Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Rozvoj dovedností žáků napříč předměty pomocí...

Rozvoj dovedností žáků napříč předměty pomocí metody Habits of Mind

Informativní příspěvek
Autor Jan Vtípil
Nová vyučovací metoda rozvoje „návyků“ mysli (Habits of Mind) si klade neskromný cíl – vychovat ze svých žáků vysoce vnímavé a inteligentní osobnosti, schopné maximálně využívat svých dosavadních znalostí při řešení nejaktuálnějších problémů.

Metoda operuje se základní premisou, že stejně jako má každý člověk řadu zlozvyků, které se snaží potlačit, disponuje lidská mysl také řadou návyků, jejichž rozvoj může být prospěšný. Rozvíjení konkrétního souboru šestnácti vlastností našeho myšlení může podle tvůrců metody výrazně pomoci všem jedincům obstát v současném rychle se měnícím světě. 

Jejím hlavním autorem je emeritní profesor California State University v Sacramentu  Albert Costa a jejímu rozšíření a popularizaci se celosvětově věnuje Institute for Habits of Mind (IHOM). Institut působí skrze lektory nejen v Severní Americe, ale také v některých evropských státech, Austrálii, jihovýchodní Asii nebo na Blízkém Východě. Jako hlavní krédo si tato společnost stanovila přeměnu současných škol na vzdělávací komunity, kde budou pomocí zmíněné metody rozvíjeny schopnosti všech jejích členů, a není patrně náhodou, že se mu daří prosazovat v oblastech, které udávají směr světovému vzdělávání (Hongkong, USA, Singapur nebo Velká Británie). 

Rozvíjení „návyků“ mysli by během školního vzdělávacího procesu mělo směřovat napříč jednotlivými předměty. Metoda tak v určitém ohledu připomíná principy průřezových témat českých RVP. Tuto myšlenku však posouvá z roviny rozvoje schopnosti uvažovat nad konkrétními problémy do roviny rozvoje samotných mentálních dovedností žáků. 

Nejde přitom pouze o rozvíjení vlastností mysli orientovaných na samotného jedince, jako jsou flexibilita myšlení nebo schopnost „odpovědného risku“, ale do značné míry se jedná také o rozvoj sociální inteligence a schopnost vytvářet funkční sociální vazby. Rozvíjeny by tak měly být empatie, naslouchání, ale také přesnost vyjadřování a srozumitelnost předávaných informací. Za jeden z pilířů mezilidských vztahů pak metoda považuje smysl pro humor. 

Vlastnosti jsou rozvíjeny interaktivní formou s využitím filmových ukázek, úryvků knih i populárních písní a kromě řady cvičení jsou žáci zapojeni do vytváření testovacích „portfolií“, jakýchsi deníčků, které si ke svým lekcím vedou díky úkolům, které jim učitelé zadávají. Metoda dokonce počítá s výukou žáků, kteří dosud neumí psát a takový deníček si povedou např. formou audiozáznamu. Důraz je však kladený především na schopnost plného porozumění definice otázek a tedy maximální schopnosti ovládat jazyk. Doporučuje tedy spíše než angličtiny užívat národních jazyků. 

Podrobnější článek o metodě Habits of Mind společně s odkazy naleznete na adrese:

http://scio.cz/vyzkum/habits_of_mind.asp

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek