Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Život na dně oceánů: prostorová tvorba, světelná...

Ikona prakticky

Život na dně oceánů: prostorová tvorba, světelná instalace ve výtvarné výchově

Ikona inspirace
Autor: Veronika Stojanovová
Spoluautor: Bc. Jana Tomanová
Anotace: Prezentace vyučovací hodiny „Život na dně oceánů“ jako ukázka možného způsobu začlenění objektové tvorby a světelné instalace do hodin výtvarné výchovy. Netradiční materiály a nová média jako součást výtvarné tvorby žáků na prvním stupni ZŠ.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku: v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu k vlastnímu tělu i jako nezávislý model
  2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Klíčová slova: objekt, prostor, světlo, instalace, netradiční materiály, hlubokomořský život

Cíl výuky:

Námětem hlubokomořských živočichů jsme chtěli jednak rozšířit představu o mořské fauně, představit život na dně oceánů, tedy nejméně prozkoumané místo na zemi, a především pak si ověřit možnosti začlenění objektové tvorby a světelné instalace do hodiny výtvarné výchovy.

Východiska:

Biologické kontexty:

Absence světla, nízká teplota vody ani obrovský tlak zde není překážkou pro život. Bez dosahu slunečních paprsků, zde nemohou růst rostliny, proto se zdejší živočichové živí padajícím planktonem. Nízké teplotě se přizpůsobují pomalým pohybem a celkovým životním rytmem a vysokému tlaku odolávají díky svému měkkému, téměř průsvitnému tělu. Donedávna před zrakem člověka utajení hlubokomořští tvorové se stali námětem pro tuto vyučovací jednotku.

Umělecké kontexty:

Vazbou na toto téma bylo v uměleckém světě dílo Zdeňka Pešánka:

Torzo – 1936, pro fontánu Lázeňství pro Světovou výstavu umění a techniky v Paříži 1937

Světelně-kinetická plastika – pro budovu Elektrických podniků města Prahy, model, 1936

V těchto objektech, v jejich organické formě, lze nalézt paralelu s tvarově rozmanitými, nepolapitelnými a nevyhraněnými tvory žijícími v mořských hlubinách. Pešánkovo zapojení kinetické roviny v plastikách a využití neonu jako uměleckého výrazového prostředku pak ukazuje pojetí světla a pohybu, jaké známe u mnoha současných autorů. Skrze inspiraci těmito díly tedy došlo ke snaze zapojit do hodin výtvarné výchovy formy uměleckého vyjádření, které se nově objevují ve 20. století a vyvíjejí se do současnosti.

Realizace:

Hodina proběhla v rámci praxe na ZŠ Korunovační. Byla realizována s žáky 3. třídy, kterou navštěvovalo 15 dětí.

Cíle:

● osvojení si práce s novými materiály, uvědomění si jejich specifik, charakteristických rysů, výhod i limitů

● seznámení s prostorovou tvorbou, experimentování s jejími výrazovými prostředky

Motivace:

Byla založena na předcházejících kontextech formou vizuálních ukázek (fotografií a videa hlubokomořských tvorů) a verbální komunikaci se žáky – povídání si o podmínkách pro život na dně moří a o podobě a způsobu života zde žijících živočichů.

Úkol:

Žáci měli za úkol vytvořit hlubokomořského živočicha s využitím netradičních materiálů. Následovalo jeho umístění do temného prostoru (krabice), který imitoval jeho životní prostředí. Zde měli oživovat živočicha pohybem, prosvěcovat baterkami a pořizovat fotografické záznamy. Na závěr měli svého hlubokomořského tvora představit ostatním.

Materiály: igelitové sáčky, balónky, svítící tyčinky, provázky, izolepa

Vyjadřovací prostředky: linie, tvar, barva, světlo, prostor

Fotodokumentace:

Autorka: Veronika Stojanovová Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová   Autorka: Veronika Stojanovová  
 
Autorka: Veronika Stojanovová    
Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová  
Autorka: Veronika Stojanovová

Reflexe:

Tato hodina vznikla v rámci naší praxe na ZŠ Korunovační. Jak námět – bizarní tvorové na dně oceánů, tak forma – objekt, a především pak závěrečná instalace objektů do krabice žáky zaujala. Využití igelitů, balónků či svítících tyčinek (tedy stále nepříliš obvyklých materiálů) se těšilo velkému zájmu ze strany žáků.

I když balónky mohly vést k jisté jednolitosti v pojetí zvířat, díky různé míře nafouknutí, svazováním a spojováním a výběrem barevných igelitů vznikaly zajímavé a nevšední objekty. Samozřejmě balónky mají jistý limit, a to ten, že mohou prasknout. Žáci se tak mohou leknout, což se také stalo, když se jedna dívenka leknutím až rozplakala. Avšak slzy byly rychle zahnány a bez viditelné újmy.

Žákům jsme byli k dispozici, pokud některé fáze tvorby jim nešly zvládnout a vyžádali si pomoc – např. nafukování balónků nebo občasné pomáhání při svazování. Vše ovšem probíhalo v jejich režii. Beztak většinu práce zvládali samostatně. Takovýto druh výtvarné činnosti získal u žáků oblibu především tím, že jak mi sami sdělili, nic takového ještě v hodině výtvarné výchovy nedělali.

Vrcholem práce byla instalace objektů do velké krabice od pračky, což mělo evokovat temné prostředí, ve kterém hlubokomořští živočichové žijí. Svítící tyčinky a prosvětlování baterkami se pro ně staly velmi vizuálně zajímavou podívanou. Postupně se střídali a umísťovali tvory do krabice, přičemž je uváděli do pohybu. Prořízlé otvory jim umožňovaly sledovat dění uvnitř krabice. Zde byla nutná jistá koordinace. Dbát na to, aby si každý žák vše vyzkoušel. Nikoho neopomenout.

Původní záměr nechat žáky samotné vše zdokumentovat jsme z technických důvodů vynechali. Místo toho jsme věnovali větší část závěrečné diskuzi, kdy žáci o svých tvorech vyprávěli. Fotodokumentaci jsme pořídili po hodině. Posléze jsem z materiálů vytvořila video, respektive prezentaci ze snímků s využitím hudebního podbarvení ve snaze přiblížit atmosféru života na dně oceánů. Video jsme promítli na úvodu další hodiny a bylo k našemu uspokojení s nadšením přijato.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 11. 06. 2012
Zobrazeno: 8878krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 1
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
1 uživatel Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STOJANOVOVÁ, Veronika. Život na dně oceánů: prostorová tvorba, světelná instalace ve výtvarné výchově. Metodický portál: Články [online]. 11. 06. 2012, [cit. 2019-08-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/15811/ZIVOT-NA-DNE-OCEANU-PROSTOROVA-TVORBA-SVETELNA-INSTALACE-VE-VYTVARNE-VYCHOVE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 11. 06. 2012 09:58
Výtvarná úloha v tomto příspěvku je velmi inspirativní.
1.Autor: Mgr. Oxana AntošováVloženo: 11. 06. 2012 11:34

Nápad je zajímavý ale chybí mi zde mezioborové přesahy dle rámcového vzdělávacího programu. Osobně bych tuto činnost propojila s přírodopisem. Např. návštěva Zoo - Mořský svět, pozorování mořských živočichů, studium literatury, výroba zvoleného živočichu a prezentace s doprovodným vypravováním. Je to sice větší projekt ale žáci si odnesou z hodiny nejen prostorovou představivost a výtvarné dovednosti ale i kvalitní znalosti o mořském světě.

2.Autor: Pavlína HublováVloženo: 11. 06. 2012 18:44

Děkujeme za upozornění, doplněno.

3.Autor: Veronika StojanovováVloženo: 25. 06. 2012 17:56

Souhlasím. Mezioborové přesahy se zde jasně nabízejí, jsem si toho vědoma. Ale jelikož tato hodina vznikala v rámci oborové praxe a konkrétně v této třídě jsem učila jen 2krát, nebylo moc prostoru a času..

4.Autor: Helena MilerováVloženo: 25. 06. 2012 22:59

Nové výrazové prostředky si žádají nové technologie, bez kterých se neobejdeme, pokud chceme výstupy z tvorby zaznamenat a sprostředkovat. Je tedy skvělé, že se nezůstalo pouze u zdokumentování tvorby pomocí digitální fotografie, ale že bylo vytvořeno i video, a tím se uzavřel pomyslný kruh, tedy že i Vámi vytvořené video bylo skvělou zpětnou vazbou na pohybovou aktivitu žáků v rámci vytvořeného objektu, jejich tvorba tak získala další rozměr.

5.Autor: Karolína KrobováVloženo: 16. 08. 2012 09:22

Osobně souhlasím s propojením úkolu s přírodopisem, kde se nabízí i předem ukázka takových mořských živočichů a seznámení s nimi šířeji, na což není ve výtvarné výchově mnoho času - více informací znamená i větší možnosti při popisu žáka svého živočicha. Nicméně úkol se mi zdá báječný v atraktivnosti použitých materiálů a práce s focením v krabici na námětu, který stojí za zamyšlení dětí.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.