Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jídlověda: Tuky, izolace, propojení, ochrana,...

Jídlověda: Tuky, izolace, propojení, ochrana, a aby to taky chutnalo

Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může se prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání.

Program nabízí: návrhy, jak lze popisované téma zařadit v několika různých vyučovacích předmětech, odkazy na zpracované materiály pro žáky (pracovní listy) v jednotlivých předmětech a odkazy na související články, díky kterým je výuka o výživě v rozsahu vhodném pro základní a střední školy kompletně zpracována. 

Vzhledem k možnosti zařadit předkládané informace do výuky v několika různých vyučovacích předmětech anebo ročnících za sebou se žáci mohou k učivu vracet a tak posilovat své vědomosti. Díky možnosti následného využití nabízených pracovních listů, mohou žáci dále s tématem pracovat samostatně anebo s podporou rodičů doma a tak zapojit do vzdělávání i rodinu.

Tuky: izolace, propojení, ochrana a záruka dobré chuti

Tuky jsou po polysacharidech a bílkovinách třetí hlavní živinou, kterou je nezbytné přijímat ve stravě ve větším množství. Je vhodné vědět, proč jsou tuky nezbytnou součástí jídelníčku, jaká je jejich funkce, jak se dělí a v jakých potravinách jsou obsaženy. Vhodné je (podle věku žáků) vysvětlit i pojmy jako skryté tuky, trans tuky a hydrogenace (ztužování). 

Stejně jako u bílkovin a polysacharidů je nezbytné tuky ve vhodné míře konzumovat, ale zdraví neprospívá jejich nedostatek ani nadbytek ve stravě. Je důležité vědět, že velkou část tuků jíme v podobě „skrytých tuků“. Vysoký obsah skrytých tuků je v živočišných potravinách, jako jsou na příklad sýry a masné výrobky. V převážně rostlinných potravinách jsou skryté tuky nejčastěji v sušenkách a nejrůznějších smažených chipsech. Pro zdraví nejvhodnější tuky najdeme v přirozených potravinách, jako jsou oříšky, ryby, obiloviny, luštěniny nebo olivy. Zdraví prospěšné jsou i za studena lisované oleje, jako například olivový, z vlašských ořechů anebo avokádový, a kvalitní máslo.

Zvláštní skupinou tuků jsou vysoce průmyslově upravované rostlinné oleje, které jsou dále zpracovány do podoby tuhého roztíratelného tuku, který připomíná máslo. Tyto upravené tuky se nazývají margaríny a jsou součástí mnoha polotovarů. Při ztužování tuků často vznikají zdraví neprospěšné trans tuky, a proto je vhodné příjem polotovarů omezovat.

Doporučuji věnovat se se staršími žáky také problematice srdečně cévních onemocnění a obezity. Na tomto místě je ideální vyvrátit další zažitou nepřesnost, totiž že jsou tuky hlavní příčinou obezity a srdečně cévních potíží. Dnes už je jasné, že hlavním problémem naší výživy není nadbytek přirozených zdravých polysacharidů nebo zdravých tuků (je v podstatě nemožné najít jednotlivce, který by se přejídal vlašskými ořechy nebo pohankou), ale nadbytek excesivně průmyslově upravovaných nezdravých podob tuků a polysacharidů. Naše zdraví ohrožuje jednak přejídání se jednoduchými cukry, a to včetně výrobků z bílé mouky, které se v organismu snadno ukládají právě v podobě tuků, a jednak nesprávně tepelně upravovanými tuky (včetně nadbytku živočišných tuků a trans tuků). V minulosti se často doporučovaly nízkotučné diety, protože byl tuk považován za hlavní příčinu vzniku nadváhy a srdečních onemocnění. Dnes už víme, že tuk je zdravou a nezbytnou součástí jídelníčku, jen je třeba vybírat jeho kvalitní zdroje. Detailněji se problematikou průmyslově upravovaných potravin zabývá šestý článek Přirozená a upravovaná strava.

Se staršími žáky doporučuji vyhledat data o rizicích příliš nízkého obsahu tuků ve stravě, které hrozí zejména dospívajícím dívkám, které zkoušejí módní a velmi často nezdravé a nesmyslné diety. Tuky se mimo jiné podílejí na tvorbě hormonů a nízký obsah tukové tkáně v organismu může vést k narušení až zastavení přirozeného menstruačního cyklu dívek. 

Do kapitoly tuků patří i problematika cholesterolu, ale záměrně ji nyní neuvádím, protože se jedná o stále hodně kontroverzní téma. Po letech zavrhování cholesterolu a doporučování nízkocholesterolových diet už je jasné, že cholesterol není jednoznačně zavrženíhodná živina, jak nám bylo předkládáno. 

Informace o výživových doporučeních je vhodné předávat v rámci výuky celé řady vyučovacích předmětů, jak navrhuji v jednotlivých pracovních listech (viz odkazy níže). Prakticky doporučuji na počátku hodiny stručné seznámení s probíraným tématem, zadání samostatné školní nebo domácí práce podle návrhu a individuální nebo skupinové vyhodnocení ve třídě. V jednotlivých pracovních listech se nachází vždy několik úkolů či návrhů projektů; je třeba z nich vybrat ty, které chcete žákům zadat k vypracování. Pro mladší žáky považuji za vhodnější procházet texty s pedagogem nebo rodičem; starší žáci mohou s textem pracovat samostatně. Další možnost pro mladší žáky je vybrat z textů jen některé informace. Velkou část odpovědí je možné kreslit. Většina listů je zpracována na zhruba 15minutovou až 30minutovou práci (záleží na množství úkolů, které si vyberete a které budete žákům zadávat), a to včetně času pro obecné uvedení do tematiky a zadání úkolu. Vyhodnocením může být pouze individuální ohodnocení připravené práce nebo společná diskuze o shromážděných informacích.

Cíle výuky podle jednotlivých pracovních listů 

Vždy uvádím příklady, možností je mnohem více. Úkoly a cíle lze upravovat na základě věku žáků a času, který si pedagog přeje tomuto tématu věnovat, zájemcům ráda poradím s dalšími možnostmi. 

Výtvarná výchova vedle představení skupiny tuků, jejich zdrojů a funkcí také výtvarné zpracování otázky: jak nám tuky pomáhají. 

Matematika vedle představení skupiny tuků, jejich zdrojů a funkcí také vyhledávání množství tuků v jednotlivých potravinách.

Český jazyk vedle představení skupiny tuků, jejich zdrojů a funkcí také vyhledávání informací v textu i dalších médiích. 

Zeměpis vedle představení skupiny tuků, jejich zdrojů a funkcí také vyhledávání dat o vlivu podnebí a polohy země či kontinentu na množství a druh přijímaných tuků.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek