Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jak pracovat s romskými žáky

Ikona informativni

Jak pracovat s romskými žáky

Autor: Zuzana Martásková
Anotace: V rámci realizace projektu Internetové kluby ČH@VE, který je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu, vznikla originální příručka pro učitele a asistenty pedagogů zabývající se vzděláváním romských žáků na základních školách.
Klíčová slova: Rómové
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Autorkou příručky Jak pracovat s romskými žáky je Mgr. Iveta Pape, povoláním pedagožka, která několik let učila romské děti na východním Slovensku, Romka žijící a pracující v České republice (koordinátorka romských vzdělávacích projektů, např. Romano Suno pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti Nová škola).

Příručka je určena učitelům a asistentům pedagogů. Co do obsahu reaguje na situaci na trhu s odbornou pedagogickou literaturou. Publikace, které se otázkou vzdělávání Romů zabývají, totiž vycházejí z předpokladu, že romský žák je problémový. Záměrem Ivety Pape je však ukázat, jaké vlastně romské dítě je, kdo je to „romský žák“, jak vnímá školu, jak se v ní cítí, jak školu vnímá jeho rodina. Příručka nabízí pohled do nitra duše romského dítěte, jeho rodiny a kultury.

Mgr. Iveta Pape se snaží předat své bohaté zkušenosti se vzděláváním romských dětí, ale také zkušenosti, pocity a zážitky romského dítěte. Z příručky se učitelé a další zájemci dozvědí, kdo jsou dnešní čeští Romové a jaká je jejich historie, jak je v romských rodinách vnímána hodnota vzdělání, jak vypadá dětství romského žáka, jak vnímá svoji identitu a jak se ve škole potýká s jazykovou bariérou.

V kapitole určené učitelům, kteří mají ve své třídě žáky různých národností či etnik, autorka připomíná: „Ony (rozuměj všechny děti ve třídě) nemohou být stejné a my jako učitelé se k nim nemůžeme stejně chovat. Každé z nich vyrůstalo v jiné rodině, má jiné potřeby, každé z nich jinak myslí, cítí, prožívá a reaguje. Všechny děti jsou si ve třídě, ve škole rovné a my se musíme ke všem chovat slušně, respektovat jejich individualitu, jejich potřeby. Každé z nich je však jedinečné a potřebuje jiný přístup.“

Iveta Pape zprostředkovává příklady dobré praxe a zodpovídá praktické otázky, jež učitelé na školách, které navštěvují romští žáci, řeší. Text je obohacen o skutečné příběhy ze života Romů a ukázky literárních prací žáků ze soutěže Romano Suno, což zvyšuje jeho čtivost a názornost. Poselství publikace autorka shrnuje takto: „Důkladným poznáním romského dítěte (jakéhokoli dítěte) můžete reálně zhodnotit jeho, ale i své možnosti a schopnosti a určit tak hranice, které jsou velice důležité při vytyčování cílů v práci.“

Příručka je zdarma ke stažení na webových stránkách projektu (v sekci O projektu/Výstupy projektu). Do vyčerpání zásob ji na požádání zasíláme všem zájemcům z území hl. města Prahy.

Příručka je svým obsahem unikátní, protože pomáhá pochopit příčiny některých projevů chování romských žáků, které jsou mnohými učiteli vnímány jako problematické a které tkví mimo jiné v odlišných hodnotách uznávaných romskou komunitou. Příručka nedává návody na to, jak vyzrát na romské dítě, aby dělalo to, co chceme, ale pomáhá pochopit, proč dítě jedná jinak, než ostatní. Teprve snahou o pochopení odlišnosti můžeme ve školách dospět k atmosféře otevřenosti, bezpečí a komunikace. Jsem velmi ráda, že v rámci realizace našeho projektu vznikla tato jedinečná publikace a přála bych si, aby se dostala do rukou všech učitelů, kteří na školách s romskými žáky pracují.

Bližší informace na www.internetovekluby.cz.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 09. 08. 2007
Zobrazeno: 5830krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MARTÁSKOVÁ, . Jak pracovat s romskými žáky. Metodický portál: Články [online]. 09. 08. 2007, [cit. 2020-03-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/1547/JAK-PRACOVAT-S-ROMSKYMI-ZAKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.