Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jídlověda: Bílkoviny

Jídlověda: Bílkoviny

Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.
Program nabízí: návrhy, jak lze popisované téma zařadit v několika různých vyučovacích předmětech, odkazy na zpracované materiály pro žáky (pracovní listy) v jednotlivých předmětech a odkazy na související články, díky kterým je výuka o výživě v rozsahu vhodném pro základní a střední školy kompletně zpracována. 
 
Vzhledem k možnosti zařadit předkládané informace do výuky v několika různých vyučovacích předmětech či ročnících za sebou se žáci mohou k učivu vracet a tak posilovat své vědomosti. Díky možnosti následného využití nabízených pracovních listů mohou žáci dále s tématem pracovat samostatně nebo s podporou rodičů doma a tak zapojit do vzdělávání i rodinu.
 

Bílkoviny, základní stavební materiál

Bílkoviny jsou beze sporu základním stavebním materiálem pro výstavbu a růst všech tělesných orgánů a tkání, stejně jako i některých hormonů, enzymů a protilátek.
 
V poválečných letech u nás mohl být po omezenou dobu běžný nedostatek bílkovin, který přetrvává v některých chudých zemích dodnes. V posledních desetiletích se však situace zásadně změnila a ve vyspělých zemích je už léta v jídelníčcích spíše nadbytek bílkovin, a to zejména těch živočišného původu. Současná mládež dnes přijímají zpravidla dostatek bílkovin, tuků i polysacharidů. Problémem moderní výživy je častěji nadbytek stravy nižší výživové kvality, jako jsou vysoce průmyslově upravované potraviny s mnoha jednoduchými cukry a nevýhodnými tuky s nedostatkem zdraví prospěšných živin, jako jsou například některé vitamíny, vláknina nebo omega-3 mastné kyseliny. 
 
Základní informace, které je vhodné v rámci tohoto programu žákům předat, je, že bílkoviny jsou naprosto nezbytné k životu a musíme je pravidelně přijímat. Není ale vhodné jejich doporučený příjem pravidelně překračovat, protože organismus nedokáže bílkoviny skladovat a odbourávání nadbytečně přijímaných bílkovin je pro organismus zatěžující. Vhodné je vysvětlit dva stále běžně rozšířené mýty týkající se bílkovin, a to že všichni musíme jíst maso a ti, co nejedí maso anebo dokonce žádné živočišné výrobky (vegetariáni a vegani), musí v každém jídle složitě kombinovat více rostlinných zdrojů bílkovin tak, aby získali všechny potřebné aminokyseliny. Obě teorie jsou už dlouho odbornou veřejností odmítnuty jako nepodložené a správně praktikované vegetariánství je považováno za plnohodnotný zdravý výživový způsob vhodný v každém věku. Zcela obecně v podstatě není možné při dostatku pestré smíšené anebo vegetariánské stravy trpět nedostatkem bílkovin. 
 
Zejména starším žákům lze výuku o bílkovinách doplnit i informací o budování svalové hmoty. Vyvrátit další mýtus, že pro přirozený růst svalů je nezbytné přijímat nadměrné koncentrované zdroje bílkovin, ale naopak upozornit na základní předpoklad růstu svalů, kterým je jejich odpovídající zatěžování. Lze proto doporučit pravidelný pohyb a zdravou stravu, ale ne ládování se hyperproteinovými koktejly. 
 
Je vhodné seznámit žáky s méně konzumovanými zdroji bílkovin, jako jsou luštěniny, ořechy a semínka. Podle posledních výživových doporučení se jedná o kvalitní zdroje bílkovin, jejichž konzumací navíc dodáváme i zdravé tuky, vlákninu a minerální látky.  
 
Rostlinné zdroje potravin navíc obsahují tzv. „phytochemicals“, ochranné látky s mnoha zdravotně prospěšnými funkcemi v organismu. Vědci odhadují existenci deseti tisíce fytochemikálií, u nichž předpokládají zdravotně prospěšné působení v prevenci chronických nemocí jako například rakoviny a srdečně cévních onemocnění. Některé z těchto fytochemikálií jsou už dostupné v suplementech, ale dosavadní výzkum prokazuje, že jejich ideální fungování je dáno příjmem kompletních potravin, kdy získáváme celou řadu vzájemně se podporujících fytochemikálií. 
 
Informace o výživových doporučeních lze předávat v rámci výuky celé řady vyučovacích předmětů, jak je navrhováno v jednotlivých pracovních listech, viz odkazy níže. Prakticky doporučuji na počátku hodiny stručné seznámení s probíraným tématem, zadání samostatné školní, anebo domácí práce, podle návrhu a individuální anebo skupinové společné vyhodnocení ve třídě. V jednotlivých pracovních listech se nachází vždy několik úkolů anebo návrhů projektů a je třeba žákům dát vědět, které jim zadáváte. Pro mladší žáky bude vhodnější texty procházet s pedagogem anebo rodičem, starší žáci mohou s textem pracovat samostatně. Další možnost pro mladší žáky je z textů vybrat jen některé informace a namísto psaní lze velkou část odpovědí kreslit. Většina listů je zpracována na zhruba 15 až 30minutovou práci (záleží na množství úkolů, které si vyberete a budete žákům zadávat), a to včetně času pro obecné uvedení do tematiky a zadání úkolu. Vyhodnocením může být pouze individuální ohodnocení připravené práce nebo společná diskuze o shromážděných informacích.  
 

Cíle výuky podle jednotlivých pracovních listů

Vždy uvádím příklady, možností je mnohem více. Úkoly a cíle lze upravovat podle věku žáků a času, který si pedagog přeje tomuto tématu věnovat, zájemcům ráda poradím s dalšími možnostmi. 
 
Prvouka, přírodopis a ekologie: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také základní informace o vegetariánské stravě a probiotikách. V rámci ekologie navíc vyhledávání informací o velmi rozdílné spotřebě ekologických zdrojů země při získávání rostlinných a živočišných zdrojů potravin. Vysvětlení významu omezené konzumace masa z ekologických důvodů. 
 
Výtvarná výchova: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také výtvarné zpracování tématu, co potřebuji k růstu a síle. 
 
Matematika: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také matematické zpracování zdrojů přijímaných bílkovin, pro starší žáky i vyhledávání počtu přijímaných aminokyselin. 
 
Český jazyk: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také využití textu k vyhledávání informací, pro starší žáky navíc vyhledávání pojmů omega-3 mastné kyseliny, probiotika a prebiotika, včetně jejich významu.
 
Zeměpis: vedle představení skupiny bílkovin, jejich stavby, zdrojů a funkcí také vyhledávání a srovnávání hlavních zdrojů bílkovin na jednotlivých kontinentech, pro starší žáky i srovnávání rozdílnosti zdrojů přijímaných bílkovin v bohatých a chudých zemích.
 

Odkaz na studii zabývající se výukou výživy na základních školách

Jak učit děti zdravé výživě, článek v českém jazyce a výběr z dizertační studie (anglicky)
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek