Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Návrat domů

Praktický příspěvek
inspirace
Autor PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Příspěvek představuje možnost využití nenásilného začlenění problematiky Romů a vůbec romství do výuky, ukazuje se zde silné citové pouto k domovu.

Aktivizující metody v návrhu hodiny:

VOLNÉ PSANÍ 

Cíl: objevit v sobě nečekané nápady, myšlenky, souvislosti, pomocí psaní se učit, reflektovat.

Postup:

1. Polož tužku na papír a piš svým tempem souvislý text – věty, co tě napadá k danému tématu.

2. Neplánuj si dopředu, co a jak budeš psát, prostě pořád piš. Tužka musí být pořád v pohybu.

3. Nevracej se k tomu, co máš napsané, neopravuj chyby (v této fázi je dovoleno chybovat).

4. Piš po celý stanovený čas (min. 3–5 minut) a stále usilovně mysli na dané téma. Když tě nic nenapadá, piš např.: „Co mám psát, když mě nic nenapadá, jak mám pokračovat…“

5. Rozhodni, jestli své volné psaní budeš prezentovat, přečteš. 

MYŠLENKOVÁ MAPA

Cíl:

  • uplatnit vědomosti a zkušenosti, prohloubit poznání, zpřesnit vztahy mezi pojmy;
  • rozvíjet intelektuální dovednosti, učit srovnávat, hodnotit, vysvětlovat, interpretovat;
  • cvičit analýzu a syntézu, učit se učit.

Postup:

1. Napiš doprostřed velkého papíru problém (pojem) a zakroužkuj ho.

2. Uvažuj o dílčích problémech, které mají nějaký vztah k hlavnímu problému. Každý menší

problém dej do menšího kroužku a přiřaď ho k hlavnímu problému, tvoř „podmnožiny“.

3. Hledej a vyznačuj vztahy mezi jednotlivými kroužky.

Zpočátku mají mapy podobu brainstormingu, mapy mohou být obrázkové. Zde je využita mapa rybí kostry.

DVOJITÝ DENÍK

Cíl: komentovat text; spojit text s vlastními myšlenkami;  porozumět textu do hloubky. 

MYŠLENKA

KOMENTÁŘ /můj/

 

 

Postup:

1. Vyber z textu myšlenku, která tě zaujala, zapůsobila na tebe.

2. Napiš komentář, proč vybíráš tuto myšlenku: co ti připomněla, které otázky vyvolala. 

Předmět: Český jazyk a literatura 6. ročník

Integrace učiva slohu, literatury a jazyka

Průřezové téma: osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova

Práce s textem – Tera Fabiánová: Návrat domů

Klíčové kompetence: kompetence občanské, sociální, komunikativní 

Výstupy/Cíl

Žáci:    

  • napíší, co pro ně znamená domov;
  • rozvíjí tvůrčí psaní;
  • jsou schopni pracovat s textem;
  • srovnávají českou a romskou ukolébavku. 

Osnova hodiny: 

1. Žáci zavřou oči, vytvoří si představu domova, obrazy nechají plynout před očima jako film. 

2. Volné psaní: Co pro mě znamená domov. 

3. Tera Fabiánová: Návrat domů

Učitel napíše na tabuli jméno autorky a název povídky. Položí následující otázky:

1. O jaký návrat se asi bude jednat podle jména autorky a názvu povídky.

2. Kdo bude hlavní postavou povídky?

3. Vžij se do role autora a podle názvu Návrat domů napiš ve zkratce obsah = osnovu povídky.

4. Text T. Fabiánové

Jela jsem domů. Dorazila jsem do osady. Bylo brzo ráno, slunce právě vycházelo. Ani bych tu naši romskou vesničku nepoznala. Všude hezké domy, jen vzadu pár starých, křivých chatrček. Jak se někdo k osadě blížil, hned vyběhli ven psi a štěkali. Přestali, jen když se s nimi promluvilo romsky. A mně chvíli trvalo, než mi došlo, proč na mě tak štěkají. Mluvila jsem s nimi totiž česky.

Rozhlédla jsem se kolem sebe, všichni už vybíhali z domků podívat se, kdo to přišel. Šulo, náš vajda, volá: „Kluci, honem, skočte někdo pro její mámu!“

Začali mě chválit: Podívejme se, jaká je z ní madam! Ty šaty! A ty boty! Poznal bys v ní tu roztrhanou dračici? A ty vlasy, jako princezna! Ani bys neřekl, že je Romka!“

Byla jsem zpátky doma. Všechno bylo tak, jak jsem odešla. Malý domek, uvnitř kouř, stará lavice, malý prádelníček, na zdi svaté obrázky, maminčina postel.

Posadila jsem se za stůl, moje máma, stařičká zlatá máma mi začala z prádelníku nosit oblečení, rozkládala přede mnou romské sukně, blůzy, šátky.

„Vidíš?“ povídá mi, „všechno jsem ti schovala, abys neřekla, že nic nemáš. Tohle všechno je tvoje. Podívej, staré peníze. Stříbrné! Dej si je do vlasů. Tak honem, obleč si to, ať se na tebe podívám!“ 

a) V textu podtrhni větu nebo myšlenku, která tě zaujala, vypiš ji do tabulky a napiš k ní vlastní komentář, názor nebo svou vzpomínku, která se ti při čtení vybavila. 

Věta z textu

Komentář

 

 

b) Z textu vypiš slova, kterým nerozumíš. Společné hledání významu slov.

c) Porovnej domov mladé Romky z textu se svým domovem.

d) Do myšlenkové mapy zapiš, co víš o Romech, použij strukturu rybí kosti. Podle potřeby si rybí kosti doplň. 

Učitel shrne vše, co žáci napsali, vede diskusi a na tabuli společně zapisují, co by chtěli o Romech vědět. Na otázky nejprve odpovídají žáci (učení se navzájem), nebudou-li znát odpověď, jdou hledat na internet nebo jim dá učitel čas do příští hodiny, aby danou otázku zodpověděli.

5. Poslech českých ukolébavek, poslech romských ukolébavek. Srovnání. 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám