Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak pracovat s romskými žáky

Jak pracovat s romskými žáky

Informativní příspěvek
Autor Zuzana Martásková
V rámci realizace projektu Internetové kluby ČH@VE, který je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu, vznikla originální příručka pro učitele a asistenty pedagogů zabývající se vzděláváním romských žáků na základních školách.

Autorkou příručky Jak pracovat s romskými žáky je Mgr. Iveta Pape, povoláním pedagožka, která několik let učila romské děti na východním Slovensku, Romka žijící a pracující v České republice (koordinátorka romských vzdělávacích projektů, např. Romano Suno pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Nová škola).

Příručka je určena učitelům a asistentům pedagogů. Co do obsahu reaguje na situaci na trhu s odbornou pedagogickou literaturou. Publikace, které se otázkou vzdělávání Romů zabývají, totiž vycházejí z předpokladu, že romský žák je problémový. Záměrem Ivety Pape je však ukázat, jaké vlastně romské dítě je, kdo je to „romský žák“, jak vnímá školu, jak se v ní cítí, jak školu vnímá jeho rodina. Příručka nabízí pohled do nitra duše romského dítěte, jeho rodiny a kultury.

Mgr. Iveta Pape se snaží předat své bohaté zkušenosti se vzděláváním romských dětí, ale také zkušenosti, pocity a zážitky romského dítěte. Z příručky se učitelé a další zájemci dozvědí, kdo jsou dnešní čeští Romové a jaká je jejich historie, jak je v romských rodinách vnímána hodnota vzdělání, jak vypadá dětství romského žáka, jak vnímá svoji identitu a jak se ve škole potýká s jazykovou bariérou.

V kapitole určené učitelům, kteří mají ve své třídě žáky různých národností či etnik, autorka připomíná: „Ony (rozuměj všechny děti ve třídě) nemohou být stejné a my jako učitelé se k nim nemůžeme stejně chovat. Každé z nich vyrůstalo v jiné rodině, má jiné potřeby, každé z nich jinak myslí, cítí, prožívá a reaguje. Všechny děti jsou si ve třídě, ve škole rovné a my se musíme ke všem chovat slušně, respektovat jejich individualitu, jejich potřeby. Každé z nich je však jedinečné a potřebuje jiný přístup.“

Iveta Pape zprostředkovává příklady dobré praxe a zodpovídá praktické otázky, jež učitelé na školách, které navštěvují romští žáci, řeší. Text je obohacen o skutečné příběhy ze života Romů a ukázky literárních prací žáků ze soutěže Romano Suno, což zvyšuje jeho čtivost a názornost. Poselství publikace autorka shrnuje takto: „Důkladným poznáním romského dítěte (jakéhokoli dítěte) můžete reálně zhodnotit jeho, ale i své možnosti a schopnosti a určit tak hranice, které jsou velice důležité při vytyčování cílů v práci.“

Příručka je zdarma ke stažení na webových stránkách projektu (v sekci O projektu/Výstupy projektu). Do vyčerpání zásob ji na požádání zasíláme všem zájemcům z území hl. města Prahy.

Příručka je svým obsahem unikátní, protože pomáhá pochopit příčiny některých projevů chování romských žáků, které jsou mnohými učiteli vnímány jako problematické a které tkví mimo jiné v odlišných hodnotách uznávaných romskou komunitou. Příručka nedává návody na to, jak vyzrát na romské dítě, aby dělalo to, co chceme, ale pomáhá pochopit, proč dítě jedná jinak, než ostatní. Teprve snahou o pochopení odlišnosti můžeme ve školách dospět k atmosféře otevřenosti, bezpečí a komunikace. Jsem velmi ráda, že v rámci realizace našeho projektu vznikla tato jedinečná publikace a přála bych si, aby se dostala do rukou všech učitelů, kteří na školách s romskými žáky pracují.

Bližší informace na www.internetovekluby.cz.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek