Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Jídlověda: Ovoce a zelenina

Jídlověda: Ovoce a zelenina

Zdravý životní styl s důrazem na zdravou výživu patří k základním dovednostem každého jednotlivce a hraje zásadní roli v prevenci i terapii naprosté většiny dnes běžných onemocnění. Výuka těchto dovedností není limitována věkem a může prolínat nejrůznějšími předměty na základních školách i na vyšších stupních vzdělávání. Soubor článků a pracovních listů „Jídlověda“ je proto vhodný pro všechny pedagogické pracovníky zajímající se o zvýšení a rozšíření odborných kompetencí v oblasti péče o zdraví, zdravé výživy a zdravého životního stylu pro získání vědomostí a dovedností důležitých pro výuku i v osobním životě.

Program nabízí: návrhy, jak lze popisované téma zařadit v několika různých vyučovacích předmětech, odkazy na zpracované materiály pro žáky (pracovní listy) v jednotlivých předmětech a odkazy na související články, díky kterým je výuka o výživě v rozsahu vhodném pro základní a střední školy kompletně zpracována.

Vzhledem k možnosti zařadit předkládané informace do výuky v několika různých vyučovacích předmětech anebo ročnících za sebou se žáci mohou k učivu vracet a tak posilovat své vědomosti. Díky možnosti následného využití nabízených pracovních listů, mohou žáci dále s tématem pracovat samostatně anebo s podporou rodičů doma, a tak zapojit do vzdělávání i rodinu.

Zelenina a ovoce

Zelenina a ovoce jsou skupiny potravin, na jejichž prospěšnosti se shodují snad všichni odborníci z celého světa. A právě tato skupina je v jídelníčku našich dětí ta nejproblematičtější. V našich zemích není běžné trpět nedostatkem bílkovin, tuků anebo obilovin, ale nejčastěji nemáme na talířích dostatek zeleniny. Zelenina a ovoce často zastupují druhé patro u nás známé výživové pyramidy, ale podle nejnovějších výživových doporučení z USA (detailněji v článku o výživových doporučeních) už mají být tou největší porcí na talířích.

Zásadním cílem programu je žákům vysvětlit důležitost a naprostou nezbytnost příjmu ovoce a zeleniny. Obvykle je třeba se soustředit zejména na propagaci konzumace zeleniny, která je zdravotně nejprospěšnější a současně i méně oblíbená než ovoce. Vhodné je vysvětlit význam konzumace různě barevných druhů ovoce a zeleniny pro jejich obsah odlišných přírodních barviv, která mají často konkrétní fyziologické účinky. V rámci probírání ovoce a zeleniny lze také  informovat o vláknině, vysvětlit její čisticí funkce a takto i způsob, jak ochraňuje naše zdraví. 

Pro úspěšné předání informací o ovoci a zelenině je zásadní pozitivní a nadšený přístup k tématu a vlastní dobrý příklad. Jakýkoliv dospělý doporučující dětem pravidelně jíst špenát těžko uspěje, když přidá informaci o tom, jak on jej nemůže ani cítit a podobně. Doporučuji v rámci tohoto programu zorganizovat ochutnávku méně známých druhů anebo zpracování ovoce a zeleniny (v zimě to například může být ochutnávka křížal s doplněním o informaci, že křížaly jsou tradiční českou sladkostí podávanou na Vánoce). Lze vyhlásit soutěž o největšího jedlíka ovoce anebo zeleniny ve třídě anebo mezi třídami a také učiteli, soutěž o největší barevnou pestrost ve výběru zeleniny a ovoce anebo navrhnout týden svačiny jen ze zeleniny s ovocem, a takto zapojit do programu celé rodiny.

Informace o výživových doporučeních lze předávat v rámci výuky celé řady vyučovacích předmětů, jak je navrhováno v jednotlivých pracovních listech, viz odkazy níže. Prakticky doporučuji na počátku hodiny stručně seznámit s probíraným tématem, zadat samostatné školní anebo domácí práce podle návrhu, individuálně anebo ve skupině společné vyhodnotit ve třídě. V jednotlivých pracovních listech se nachází vždy několik úkolů anebo návrhů projektů a je třeba žákům dát vědět, které jim zadáváte. Pro mladší žáky bude vhodnější texty procházet s pedagogem anebo rodičem, starší děti mohou s textem pracovat samostatně. Další možnost pro mladší žáky je z textů vybrat jen některé informace a namísto psaní lze velkou část odpovědí kreslit. Většina listů je zpracována na zhruba 15 až 30minutovou práci (záleží na množství úkolů, které si vyberete a budete žákům zadávat), a to včetně času pro obecné uvedení do tematiky a zadání úkolu. Vyhodnocením může být pouze individuální ohodnocení připravené práce anebo společná diskuze o shromážděných informacích. 

Cíle výuky podle jednotlivých pracovních listů

Vždy uvádím příklady, možností je mnohem více. Úkoly a cíle lze upravovat na základě věku žáků a času, který si pedagog přeje tomuto tématu věnovat, zájemcům ráda poradím s dalšími možnostmi.

  • Prvouka, přírodopis a ekologie: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také detailnější dělení jednotlivých druhů podle barev, seznámení s vlákninou a jejími funkcemi
  • Výtvarná výchova: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také grafická zpracování žebříčků popularity ovoce a zeleniny anebo výsledků některé z navrhovaných soutěží
  • Matematika: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také matematické zpracování výsledků oblíbenosti či konzumace jednotlivých druhů ovoce a zeleniny anebo jejich jednotlivých barev
  • Český jazyk: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také využití textu k vyhledávání a zpracování informací
  • Zeměpis: vedle vysvětlení významu a nezbytnosti konzumace ovoce a zeleniny také průzkum druhů specifických pro jednotlivé kontinenty či země, popřípadě rešerše o původu určitých druhů a jejich rozšíření do dalších částí zeměkoule

Odkaz na studii zabývající se výukou výživy na základních školách

Jak učit děti zdravé výživě, článek v českém jazyce a výběr z dizertační studie (anglicky): http://www.naturalway.eu/cs/clanky.html

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek