdílet a editovat dokument v závislosti na průběhu konkrétních hodin. Stejně tak mohou např. upravovat školní vzdělávací program apod.

Přenesení do úrovně komunikace školy s rodiči je také možné. Učitel může prostřednictvím Google Apps sdílet s rodiči např. docházku žáků, online výsledky jejich dětí z jednoho předmětu, z jednotlivých testů apod. Na bezpečnost takto sdílených dat je také pamatováno, a to konkrétně ukládáním dat na servery v Evropě či Americe v souladu s normami o zabezpečení, na kterých má zároveň svá data i Google. Jak bylo zdůrazněno v příspěvku zástupce UK PřF doc. Langhammera, data patří pouze uživatelům. Společnost Google k nim nemá přístup. Záleží ovšem vždy na samotné instituci, jak citlivá data do „oblakové“ sféry uloží. Vedoucí Znaleckého ústavu RAC Marian Svetlík na konferenci trefně poznamenal: „Svá nejcitlivější data si pamatuji.“

V neposlední řadě využití při komunikaci učitel a žák přináší do výuky nové možnosti. Namísto poměrně krkolomného e-mailování, vyvěšování wordovských dokumentů na stránky školy apod. je možné se žáky sdílet ŠVP, zadání domácího úkolu apod. Žáci pak mohou stejným způsobem úkoly odevzdávat. Výhodou je i samozřejmá spolupráce žáků online – jedna z nejpodstatnějších složek, kterou dnes škola musí podporovat.

Závěrem

Google Apps, jako součást Google účtu, jsou již jako společná platforma využívány mladou odbornou pracovní skupinou na Katedře chemie a didaktiky chemie. Slouží nejen při publikační činnosti, ale také jako interní informační portál týkající se blížících se konferencí, jsou využívány jako harmonogramy bakalářských a diplomových prací i jako komunikační prostředek při distančních setkáváních odborné skupiny. Na konferenci nově nabyté informace poslouží k rozšíření využívaných služeb a vyústí v pokus převést vnitřní agendu katedry pod Google Apps.

Google Apps jsou ucelené a moderní řešení pro různé instituce, které slibuje perspektivu do budoucna právě svým cloudem. Navštívená konference jistě poskytla mnoho zajímavých podnětů, a to nejen z hlediska reklamních. Autoři příspěvku rádi v diskusi odpoví na otázky možných zájemců o tuto službu.

Použité zdroje

[1] ČERNÁ, Z; ČERNÝ, M. OpenClass: LMS založený na Google Apps. Metodický portál: Články [online]. 10. 11. 2011, [cit. 2012-05-20]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/c//14485/OPENCLASS-LMS-ZALOZENY-NA-GOOGLE-APPS.html>. ISSN 1802-4785.

[2] BRDIČKA, B. Kolaborace nebo kooperace? Metodický portál: Články [online]. 17. 10. 2011, [cit. 2012-05-20]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14151/KOLABORACE-NEBO-KOOPERACE.html>. ISSN 1802-4785.

[3] RUSEK, M. Kooperující žák jako člen informační společnosti. Metodický portál: Články [online]. 14. 11. 2011, [cit. 2012-05-20]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14519/KOOPERUJICI-ZAK-JAKO-CLEN-INFORMACNI-SPOLECNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.

[4] RUSEK, M. Kam až dosáhne kooperace?. Metodický portál: Články [online]. 16. 11. 2011, [cit. 2012-05-20]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/14527/KAM-AZ-DOSAHNE-KOOPERACE.html>. ISSN 1802-4785.

[5] VAŇKOVÁ, J.; ČERNÝ, M. Cloud computing – nejen téma, ale i nástroj. Metodický portál: Články [online]. 04. 04. 2012, [cit. 2012-05-20]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/14721/CLOUD-COMPUTING---NEJEN-TEMA-ALE-I-NASTROJ.html>. ISSN 1802-4785.

[6] NEUMAJER, O. Rozvažte ICT koordinátorům ruce aneb cloud computing. Metodický portál: Články [online]. 10. 01. 2011, [cit. 2012-05-20]. Dostupný z WWW: <http://spomocnik.rvp.cz/clanek/10447/ROZVAZTE-ICT-KOORDINATORUM-RUCE-ANEB-CLOUD-COMPUTING.html>. ISSN 1802-4785.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek