Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Polské národnostní školství

Polské národnostní školství

Informativní příspěvek
Tento článek pojednává o vzdělávání polské národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách.

Nárok národnostních menšin na státní vzdělávání ve vlastním jazyce je definován v Listině základních práv a svobod a zákonem o právech příslušníků národnostních menšin. Proto se na území ČR v okresech, kde žijí lidé hlásící se k polské národnosti, tj. okresech Frýdek-Místek a Karviná, nacházejí mateřské, základní a střední školy s polským vyučovacím jazykem. Institucí, která pečuje o potřeby těchto škol v oblasti vzdělávání, je Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, zřizované MŠMT. Toto centrum vzniklo roku 1995 a má za úkol zajišťování pomůcek a zvyšování kvalifikace polských učitelů.

Pro odbornou pomoc polskému školství jsou vydávány českým MŠMT jako učební pomůcka dva polské měsíčníky – Jutrzenka a Ogniwo, což jsou dětské časopisy, které jsou vhodné pro zpestření výuky na prvním stupni základní školy. Této pomoci je potřeba, neboť k hlavním problémům polských škol patří nedostatek pomůcek a odborné pomoci.

Podle posledních údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání je k 30. 9. 2011 v ČR celkem 42 škol s polským vyučovacím jazykem, z toho 20 mateřských škol, 21 základních škol, 1 střední škola (gymnázium) a 6 škol s polským i českým vyučovacím jazykem (4 mateřské školy, polské třídy ve dvou českých středních školách).

Z hlediska historického vývoje neustále ubývá žáků v polských školách spolu s tím, jak ubývá lidí hlásicích se k polské národnosti. Tento úbytek žáků souvisí s velkým množstvím smíšených manželství na území Těšínského Slezska. Manželé ze smíšených manželství totiž v naprosté většině případů posílají dětí do české školy.

Školní rok

Počet škol

Počet tříd/ oddělení

žáků

1945/46

83

198

7655

1948/49

86

204

7536

1968/69

71

278

6561

1978/79

36

180

4215

1988/89

28

150

3472

1995/95

29

154

2617

2011/12

21

112

1161

Jelikož žáků navštěvujících tyto školy, jak je patrno z výše uvedené tabulky, ubývá, vešla od roku 2005 v platnost nová legislativní úprava týkající se oblasti vzdělávání, která je obsažena ve školském zákoně. Tato legislativní úprava stanoví, že limity naplněnosti tříd jsou pro polské školy nižší než pro školy české. Vzdělávání učitelů škol s polským jazykem vyučovacím probíhá v rámci ČR především na Ostravské univerzitě.

Otázka polského školství je pro polskou menšinu v ČR stále aktuální otázkou, polské školy podle Poláků nemá totiž pouze předávat vědění, ale také vychovávat v duchu národních tradic.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám